Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Yaş Türkistan Mecmuası

Burada Günümüzeki Diğer Türk Cumhuriyetleri'nin Tarihi hakkında konular bulabilirsiniz

Yaş Türkistan Mecmuası

Mesajgönderen TurkmenCopur » 14 Ara 2010, 16:44

"YAŞ TÜRKİSTAN" MECMUASININ BİR MAKALESİ MÜNASEBETİYLE

Mustafa Çokayoğlu tarafından "Yaş Türkistan" namiyle neşrolunan mecmuada "Kazak uruğları" sernameli makalede (numara 35, s. 16-23) Zeki Validi Bey'in Mısır'da basılmakta olan eserinde mevzuu bahs olan Kazak - Kırgız kabilelerine dair verdiği malumat tenkit edilerek yanlış malumat verdiği" yazılmıştır.

Mustafa Bey'in kendi mensup olduğu Sırderya Kıpçak kabilesine dair verdiği malumat, şüphesizdir ki, etnografya için bir kazançtır, Zeki Validi Bey'in Kıpçak kabilesine dair verdiği malumata da bir "tashih" olur. Müellif de kitabının mukaddemesinde bu gibi yanlışlıkları tashih edecek zevata minnetdar olacağını zikretmiştir.

"Bugünkü Türkistan" müellifinin Nayman kabileleri sırasında zikrettiği Tonbulat vesair uruğlara dair verdiği malumat için istifade ettiği makalemde bilhassa Baganalı Nayman kabilesine dair verdiğim malumat, bizzat kendi tarafımdan 1922 senesinde "Baganalı" içinde yaşadığım zaman toplanmıştır. Bu malumatın Tonbulat (Ebiske, Cırık, Karabala, Sarı Sargaldak) ve "Aktaz" şubelerine ait kısımlarına Rus eserlerinde kat'iyen tesadüf edilmez. Eğer "Yaş Türkistan" muharriri Nayman Baganalı kabilesine mensup "Tonbulat" uruğuna dair Rus eserlerinde bir kayda tesadüf etmişlerse göstermeleri icab eder. Türkçe okuma yazma bilenler bilirler ki Türkiye ve Mısır Matbaalarında "Sağır kef" kullanılmaz. "Sağır kef" yerine daima adi kef kullanılır. Bunun içindir ki "Bugünkü Türkistan" müellifi de eserinin ilk formasında bu noktayı izah etmiştir, (istanbul ve Mısır Matbaalarında bu harfi hususi surette yaptırmak ve her kelime üzerinde matbaacıyı ikaz etmek icab eder.

İşte bundan dolayıdır ki "Tonbulat" ismi gerek "Türkiyat I" de ve gerek bundan istifade eden "Bugünkü Türkistan"da oAyfy suretinde yazılmıştır.
Mustafa Bey'in "büyük delil" diye gösterdiği "Tokbulat" uruğuna gelince, Aristof'un "Zametki"sinde zikrolunan "Tokbulat" Naymanların değil, Konratların bir koludur.

Umumiyetle "Kiçidağ", "Uludağ" etrafında ve "Sarı su" havzasında (hatta M. Çokayoğlu Bey'in maskalı resine yakın olan) "Tilgöl" etrafında" yaşayan Baganalılara dair malumat Rus matbuatında kıttır. Türk kabileleri isimlerine dair bütün Rus ve islam menbalarını ve Kazak şecerelerini toplayıp istifade eden Aristof (Radloff'un bütün asarı da Aristof tarafından istifade edilmiştir) bile "Levşin"in 19 uncu asır bidayetlerinde verdiği malumata ancak bir iki kabile ismi ilave edebilmiştir. ("Aktas", "Kızıltaz" gibi). Şah Kerim Bekin "Şecere"si de Bağanlılara dair yeni bir şey vermemiştir. Şarki Türkistan ulemasından müverrih Kurban Ali Halidi "Hamsei Şarki" nam eserinde "Balkaş"ın şarkında ve Çin hududu dahilinde bulunan Naymanlara dair kıymetli tarihi ve etnografik malumat verdiği halde bizim "Tonbulat oVjATö" boyu dahil olan Bağalıları meskut geçmiştir.

Hulasa " csŞjŞyj " şeklinde yazılmış olan kabile ismi " o'AO» " gibi sağır kefle telaffuz olunur (»', j» gibi). Bunun Konrat uruğunda bulunan "Tokbulat"la kat'iyyen alakası mevcut değildir. "Bugünkü Türkistan" müellifi bu malumat için, Rus mehazlarından değil, benim topladığım ve neşrettiğim malumattan istifade etmiştir.

Kaynakça
Kitap: ABDÜLKADİR İNAN
Yazar: MAKALELER VE İNCELEMELER
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Günümüzdeki Diğer Türk Cumhuriyetleri'nin Tarihi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir