Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Altay Türkleri'nde İl Dini

Burada Günümüzeki Diğer Türk Cumhuriyetleri'nin Tarihi hakkında konular bulabilirsiniz

Altay Türkleri'nde İl Dini

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Ara 2010, 22:09

ALTAY TÜRKLERİ'NDE İL DİNİ

Altay Türkleri'nde Sema on yedi kattır. Orta dünyadaki yersular da on yedi handan ibarettir.
Görülüyor ki, bu 17 adedi Yakutlar'da sağ ve sol kolların adedleri olan 8 ve 9 adedlerinin toplamından hasıl olmuştur.

Eski bir zamanda Altay Türkleri'nde de semanın dokuz kat olduğu şu vak'adan anlaşılıyor:

Altay Türkleri'nde şaman, Bay Ülken'e kurban takdim ettiği zaman Kayın ormancığmda bir kayın ağacım merdiven edinir. Bunun üzerinde dokuz kertik yapar ki, bunlar aşağıdan yukarıya, birinci kattan dokuzuncu kata kadar gökleri gösterir. Eğer semanın adedi onyedi olmuş olsaydı, kertikler de onyedi olurdu. Evvelce semanın katları 9, yersuları 8 adedlerinde iken, sonradan her ikisi de, bunların toplamı olan 17 ye ulaşmıştı. Zaten şimdiye kadar dinrtekamülde daima eski tasniflerin birbirine ilavesi ile yeni tasniflerin ardarda adet olduğunu gördük.. Tisin dininde Maşrık'ın dört yersusu vardı ki, dört batına tekabül ediyordu. Oğuzlar'da iki Tisin'in birleşmesiyle dördü tanrı, dördü yersu olmak üzere sekiz ilahın vücuda geldiğini görmüştük.

Yakut dininde sekize bir ilavesi ile dokuz adedi zuhur ettikten sonra, bu sağ kol ve eski sekiz adedi de sol kol olmak üzere yeni bir tasnif çıktı. Altay Türkleri'nde de bu iki sayının birleşmesinden 17 adedinin çıktığını görüyoruz. Fakat, kollara ait ilahların adedi ne olursa olsun, daima ilahların iki kola ayrılması ve bu ilahların batınlara tekabül etmesi il dininde umumi bir kaidedir.

Altay Türkleri'nde yersuların reisi Oğan'dır. Bunun oğulları Su Han ile Demir Han'dır. Bunların eski Tisin dininden kalma olduğunu biliyoruz. Fakat o zaman yer-suların adedi dört iken, şimdi 17 yi bulmuştur. Yersular ve semanın tabakaları gibi, yeryüzündeki Türk uruklarının sayısı da onyedidir.

Mamafih, bunun da eski zamanda dokuz olduğuna dair delil vardır:

«Altay Türkleri» ne göre, Kara Han yerin göbeğinde-dokuz dallı bir ağaç yaratmış ve her dalın altında bir adem halk etmiş. Bütün insanlar bu dokuz atadan meydana gelmişler.»

Türkler'de «Dokuz Atalı» meşhurdur. Şüphesiz, ata-iar dokuz olduğu zaman, uruklar da dokuzdu. Semanın dokuz katındaki Dokuz Tanrı, Sağ koldaki dokuz batının ataları, yani ilahi (lahuti) mümessilleri idi. Sonradan Tanrılar da, yersular da 17 ye yükseldi. Bunlar gibi, urukların sayısı da onyedi oldu.

İl dini Orkun Türkleri'nde başka bir değişiklik gösteriyor. Cami ü't-Tevarih'e göre Karakurum civarında bir tarafta on ırmak vardı. Bunların etrafında oturanlara «On Orkun» yahut «On Uygur» derlerdi; diğer tarafta dokuz ırmak vardı; bunun etrafında oturanlara da (DOKUZ UYGUR) denilirdi. Bu tasnif de bir il tasnifini gösteriyor. Buradaki Dokuz Uygurlar'ın, Dokuz Oğuzlar olduğu aşikardır. On Uygurlar'a «On Orkun» elenmesine göre bunların da Orkun Türkleri olması muhtemeldir.

Kaynakça
Kitap: TÜRK TÖRESİ
Yazar: ZİYA GÖKALP
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Günümüzdeki Diğer Türk Cumhuriyetleri'nin Tarihi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir