Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Hindistan Müslümanlarının Tebriklerine Atatürk'ün Cevabı

Burada Günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Tarihi ve Kurtuluş Savaşı'mız hakkında konular bulabilirsiniz

Hindistan Müslümanlarının Tebriklerine Atatürk'ün Cevabı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 19:17

HİNDİSTAN MÜSLÜMANLARININ YUNANLIYA KARŞI KAZANILAN İLK TÜRK ZAFERİNİ TEBRİKLERİNE MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN CEVABİ MEKTUBU

"Hindistan Merkezi Hilafet Komitesi Reisi Muhibb-i Halisim Seyyit Cutanı Hazretlerine, 9-11-1338.

Hiçbir hak ve ahde istinad etmeksizin memleketimizin en kıymettar parçasını işgal eyleyen ve Anadolu'yu istila ederek istiklal davamızı mahkum-ı akamet eylemeğe çalışan Yunan ordusu aleyhine ihraz ettiğimiz büyük zaferi tes'iden 17 Eylül'de taraf-ı alilerinden irad buyurulan nutkun süret-i muharreresini ancak bugünlerde mütalaa edebildim. Bizim bu büyük zaferimizin tevlit edeceği netayic-i azime yalnız Türkiye'nin mukadderatı üzerine müessir olmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün zulümdide milletleri, kendi hayat ve istiklallerini tehdid ve tazyik eyleyen zalimler aleyhine hareket için teşci eyleyecektir. Filhakika kemali azim ve ısrar ile idame ve müdafaa edilen istiklal, hak ve hürriyet davalarının muvaffakiyetini külliyen menedecek hiçbir kuvvet mutasavver değildir. Zat-ı alileri ve rüfekayı mesaileri gibi fedakar ve sahib-i azim zevat tarafından sevk ve idare edilen Hindistan davasının da pek uzak olmayan bir zamanda muvaffakiyet-i kamile tetevvüç edeceğinden tamamen ümidvar bulunuyoruz. Ve bunun için dua ediyoruz. Tarafımızdan ihraz olunan zaferde Hindistan için de mühim bir hisse-i şeref vardır. Bilhassa himmet-i alileriyle temin buyurulan muavenet-i maddiye ve iane paraları Türkiye davasının tahakkuku yolunda pek ziyade işimize yaramıştır. Bundan sonra dahi devam edecek müzaherat-ı maneviyeniz suret-i nihaiyede akıl olan sulhumuzun teşriine ve amal-i milliyemizin temamen istihsaline yardım edecektir.

Bilhassa ordumuzun bimisal kahramanlığı ile Yunanlılar'dan kurtarılan yüzbin kilometre murabba arazide sakin milyonlarca ahali elbisesiz, me'vasız ve erzaksız bir halde yaklaşan kışın tesiratına maruz bulunmaktadırlar. Yunanlılar'ın gayr-i kabil-i tasavvur vahşetleri tahrip-karlığı yüzünden bu vaziyete düşen Türkiye Müslümanları, Hindistan'daki din kardeşlerinin vasi surette muavenetlerine muhtacdırlar. Türkiye halkı hakkında daima yüksek bir alaka ile hareket eden ve her fırsatta samimi teveccühatını izhar eyleyen bütün Hindli kardeşlerimize hürmet-kar selamlarımızı ve tahiyyatımızı arza tavassut-ı alilerini rica eder ve zat-ı alilerine ihtiramat-ı kalbiyemi arzeylerim efendim. T.B.M.M. Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal".

Kaynakça
Kitap: ATATÜRK VE TÜRK DÜNYASI
Yazar: MEHMET SARAY
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 1919-1923: Türk Kurtuluş Savaşı

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir