Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Sitemizin Amacı ve Forum Kuralları

Burada Safevi İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Sitemizin Amacı ve Forum Kuralları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 28 Şub 2011, 21:10

TurkToresi.com Bilgi Veritabanına Hoşgeldiniz,

SİTEMİZİN AMACI:

- Günümüzde yaşanan gelişmeleri tarihten örnekler alarak, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE için yapılması gereken doğruları tespit etmek vede bu doğruları uygulamak. Yüce Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi: "Tarih İhtiyatsızlar İçin Merhametsizdir". Gerek yakın dönem tarihte, gerekse uzak dönem tarihte, hep aynı hadiseler cereyan etmiştir. Tarih göstermiştirki, bir Türk Devletini ancak ve ancak içinden yıkabilirsin. Yani Türk'ü ancak başka bir Türk yıkabilir.

- Gerek Göktürk İmparatorluğu'nun sonuçlanmasının sebebi olan Göktürk-Uygur ilişkilerinin(düşmanlıklarının) arkasındaki provokatör-emperyalist-gücün Çin olması,

- Gerek Dersim'deki soydaşlarımızı Türklük'ten uzaklaştırıp Türkiye Cumhuriyetimize karşı ayaklanlanmalarının arkasındaki provokatör-emperyalist-gücün İngiltere olması,

- Gerek Türkistan'ı kasıtlı olarak bölerek orada yaşayan Türk boylarını, sanki birbirinden ayrı bir milletmiş gibi gösteren ve bu sayede Türklerin birlik halinde olamamalarının arkasındaki provokatör-emperyalist-gücün Rusya olması,

- Gerek Türkiye ve Azerbaycan'ın bir birlik olmasını engellemek için(ve dolayısı ile Türkiye'nin Azerbaycan'a ve Türkistan'a/Orta Asya'ya olan sınır yollarını engellemek ve yine olası bir Türk Birliğini engellemek için) Karabağ'daki soydaşlarımıza soykırım yapıp orayı işgal eden Ermenistanın arkasındaki gerçek provokatör-emperyalist-güç ikilisinin Amerika-Rusya olması,

- Gerek Batı Avrupa'daki Yahudi Hazar Türklerinin güçlenmesinden korkan ve bunu engellemek için Hitlere Yahudi soykırımını yaptırtan ve Hitlerin Almanyada tanınmasının, sevilmesinin, sahneye çıkmasının, ve başarılı olmasının gerçekleşmesini sağlayan ve arkasındaki provokatör-emperyalist-güç olan Amerika(ve işbirliği yapan diğer Germen boyları/ülkeleri),

- Gerek Balkanlar'daki Türk gücünü engellemek ve sonuçlandırmak için Sırplara Boşnak soykırımını yaptırtan provokatör-emperyalist-güç Amerika,

- Gerek Balkanlardaki milletlerin çoğunun Türk asıllı olduğunu bilipte bunları bilerekten Slav olarak gösteripte Balkan ülkelerinin gelecekte Türkiye'yle olası bir birliğini engelleme çabalarının arkasındaki provokatör-emperyalist-güç ikilisi Amerika-Rusya,

- Gerek Osmanlı İmparatorluğunu Birinci Dünya Savaşına katılmaya zorlattıran Almanyanın arkasındaki provokatör-emperyalist-güç ikilisi İngiltere-Rusya,

- Gerekse Kırgızları Özbeklere(sanki ikiside başka millettenlermiş gibi) karşı düşman yapıpta(Kurmanbek Bakiyev'in amerikan üslerini yok etme teşebbüsünden sonra) birbirlerine katliam yapmalarına yol açan, vede Kahramanmaraş ve Çorum'da Türklüğün Özü olan(Yani Soyları Öz ve Öz Türk olan Aleviler'i) Aleviler'i Türk değilmiş gibi gösteripte Sünni Türkleri Alevi Türklere karşı düşman yapıp birbirlerine katliam yapmalarının nedeninin arkasındaki provokatör-emperyalist-güç ikilisinin Amerika-Rusya olması,

- Gerek Doğu Türkistan'daki Türkleri kullanıp, ve tabiki Çin devletininde yaptığı soykırımlarla birlikte, Uygur Türkleri'nin Bağımsız olamamalarına sebep olan nedenin arkasındaki provokatör-emperyalist-güç ikilisi Amerika-Çin,

- Gerek Irak'taki Türkmenlerin sırf Türkiye'yle birlik olmasınlar diye ve gelecekte Musul-Kerkük'ün Türkiye'nin eline geçmesin diye Saddama Türkmen soykırımı ve dışlaması yaptırtan(ve sonra nuramadan/yalandan Saddamı bütün dünyaya başdüşman ilan eden)(aynı politikalar ve uygulamalar CIA'cı Usame Bin Ladin ve İran ve Yahudi asıllı Ahmedinejad içinde geçerli = Önce işlerini yaptırtıyorlar ve sonrada işlerini yaptırdıklarını dünyaya başdüşman ilan ediyorlar, akıl var, mantık var, doğruları görün lütfen!!!) ve Talabani-Barzani ikilisinede aynı görevleri uygulatan(ve bu sayede PKK'yı besleyip Türkiye'mize karşı eylemler yapılmasına sebep oluyorlar) vede Irak'taki milyonlarca Müslümanlar'a son 9 senede(ne tesadüf AKP'nin kurulup 2002'de iktidar olmasından sonra Amerika Irak'ı işgal edebildi!!!!) soykırım yapan Amerikan askerinin arkasındaki provokatör-emperyalist-gücün Amerika olması,

- Gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun İsrail topraklarını kaybetmesinden sonra, Birinci Dünya Savaşından sonra İngiltereyle işbirliği yapan ve Osmanlı İmparatorluğu'na ihanet eden Araplara verilen İsrail-Filistin Toprakları ve sonrasındaki tezgahlanan İkinci Dünya Savaşından sonra İsrail-Filistin Toprakları Arapların elinden alınıp Yahudilere verilip İsrail Kukla devletinin kurulması ve sırf bu "Kim daha Büyük Uşaklık Yapacak, Yahudilermi, Araplarmı?" kargaşası yüzünden Filistin'li garibanlara(Çocuklar, Kadınlar, Yaşlılar) yapılan soykırımlar olmasına rağmen, AKP'nin Amerika ve İsraille işbirliği(uşaklık düzeyinde) yapmasına rağmen Erdoğanın Davosta numaradan/yalandan Filistin'lilere sahip çıkmasıda ilginçtir ve bunların arkasındaki yatan provokatör-emperyalist-güç ikilisinin Amerika-İngiltere olması,

- Gerekse İran'ın ve İran Türkleri'nin Türkiye'yle birleşmesini engellemek için Rıza Pehlevi'nin Kaçar Türkmen Hanedan'ını(1000 yıldır İran'ı Selçuklu, Safevi ve Türkmen Aşiretleri yönetiyor ve birden bire Fars kökenli Rıza Pehlevi başa geçiyor ve ne tesadüfse bu olayda Birinci Dünya Savaşında mağlup edilen Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra gerçekleşiyor) yıkmasının arkasındaki provokatör-emperyalist-güç İngiltere(sonrasında günümüze kadar diğer emperyalist ülkeler ve Amerika kullanıyor İranı),

- Gerekse eski Türk İmparatorluklarının bölgelerindeki günümüzdeki ülkelerin insanlarının büyük bölümlerin Türk soylu olduklarını gizlemeye çalışmalarının nedenlerinin arkasındaki provokatör-emperyalist-güç üçlüsü Amerika-Rusya-Çin,

SONUÇ VE TAM BAĞIMSIZ, ATATÜRKÇÜ/TÜRK MİLLİYETÇİSİ, MÜSLÜMAN VE ULUSAL TÜRKİYE İÇİN TEK ÇÖZÜM:

Türkiye'nin, Amerikancı Menderes'ten sonra, Kahraman Deniz Gezmiş'lerin ve Kahraman Doğu Perinçek'lerin Amerikaya(ve Gladyosuna) karşı zaferleri, ve Kahraman Bülent Ecevit'le Kıbrıs'ı fethederek hem Amerikaya hemde İngiltereye karşı kazanılan zaferden sonra, 1980'de yapılan amerikancı darbeyle başlayan süreci(Amerikan Uşağı Hükümetler Süreci) şu anda AKP iktidarı devam ettirmektedir.

12 Haziran 2011 Seçimi sonrasında AKP’nin yeniden iktidar olmasının tek sebebi CHP’ye yapılan DARBEDİR!!!

Yeni CHP artık Atatürk’ün Partisi değildir, Yeni CHP artık Atatürk İdeolojisini savunmuyacağını belirtiyor, Yeni CHP, AKP’nin taklidini yapmaktadır.

Kısacası:

Yeni CHP artık Bizim CHP değildir, Yeni CHP, aynen AKP gibi ABD ve AB’nin yolundan giden CHP’dir. Anayasa’dan "Türklük" Maddesinin çıkması gerektiğini vede “Doğu Anadolu’da Özerklik Olmalı” tezini savunan bir Parti Atatürk’ün Partisi olamaz!

Türk Milletimizin Yüce Kültürü, tarihte birçok örnekle kanıtlandığı gibi, CENAB-I ALLAH’IN bütün insanlık için istediği İnsanlık Adaletini dağıtabilecek kapasiteye sahip tek kültürdür. Bu Yüce Kültürü taşıyan bir Milletin isminden utanan bir parti asla ve asla Türk’ün ve Atatürk’ün partisi olamazdır!
Kılıçdaroğlu’na hepimiz güvendik, ama maalesef hayal kırıklığına uğrattı bizi. Eğer ki, Doğu Perinçek önderliğindeki Cumhuriyet Güçbirliği’nin teklifini CHP kabul etseydi, bugün CHP iktidar olmuştu.

ABD ve AB’den medet umarak Amerikancı iktidardan KURTULAMAYIZ! Seçimler gösterdi ki, bunu yaptığınız zaman bile, ABD ve AB sizi asla iktidara getirmeyecektir. Ne kadar taviz verirseniz verin ABD ve AB asla Atatürk’ün Partisini iktidara getirmez! Seçimlerde oyları saymak için kullanılan programların ABD tarafından yönetildiğini de artık herkezin bilmesi gerekir!
Doğru seçimi yapmak için geç değildir! Hata yapılabilir, ama aynı hatayı ikinci defa yapmamak gerekir!

Buradan TurkToresi.com olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz:

“Herşeye rağmen sizin iyi niyetinizden şüphemiz yoktur, LÜTFEN SEÇİM ÖNCESİ RET CEVABI VERDİĞİNİZ TEKLİFİ KABUL EDİNİZ VE CUMHURİYET GÜÇBİRLİĞİNDEKİ KAHRAMANLARLA VEDE MHP’yle BİRLEŞİNİZ. AMERİKANCI İKTİDARDAN KURTULMAK VE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN TEK ÇÖZÜM BU KAHRAMANLARIMIZI CHP-MHP YÖNETİMİNİN EN ÜST DÜZEY KADEMELERİNE ALMAKTIR. BİNNAZ TOPRAK VE GÜRSEL TEKİN GİBİ ABD ELEMANLARIYLA CHP ASLA VE ASLA İKTİDAR OLAMAYACAKTIR!!!”.

Seçimlerde başarısız olunmasına karşın, eğer CHP sonraki dönem için yukarıda saydığımız doğru adımları atarsa, en azından Türk Milletimizin birliğini sağlamış olacaktır. BU SAYEDE, ABD VE UŞAKLARI TARAFINDAN TEZGAHLANACAK OLAN OLASI BİR BÖLÜNME OPERASYONUNDA İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIKLI OLACAĞIZ!!!

KURALLAR:

1. Topik açarken sadece önemli kaynaklardan alıntı yapın lütfen.
2. AKP, Amerika, Avrupa, İsrail yandaşlığı yasak
3. Küfür yasak

İLETİŞİM:

Her türlü soru veya istekleriniz için, Türk Tarihi ve Türk Politikası hakkında yeni konular veya kaynaklar hakkında siteye güncelleme yapılmasını istiyorsanız TurkmenCopur isimli yöneticiye mesaj/eposta yolluyabilirsiniz yada yeni bir başlık/topic oluşturabilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Safevi İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir