Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Şah İsmail(Hatayi)'in Şiirlerinden Seçmeler

Burada Safevi İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Şah İsmail(Hatayi)'in Şiirlerinden Seçmeler

Mesajgönderen TurkmenCopur » 25 Ara 2010, 23:50

ŞAH İSMAİL(HATAYİ)'İN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER

Bu alem hüsnüne hayrandur ey dast
Sana bu gonca - leb handandur ey dast
Men ol Yaküb nisbet zar boldum
Cemalun Yûsuf-l Ken'andur ey dast
Hilal-i kaşunı ta gördi çeşmüm
Bu canum idüne kurbandur ey dast

Sana bu kiin fe-kan valih bolubdur
Ki hüsnün sûre-i Rahmandur ey dost
Senün ışkun vucudum şehri içre
Bu gönlüm tahtına sultandın ey döst
Hatayiye demişsen cevr edem çoh
Yene lutfu yene ihsandur ey döst

Menüm yolumda yektalar gerekdür
Dini imanı yağmalar gerekdür
Menüm tek gevheri nadan ne bilsün
Meni bilmeğe danalar gerekdür
Ne bilsün meni her bir başlu gözlü
Gönül gözinde binalar gerekdür
Men olman değme fikr ilen müyesser
Mana bir ince sevdalar gerekdür
Menem abdal Hatayı Hayder oğlı
Menüm yolumda gavgalar gerekdür

— 3 —

Gerçi gün hoşdur veli ruhsarun andan yahşıdur
Ay dahi taban durur didarun andan yahşıdur
Nafe-yi misk Hutetı gerçi mu'attardur veli
Ey sanem ol hal-ı Anber-barun andan yahşıdur
Nakş-ı tavûs istemen andan cemalun yeg durur
Lafz-i tûti dinlemen güftarun andan yahşıdur İstemen firdevs böğınun gül-i hoş-bûsını
Dünyi bağında gül-i ruhsarun andan yahşıdur
Bu Hatayi katına ta kim kıldılar tarif-i misk
Çin-be-çin ol ziilf-i anber-barun andan yahşıdur

Bu şiirler Şah İsmail (Hatal)'in Paris'de Milli kütüphane yazmaları arasında bulunan 948 (1541) tarihli yazma divanı esas alınarak hazırlanan tenkitli neşirden, ricam üzerine bizzat naşir Sayın Dr. T Gandjei tarafından seçilmiştir (II Canzoniere di Sah isma'il Hata'i Napoli, 1959, us. 41, 48, 56, 61, 82, 103, 109, 192, 200, 202, 223, 241). Sayın arkadaşıma bu lütufkarlığından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

— 4 —

Bizim ol meh - lika cananemizdür
Eger ol can degül cana nemizdür
Yanaram şem'-i rûyun hasretinden
Demezsen ol bizim pervanemizdür
Gülende dişlerün ağzında ey can
Sadef içindeki dür-danemizdür
Ser-i zülfün içinde dane halun
Gönül kuşına dam u danemizdür
Dedüm kimdür Hatayi bendinizde
Dedi bir aşık-ı divanemizdür

— 5 —

Cana gamunda gözlerüme su gelür geder
Seyl o'dı şimdi beher sû gelür geder
Bi-hab kaldı kevkebe nisbet bu gözlerüm
Her gece özge gözlere uyhu gelür geder
Vasi olmaz ise yüzüni görmek mana müdam
Kuyundan ey sanem mana bir bû gelür geder
Ta görmedi gözüm seni ey serv boylu yar
Sensiz hemişe gözlerüme cû gelür geder
Miskin Hatayı görmedi çeşmün kimi senün
Sahra içinde munca ki ahû gelür geder

— 6 —

Ezelden Şah bizim sultanumızdur
Pirimiz mürşidimiz canumızdur
Şah adın deyüben girdük bu yola
Hüseyriiyüz bu gün devramımızdur
Biz İmam kullanyuz sadıkane
Şehidluk gaziluk nişanumızdur
Yolımız incedür inceden ince
Bu yol baş vermeğe erkanumızdur
Hatayıyem ezelden sırr-ı
Hayder Mum hak bilmeyen biganemizdür

— 7 —

Biz ezelden ta ebed meydana gelmişlerdenüz
Şah-ı merdan ışkına merdane gelmişlerdenüz
Yazmağa hakdan kelamu'llah "nutkun şerhini
Bu beyan-ı allama'l-kur'ana gelmişlerdenüz
Kayinatun sûretin rahmana tefsir etmişüz
Rûh-i kudsun rûhiyuz inşana gelmişlerdenüz
Gayr-ı mutlakdan temaşfi-yı ruh-ı ziba içün
Bu saadet mülkine seyrana gelmişlerdenüz
Bu mu'anber turrenün küfrine ammenna deyüp
Hakka teslim olmışuz imana gelmişlerdenüz
Saki-i baki elinden mest olup içmekdeyüz
Nergis-i mestün kimi mestane gelmişlerdenüz
Ey Hatayi Id-i ekberdür cemali dilberün
Biz bu id-i ekbere kurbana gelmişlerdenüz

— 8 —

Ulu laf eyleyen meydana gelsün
Muhannet gelmesün merdane gelsün
Erenler menzili Hak menzilidür
Erenler sahib-i irfana gelsün
Kılavdur zü'l-fikarum kandadur men
Kim inkar ehlidür imana gelsün
Ezelden Hak deyen ehl-i tarikat
O kandan sürülüp bu kana gelsün
Güneh-karun günahından geçerler
Yüz üsne sürülüp sultana gelsün
Aralığdan götürüldi küdûret
Sürüldi la'net ot şeytana gelsün
Rivayetdür hadis-i Mustafadan
Min il ölü yatanlar cana gelsün
Ahan çaylar ahan arklar bulaklar
Yerinden mevc urup ummana gelsün
Hatayi hastadur kan-ı sahavet
Haber ver derdlüler dermana gelsün

— 9 —

Kılur gamzen cefalar dürlü dürlü
Verür la'lun safalar dürlü dürlü
Eşigünde senün her bir gece ey şah
Sürer yüz min safalar dürlü dürlü
Asılmış zülfinün her bir telinde
Menüm tek mübtelalar dürlü dürlü
Rakibler çekdüğüm cefalar içün
Kılurmen bed-du'alar dürlü dürlü
Hatayi eşigünde kemteründür
Umar senden atalar dürlü dürlü

— 10 —

Yüzün gördüm senün ey yar-ı meh-rû
Gönüller afeti ya yüz midür bu
Habeşdür kim müsafir
Rûma duşmiş Yüzün sahnındaki ol hal-i Hindtı
Dudağun hasretinden hasta canum
Ahttdı gözlerüm yasın beher sû
Gözünden ahû tek dağlara düşdüm
Ne sihr etdi mana ol iki cadû
Hatayi der yüzün hurşide nisbet
Sözi ruşen derem yüzüne karşu

— 11 —

Şeha kılgil terahlıüm men gedaya
Eşigünde yetürgil bir nevaya
N'ola hüsnün zekatı bûse versen
Za'ifem derd-mendenı men gedaya
Dişün incü gözün nergis lebün la'l
Senün ol hoş cemalun benzer aya
Hümayûn kasrınızdan şalı-ı hûban
N'ola satsan menüm iistüme saye
Senün çevrinden ey sultan-ı alem
Hatayi baş alur varur Hataya

— 12 —

Mana derd ü belalar yalışı geldi
Sana zevk ü safalar yahşi geldi
Sana hoş oldı yarun yar boldı
Mana ol aşınalar yahşi geldi
Sen ölgil derd ilen gamdan ki mana
Lebi derde devalar yahşi geldi
Senün yüz kıymetün bir pula düşdi
Bu dûrr-i pür-bahalar yahşi geldi
Men ol pervane tek hasret odmda
Sana şem'ü ziyalar yahşi geldi
Sana cevr ü cefa bolsun müsellem
Mana ehl-i vefalar yahşi geldi

Kaynakça
Kitap: SAFEVİ DEVLETİNİN KURULUŞU VE GELİŞMESİNDE ANADOLU TÜRKLERİNİN ROLÜ
Yazar: Faruk SÜMER
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Safevi İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron