Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Gülen De Uyandı, Cemaatin Hiyerarşi Yapısı

Gülen Cemaati'nin Copları - Bölüm 61

Burada Gülen Cemaati'nin Copları ve Türk Polisi Hakkında Raporlar hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Gülen De Uyandı, Cemaatin Hiyerarşi Yapısı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Tem 2012, 20:07

Gülen de uyandı

"Türkiye'de önümüzü kestiler. Yürüyemiyor uz, orada durgun sular gibi bir de gölleşme imajı uyandıracaksınız. Zorlayacaksınız, yerinde yürüyor gibi yapacaksın. Çünkü durmak, hem de durgunluk paslanma meydana getirir... Bu Mülkiyede de Adliyede de her zaman söz konusu olur. Yürümeli, eğer biz tüm nabzı, kalp dinledik. Baktık ki, geriye adım attıracaklar, bence adım atmam beklerim, fırsat kollarım. Yani her şey bir oyundur. Kung Fu gibi bir oyundur. Taekwando gibi bir oyundur. Yani her zaman insanın hasmını bir yumruk vurup, yere yıkması şeklinde değildir. Bazen hasmından kaçmak bile çok önemli bir manevradır. Kuvvet dengesi yoksa, kuvvete başvurmayın. Çok iyi planlayacak, ona göre yürüyeceksiniz. Dışarıdan bizi korkaklıkla ilham edecek/erdir. Allah bizim çaremize bakacak."

Fetullah Gülen

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı bu rapor, polis içinde kulaktan kulağa yayıldı. Gülen'in mütevelli heyeti ve kendisi de bu raporun varlığını öğrendi. Önlem alınması için Gülen'den başlayan ve en alt kadro ve rütbedeki elemanına kadar uzanan bir emir müritler arasında yayıldı.

Gülen, karşı kampanya başlatmıştı.

Müritlerine de "içki içmeleri, hanımlarının başlarını açmaları, sosyal ortamlara girerek, bu yeni görüntülerini sergilemeleri" öğüdü ulaştırıldı. Bu istekler yerine getirildi.

Bu tarihe kadar eşlerinin başını kapattıran, içki içmeyen birçok polis, bir anda polis gecelerinde, arkadaş toplantılarında eşlerinin başı açık görülmeye ve içki içmeye başladılar. Bazıları, susuz rakı içmeyi yeğledi. Daha önce söylediğim gibi aslında içtikleri rakı değil suydu.

Ankara Emniyetinin yazdığı rapora karşılık, İstihbarat Daire Başkanlığı, 12 Mart 1999 tarih ve 2738-99 sayılı yazısıyla yanıt verdi. Ankara Emniyeti'nin "Planlı istihbarat Önerisinin" ret edildiği bu yazıda, Gülen grubunun geleneksel bir İslami akım olduğu vurgulanarak, "Fetullah Gülen grubu da dahil olduğu kategori içinde kendine özgü bir görüntü çizmektedir. Bununla beraber tüm diğerleri gibi bu grup da ilgi ve takip alanımızdadır. illerden bu grup hakkında gelebilecek istihbari mahiyetli yeni bilgiler, geri besleme amacıyla tüm birimlerimize tamim edilecektir. Ayrıca tüm konularda olduğu gibi bu grup hakkında da res'en gerekli istihbarı ve operasyonel araştırma yapma Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat Şubesinin asli görevleri arasındadır" denildi.

Yazıda ayrıca, Fetullahçı polislerin tespitine ilişkin çalışmalara yön verilebilmesinin sağlanması ve bu çalışmalara destek olunması maksadıyla, "irticai faaliyetlerde bulunduğuna dair hakkında ihbar mahiyetinde bilgiler intikal eden ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce daha önce araştırma yapılan diğer Emniyet Teşkilatı mensupları gibi hakkında iddiada bulunulan personelin Fetullah Gülen grubu ile iltisaklarının derece ve mahiyetinin tespiti ve neticenin ivedilikle bildirilmesi" emri verildi.

Bu arada Kanal 6 televizyonunda yayınlanan ve Hulki Cevizoğlu'nun yönettiği Ceviz Kabuğu programında Eyüp Kayar isimli eski bir cemaat üyesi bazı itiraf ve suçlamalarda bulundu.

İstihbarat Daire Başkanlığı, Kayar'ın açıklamalarının gözden kaçırılmasına tepki göstererek, 15 Mart 1999 tarih ve 2959-99 sayılı yazısı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü uyardı. Başkanlık bu kişinin açıklamalarının da çalışmalarda kullanılmasının önemli olduğunu belirterek, bant çözümünün alınması ve gereğinin yapılması talimatını da verdi.

Bant çözümü alındı. Gereği yapılmak üzere dosyalara konuldu. Eyüp Kayar’ın söylediklerinden, Gülen'in kitaplarından, 'Işık Tarikatı mensubu' olduğu bilinen kişilerin anlattıklarından yola çıkılarak hazırlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderilen ve daha sonra Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün B.05.1.EGM.4.06,00,06 (2450-99) sayı, 20 Nisan 1999 tarih ve Işık Tarikatı (Fetullahçılık) konulu 'çok gizli' damgalı Raporu’nda, "Işık Tarikatı', öteki adıyla; 'Gülen Örgütü'ne ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Işık Evleri cemaat mensuplarının yaşadığı evler, hücre evleri mahiyetinde, Fetullah Gülen 'e göre kapılarına kilit vurulmuş zaviyelerin, kışlaların, tekkelerin görevini yapan evlerdir. Bu evlere giriş ve çıkışlar mümkün olduğunca gizlilik içinde yapılır.

Işık Evlerinden sorumlu bir ev imamı vardır. Bu imamlar altı ayda veya bir yılda değişir. Evin maddi girdisi ve çıktısıyla ilgilenil: Yukarıdaki imamlara rapor verir. Bu evlerde genellikle dört beş kişi yaşar. Umumiyetle kiralanır. Evlerde insanlara yaklaşım tarzları özellikle öğretilir. Fetullah Gülen’in sesli ve görüntülü kasetleri izlenir. Lise ve üniversite öğrencileri kalır.

Cemaat üç sacayak üzerine kurulmuştur. Işık Evler, ağabeyler ve talebeler. Bu evlerde belirli bir süre kalan öğrencilerin beklenen düzeye geldiği anlaşılınca cemaate adam kazandırması istenir.

Yeni ilişki kurulan öğrenciler ders çalışmak bahanesiyle evlere davet edilir, öğrencilere dersleri konusunda yardımcı olunur. Zamanla bu öğrencilere sesli ve görüntülü kasetler izletilir ve Fetullah Gülen 'in kitapları okutulur.

Cemaat mensuplarına; kendilerinin beklenen nesil, beklenen cemaat, Türkiye'yi kurtaracak cemaat, Peygamberin hadisiyle övülmüş cemaat olduğu vurgulanmaktadır.

Bu cemaat ikinci ilklerdir. Birinci ilkler Peygamberimiz ve arkadaşları, ikinci ilkler de bu cemaat mensuplarıdır.

Cemaat 1992 yılından sonra çok hızlı gelişmeye başladı. Cemaat, 'söyleyemiyorsan söylet' taktiği çerçevesinde cemaat liderine herkes hüsnü kabul göstermeye, hoşgörü ile bakmaya başladı.

Bayrak yere düşmüştür, ayaklar altına alınmıştır. Tekrar bu bayrağın yerden kaldırılması ellere alınması omuzlarda taşınması, uzaya götürülmesi meselesini bu cemaat yapacaktır.

Fetullah Gülen ve cemaati hiçbir lakabı kabul etmezler. Her zaman radikal İslam'dan farklı olduklarını vurgularlar: Biz farklıyız, radikal İslamcılardan farklıyız, bize hoşgörü ile davranmazsanız radikal İslam güçlenir.

Cemaatin en güçlü olduğu eğitim öğretim kurumlan: Işık evleri, yurtlar, kolejler, finans kurumlan, esnaflar, holdingler, talebeler, mesleki örgütlenme şeklinde de doktorlar, öğretmenler, avukatlar, polisler gibi...

Siyaset alanında da örgütlenmeleri vardır. Fakat bu sempatizan bazındadır. Basın yayın alanında cemaat çok güçlüdür. Zaman. Sızıntı, Yeni Ümit, ekoloji. Aksiyon, STV Burç FM gibi örgütlenmeler vardır. Ayrıca prodüksiyon şirketleri vardır.

Kadın kolları örgütlenmesi vardır. Kadın cemaat mensuplarına Şakirde, erkek cemaat mensuplarına Şakirt denir.

Alman kararlara mutlaka uyulma zorunluluğu vardır. Uymayanlara fırça atılır, şefkat tokadı ile tehdit edilir en son cemaatten uzaklaştırılır.

Cemaatin finans kaynaklarını, cemaat mensuplarından alınan aidatlar, iş adamlarından, esnaftan, cemaate yakın kişilerden toplanan paralar ve diğer ticari kuruluşlardan elde edilen gelirler oluşturur.

Cemaatin Hiyerarşi Yapısı:

1- İstişare Grubu: Yedi kişiden oluşur. Başkanlığım Fetullah Gülen yapar.
2- Dünya imamı: istişare grubundan biridir. Görevi dünyadaki bölge ve ülke imamlarını atamak, istişare sonucu alman kararları uygulamaktır.
3- Coğrafi Bölge imamı: Bir dünya coğrafi bölgesinden sorumlu olan kişidir. (Orta Asya imamı, Doğu pasifik İmamı gibi)
4- Ülke imamı: Bir ülkenin tamamından sorumlu olan kişidir. (İngiltere, Fransa, Türkiye gibi)
5- Bölge İmamı: Bir coğrafi bölgeden sorumlu kişidir, (Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi gibi)
6- İl imamı: Bir ilin tamamından sorumlu olan kişidir.
7- İlçe İmamı: ilçenin tamamından sorumlu olan kişidir.
8- Semt imamı: Semtten sorumlu kişidir.
9- Mahalle imamı: Bir mahalleden sorumlu olan kişidir.
10- Ev İmamı: Evden ve yurttan sorumlu olan kişidir.
11- Serrehberler.
12- Belletmenler.
13- Öğrenciler ve cemaat mensupları.

Her Işık Evinin bir programı vardır. Her iş bu program dahilinde yapılır. Atatürk'e ait hiçbir kitap okunmaz ve okutulmaz.

Fetullah Gülen 'e mehdi nazarı ile bakılır. Mehdi ahir zamanda bayrağın yere düştüğü vakitte zuhur edecek ve beklenen cemaatin başına geçerek bayrağı kaldıracak. Cemaat içinde Atatürk için Beton Kemal, Musti, Kefere, Deccal, Öküz Aleykümselam gibi ağır lakaplar kullanılır.

Fetullah Gülen yurt dışına giden talebeler için hicret eden kişiler kelimesini kullanıyor, ikinci ilklerin, beklenen cemaatin vazifesi de Hz. Muhammet 'in yaptıklarının aynısını yapmaktır.

Fetullah Gülen 'in Ölçü (1) adlı kitapçığının 60. sayfasında, 'Yerinde durum mevziini koruma, düşmanı alt etine ve hedefe
varmanın en birinci vesilesidir, cepheyi terk edip ayrılanlar ise yerlerinden ayrıldıkları andan itibaren kaybetme yoluna girmiş sayılırlar' tarzındaki telkin ile ciddi bir 'cephe' faaliyetinin varlığına işaret etmekte ve bu stratejinin mevcut çalışma sürecinin içerisinde uyguladığı müşahede edilmektedir.

Bu anlatım geçmiş yıllarda yaşadığıma , 'davadan döneni vurun' anlatımı ile PKK’nın davadan ayrılan militanlarına yönelik yapmış olduğu tehditlerle paralellik arz etmektedir.

Tarikatın lideri konumundaki Fetullah Gülen 'in imzasına havi kitapların tetkikinden de anlaşılacağı gibi kendisini dinsel bir dava adamı olarak anlatmasına rağmen daha ziyade tarikatın propagandisti konumunda gözükmektedir. Kitaplarının tetkikinden de anlaşılacağı gibi propaganda ağırlıklı kitapların üslubu ve ağdalı deyimleri ile dinsel telkin içeren kitapların üslup ve deyimlerinin farklılığı da eserlerinin tek kaynağa ait değil mal edilmiş şekilde yazılmış olduğunu göstermektedir.

Devletin Anayasal nizamını değiştirerek yerine şer 7 esaslara dayalı bir İslam devleti kurmayı hedeflediği değerlendirilen Fetullah Gülen ve yandaşları, 28 Şubat Kararları’nın alınmasından sonra ve özellikle soruşturma ve ilgili yazışmaların başlaması ile birçok örgüt evini boşaltmış, örgütsel yapılanmaya zarar vermemek için faaliyetlerini mevzii koruma kuralına uyarlamışlardır.

Şu anda birçok örgüt mensubu ve talebeleri aile evlerinde örgütsel faaliyetlerini sürdürmektedirler

Gülen örgütlenmesinin ekonomik boyutu da göz önüne alındığında, gelecekte ülkemizi bekleyen tehlikenin büyüklüğü endişe verici boyuttadır. "

Kaynakça
Kitap: CEMAATİN COPLARI
Yazar: Zübeyir Kındıra
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Gülen Cemaati'nin Copları ve Türk Polisi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir