Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Frankfurt Am Main Bölgesel Mahkemesi

Burada AKP'nin Deniz Feneri Hırsızlığı hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 14:56

FRANKFURT AM MAIN BÖLGESEL MAHKEMESİ NEZDİNDE SAVCILIK Konrad-Adenauer-Staße 20 60313 Frankfurt am Main

Dosya Numarası: 6350 Js 203391/06

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ (Bölgesel Mahkeme)
26. Ceza Hakimliğine
Frankfurt am Main

İDDİANAME:

I. Mehmet GÜRHAN,
01.01.1963 Sungurlu/Türkiye doğumlu, Hanauer Landstrasse 513, 60386 Frankfurt am Main adresinde mukim, Türk ve Alman vatandaşı, evli,

Görevlendirdiği müdafi vekilleri:

Avukat Ünal Kaymakçı,
Marbachweg 350, 60320 Frankfurt am Main

Avukat Jörg R. Haseneier,
Industriestrasse 5, 56337 Simmern

25.04.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 23.04.2007 tarihli tevkif müzekkeresine istinaden de, 26.04.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Frankfurt am Main- Höchst cezaevinde bulunmaktadır:

Ceza Muhakemeleri Usül kanununa göre, makamlarca re’sen yapılacak müteakip mevkufiyet tetkiki tarihi: 17.03.2008 dir.

II. Muhasebeci Firdevsi ERMİŞ,
02.03.1964 Kavak/Türkiye doğumlu, Taunus Strasse 65, 63067 Offenbach am Main adresinde mukim, Alman vatandaşı ve evli,

Görevlendirdiği müdafi vekili:

Avukat Dr. Hanno Durth,
Rundeturmstrasse 12, 64283 Darmstadt,

25.04.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 23.04.2007 tarihli tevkif müzek-keresine istinaden de, 25.04.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Weiterstadt tutukevinde bulunmaktadır:

Ceza Muhakemeleri Usül kanununa göre, makamlarca res`en yapılacak müteakip mevkufiyet tetkiki tarihi: 17.03.2008 dir.

III. Mehmet TAŞKAN,
01.01.1968 Bafra/Türkiye doğumlu, Lachwiesen 43, 63075 Offenbach adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
ve evli,

Görevlendirdiği müdafi vekili:

Avukat Ury Popper,
Herrenstrasse 14, 76133 Karlsruhe,
Avukat Dr. Matthes,
Johanna-Kinkel-Strasse 2-4, 53175 Bonn,

20.08.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 13.08.2007 tarihli tevkif müzek-keresine istinaden de, 20.08.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Darmstadt-Eberstadt cezaevinde bulunmaktadır:

Ceza Muhakemeleri Usül kanununa göre, makamlarca res`en yapılması gereken müteakip mevkufiyet tetkiki, şu anda işlem görmektedir, haklarında yapılan suç isnadı (suçlama):

01.01.2002 ila 30.04.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde,
Frankfurt am Main ve diğer kentlerde,
beraberce hareketle,

1.

kendilerine maddi avantaj sağlamak amacıyla, gerçek olmayan
meslek edinircesine ticari olarak yaparak büyük miktarda malmülk
kaybının müsebbibi olmuş olmakla, yapılan dolandırıcılığın idame-si ile de, birçok insanı malmülk kaybına uğratacak tehlikeyle karşı
karşıya nesneleri gerçekmiş gibi gösterip bir yanılgının oluşması-na, bunu getirmiş olmakla, sanık GÜRHAN ve TAŞKAN ayrıca,

2- 31 .

hukuken birbirinden ayrı olan 30 fiilde daha ve herbirinde,
işveren olarak, çalışanlardan kesilen sosyal sigorta ve iş teşvik primlerini gereken makamlara ulaştırmamış olmakla ittiham edilmektedirler (suçlanmaktadırlar).

Kaynakça
Kitap: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni
Yazar: FRANKFURT AM MAIN BÖLGESEL MAHKEMESİ
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 14:59

I. ile ilgili:

Sanık GÜRHAN, 24.03.2001 tarihinden, 17.11.2006 tarihine kadar tescili yapılmış Deniz Feneri e. V. derneğinin kayıtlı yönetim kurulu başkanı idi. Daha sonraları her ne kadar yönetim kurulu başkanı olarak resmi kaydı olmamış ise de, derneği fiilen kendisi yönetiyordu. Daha evvel dernek için ve derneğin şirketleri için çalışmış olan ve 2005 yılının ortalarından itibaren GÜRHAN’ın kararlarına ortak olan sanık TAŞKAN, 17.11.2006 tarihinden itibaren yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir. Sanık ERMİŞ ise, 07.04.2001 tarihinden, yakalandığı 25.04.2007 tarihine kadar derneğin katibi ve muhasebecisi idi.

Deniz Feneri e.V. derneği, dernekler sicilindeki kayıtlardan da anlaşıldığı üzere, yukarıda belirtilen zaman diliminde ve daha önceleri toplum menfaatine olan işlerle uğraşmıştır. Derneğin amacı,
fiziken veya zihinsel veya ruhen özürlü veya maddi durumu iyi ol-mayan, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek idi. Dernekler siciline verilen ve tescili yapılan kayıtlara göre dernek, hiçbir maddi
avantaj sağlamak amaçlı değildi. Dernek, kazanç sağlamak amaçlı da değildi. Derneğin tüm gelirlerinin hayır işlerine sarfedilmesi, dernek üyelerinin hiçbir şekilde üyeliklerinden dolayı derneğin geli-rine ortaklıkları olamaz, üyeliklerinden dolayı da hiçbir şekilde ortak olup kâr alamazlardı. Derneğin tüm parası, tüzükte belirtilen amaç dahilinde kullanılacaktı.

Dernek, Internet sayfasında, broşürlerde, gazetelerde, televizyonda, bilhassa dernekle birlikte işbirliği yapan Euro 7 televizyo-nunda reklamlar yaparak, Frankfurt am Main Postbank’ taki 301535602, Vakıf Bank Int. AG Frankfurt’taki 3344, Bank für Sozialwirtschaft’ taki 8620500, Commerzbank Frankfurt’taki 585 4666 hesap numaralarına olduğu gibi, Avrupa’nın diğer ülkelerindeki hesap numaralarına bağışta bulunmaları için, halka çağrıda bulunuyordu. Bu çağrı yapılırken, Türkiye’ de, Pakistan’da ve diğer ülkelerdeki yardıma muhtaç insanlar kısmen gösterilmekte ve onlara nasıl ve nelerle, hangi yollarla yardım edilebileceği de söyleniyordu. Bağışların banka havalesi ile veya keş verilerek de yapılacağı açıklanıyordu. Yukarıda belirtilen zaman diliminde derneğin gene yukarıda belirtilen hesap numaralarına yekün olarak 41.423. 158,85 Euro bağış parası havale edilmişti.

Yıllara bölündüğünde aşağıdaki gibi bağış paraları havale edilmiş-tir:

SeneMeblağ
2002 1.808.394,35 Euro
2003 1.367.349,55 Euro
2004 5.737,894,07 Euro
2005 12.238.160,56 Euro
200616.326.692,58 Euro
2007 1.944.667,7 Euro
Toplam41.423.158,85 Euro


Bağışı yapan insanlar, bağış paralarından, Derneğin gereken mas-rafları çıkarıldıktan sonra, gerçekten yardıma muhtaç kişiler için harcandığını, onlara yardım edildiğini zannediyorlardı. Aslında bu paraların büyük bir kısmı, gerçekten bu amaca harcanmıyordu.

Asıl amaç için kullanılıyormuş gibi gösterebilmek üzere sanık GÜRHAN, ERMİŞ ve TAŞKAN ve daha başka kişiler, keş olarak bankalardan para çekmişlerdi. Bundan başka ayrıca çeşitli firmalara ortak olmuş ve bu firmaların yardımıyla da bağış paralarının akması, daha doğrusu, bağış paralarının gittiği yerin böylece ört-bas edilebilmesini sağlamış oluyorlardı.

Yukarıda belirtilen zaman diliminde sanık ERMİŞ, Deniz feneri e.V. derneğinin Hesap Numaralarından, toplam olarak 6.351.000, 00 Euro parayı, 45 defada keş çekmiş. Sanık TAŞKAN ise, 10.01. 2006 tarihinden 09.02.2007 tarihine kadar, derneğin hesap numaralarından yekün olarak 11 kez ve toplam 2.255.000, Euro para çekmiş; bunların 10 defasında ise parayı, sanık ERMİŞ ve hak-kında ayrıca soruşturma yapılan KURUM’ la beraber çekmiştir.
Sanık GÜRHAN kendilerine bunun için, hesap numarasından para çekebilmeleri için, vekâlet vermişti.

Sanık GÜRHAN, Derneğin hesap numaralarından 50 kez ve toplam 9.978.000,00 Euro çekmiştir.

Bu paraların çekildikleri tarihler, hangi Bankalardan çekildikleri ve Meblağları şu şekildedir:

a) Derneğin Hesabından sanık GÜRHAN tarafından keş çekilen paralar:


Nr.TarihMeblağ €ÇekenBanka
125.01.2002150.000,00Mehmet GürhanPostbank
213.02.2002150.000,00Mehmet GürhanPostbank
322.05.2002250.000,00Mehmet GürhanPostbank
411.09.2002250.000,00Mehmet GürhanPostbank
508.10.2002300.000,00Mehmet GürhanPostbank
620.12.2002600.000,00Mehmet GürhanPostbank
705.02.2003 7.000,00Mehmet GürhanPostbank
819.02.2003600.000,00Mehmet GürhanPostbank
910.09.2003 60.000,00Mehmet GürhanPostbank
1026.09.2003100.000,00Mehmet GürhanPostbank
1122.12.2003300.000,00Mehmet GürhanPostbank
1210.03.2004400.000,00Mehmet GürhanPostbank
1302.06.2004150.000,00Mehmet GürhanVakifBank
1429.06.2004100.000,00Mehmet GürhanVakifBank
1512.07.2004100.000,00Mehmet GürhanVakifBank
1613.07.2004 75.000,00Mehmet GürhanVakifBank
1714.10.2004150.000,00Mehmet GürhanVakifBank
1802.11.2004 30.000,00Mehmet GürhanVakifBank
1902.11.2004 30.000,00Mehmet GürhanVakifBank
2025.11.2004200.000,00Mehmet GürhanVakifBank
2126.11.2004200.000,00Mehmet GürhanVakifBank
2213.01.2005480.000,00Mehmet GürhanVakifBank
2327.01.2005250.000,00Mehmet GürhanVakifBank
2431.01.2005250.000,00Mehmet GürhanVakifBank
2502.02.2005350.000,00Mehmet GürhanVakifBank
2615.03.2005200.000,00Mehmet GürhanVakifBank
2713.04.2005150.000,00Mehmet GürhanVakifBank
2821.04.2005 50.000,0Mehmet GürhanVakifBank
2906.05.2005150.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3009.06.2005100.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3116.08.2005 16.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3217.08.2005100.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3308.09.2005110.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3412.09.2005 50.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3516.09.2005 50.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3621.10.2005150.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3726.10.2005 20.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3831.10.2005100.000,00Mehmet GürhanVakifBank
3916.12.2005300.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4004.01.2006300.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4106.01.2006300.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4225.01.2006500.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4315.02.2006350.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4413.06.2006250.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4505.07.2006650.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4607.07.2006 50.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4707.09.2006 50.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4821.09.2006150.000,00Mehmet GürhanVakifBank
4906.10.2006150.000,00 Mehmet GürhanVakifBank
5002.11.2006150.000,00Mehmet Gürhan VakifBank
Toplam:9.978.000,00
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:03

b.) Sanık TAŞKAN tarafından derneğin hesabından keş çekilen meblağlar:

Nr.TarihMeblağ €ÇekenBanka
110.01.2006500.000,00Mehmet TASKANCommerzbank
220.12.2006 50.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
321.12.2006100.00,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
428.12.2006100.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
529.12.2006 60.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
629.12.2006 25.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
703.01.2007140.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
810.01.2007250.000,00Taskan,Ermis,KurumVakiBank
926.01.2007500.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
1006.02.2007330.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
1109.02.2007200.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
Toplam:2.255.000.00


c.) Sanık Ermiş tarafından Derneğin hesabından keş çekilen meblağlar:

Nr.TarihMablağ €ÇekenBanka
106.02.2003 10.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
210.03.2003 8.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
306.06.2003 50.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
430.06.2003 50.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
528.07.2003 20.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
602.10.2003 4.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
726.10.2003 15.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
807.11.2003 10.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
914.11.2003100.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
1020.02.2004 5.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
1125.02.2004100.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
1201.06.2004100.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
1314.06.2004100.000,00 Firdevsi, ErmisPostbank
1402.07.2004 5.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
1505.07.2004 20.000,00Firdevsi, ErmisVakifBank
1607.07.2004 3.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
1712.07.2004 6.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
1821.09.2004150.000,00Firdevsi, ErmisVakifBank
1908.10.2004 20.000,00Firdevsi, ErmisVakifBank
2018.10.2004100.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
2128.10.2004 60.000,00Firdevsi, ErmisVakifBank
2212.11.2004100.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
2324.11.2004300.000,00Firdevsi, ErmisPostbank
2415.03.2005100.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
2512.05.2005 50.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
2622.09.2005250.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
2712.10.2005150.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
2821.10.2005150.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
2931.10.2005150.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
3025.11.2005300.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
3108.12.2005300.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
3204.01.2006300.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
3325.01.2006500.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
3403.02.2006500.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
3515.02.2006500.000,00Firdevsi, ErmisCommerzbank
3620.12.2006 50.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
3721.12.2006100.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
3828.12.2006100.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
3929.12.2006 60.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
4029.12.2006 25.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
4103.01.2007140.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
4219.01.2007250.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
4326.01.2007500.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
4406.02.2007330.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
4509.02.2007200.000,00Taskan,Ermis,KurumVakifBank
Toplam6.351.000,00


Adı geçen sanıklar ayrıca, hem kendileri tarafından, hem de başka kişiler tarafından, Derneğin hesap numaralarından keş olarak çeki-len paraların Türkiye’ ye götürülmesi işinde, kuryelik de yapıyorlardı.

Sanıklar bu işi yaparken (sanık TAŞKAN en geç 2005 yılı ortala-rından itibaren), Derneğin amacının haricinde, paraların, bağışta bulunan insanların bildikleri kaynakların dışında, başka yerlere gittiğini biliyorlardı.

Bu tür eylemlerle sanıklar, kendilerine, uzun süreli ve cüzi olmayan bir maddi avantaj sağlamak istiyorlardı. Aynı zamanda sanıklar, bu eylemlerinden dolayı büyük bir maddi zarar ziyanın oluşacağını bilmekte ve bundan büyük sayıda insanın da etkileneceğinin farkında idiler.

Bağışta bulunan kişilerin arasında aşağıda adları geçenler bulunuyordu:
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:04

Nr.SoyisimİsimCadde/SokakKent
1ÖzelEşrefIn den Mauren 1271272 Renningen
2ElikalfaEminBittekindstr. 6244536 Lünen
3BilgeBülentDieselstr. 15347166 Duisburg
4AlperAdemAm Wittstock 452457 Aldenhoven
5SevincAzametGoethestr. 996450 Coburg
6AltunCengizSt. Johannesweg 1875015 Bretten
7CelebiAliLantheilstr. 1 68163 Mannheim
8DemirCevat Schütt 14 A 67433 Neustadt
9PeykerAhmetFriedrichstr. 2963505 Langenselbold
10ÖzdemirGülsenIsabellenstr. 50 35708 Haiger
11DiriEthemRömerstr. 33953117 Bonn
12GöcerFeramuzSchillerstr. 23 33104 Neuhaus
13Autohaus Mainstr. 8541469 Neuss
14CicigülAdemBenhartusstr. 1 73450 Heubach
15CatCetinSchäfflestr. 7 60386 Frankfurt a. M.
16YigitAhmetJürgens Hof 6444628 Herne
17BozkurtBekirGrillostr. 10259174 Kamen
18KarakullukcuRamazanBogenstr. 2546236 Bottrop
19ÖzbekSultanMarkstr. 5 72474 Winerlingen
20Yagmur SemihaEckhart-Siedlung 191235 Hartenstein
21SimsekSaddetinTaunusstr. 7 65795 Hattersheim
22Can SalihaWeilbach Str. 24 65439 Flörsheim
23AlicidoganRaif Rudolfstr. 21 42857 Remischeid
24SükrüKayaCyriaksrin 56 38118 Braunschweig
25DereliSemaRudolf Malter Str. 2A66280 Sulzbach
26ÜnlüSitkiUntere Haardt 791799 Langenaltheim
27KesimSebahattinKönigsbergerstr. 8127755 Delmenhorst
28SerapSahinerAn Banatenstr. 2 86399 Bobingen
29Kaya SelmaIm Neuenheimer Feld 67869129 Heidelberg
30ServetYükselHöchstetterstr. 2486154 Augsburg
31Dagli SevketSchloßstr. 7 33758 Schloßholte
32DurmazRamazanIsastr. 6 41469 Neuss
33MankirRafetHallerstr. 11 74532 Ilshofen
34GirginSüleymanRükerstr. 23 47167 Duisburg
35SahinKezibanBrunnenäckerstr. 3072144 Dußlingen
36DemirtasKadirAlbatrosweg 2170499 Stuttgart
37CeyhanOsmanBahnhofstr. 36 58095 Hagen
38YaziciHasanKastanienweg. 641540 Dormagen
39KarakulakRamazanFöhrichstr. 6170469 Stuttgart
40AtikKadirHeidebrinkstr. 2 13357 Berlin
42Tarakci FatmanurTeestr. 20 28755 Bremen
43GüngörYilmazRohrmühlenweg. 3 92681 Erbenhof
44BicerMeryemLarstr.130 53844 Trosdorf
45AydogluFeratBuchenstr. 24 33649 Bielefeld
46MuratMehmetSalzstorstr. 10 A34125 Kassel
47ServetYükselHöchstetterstr. 2486154 Augsburg
48ÖztükFadimeTannenstr. 14642283 Wuppertal
49Sahin KumruGanghoferstr. 180339 München
50CakilciMustafaAmsterdamerstr. 29950735 Köln
51DincelHuriTerofalstr. 380689 München
52KadirogluBauernfeindstr. 180939 München
53EmreSelattinUhlenheidestr. 3645661
Recklinghausen
54PolatkanMuratFriedrich-Freye-Str. 4545481 Mühlheim
55BakirOguzhanEhrlicherstr. 5231135 Hildesheim
56AkbasRamazanWiesbadener Landstr.965203 Wiesbaden
57HaserFatmaDessauerstr. 30 10963 Berlin
58KardasMehmetWurmbergstr. 5 73066 Uhingen
59Gebrüder Ciftic GmbHLingenfeld 8 51373 Leverkusen
60TopalKemalKrefelderstr. 7547839 Krefeld
61ÖzdemirFaikFriedrich-Wöhler-Str. 864579 Gernsheim
62GönülYilmazWerner von Siemenstr.7664711 Erbach
63HirlakKenanTurnierstr. 1655218 Ingelheim
64Kaya KamilRathausgasse 1897816 Lohr a. M.
65GülserenKarakayaStettinger Str. 165462 Ginsheim
66Arik GülerWestring 1044623 Herne
67ÜnaldiNusretMittelweg 8 71272 Renningen
68SahinNurhanMühlenstr. 3449377 Vechta
69YöndemliOrhanSchlossgasse 4469592 Hemsbach
70Dayi KenanThyssenstr. 23 47807 Krefeld
71Yavas FikretAlamanenstr. 3141462 Neuss
72Battal GültekinFlemingstr. 3691154 Roth
73DuranGülsevenKönigsteinerstr. 365197 Wiesbaden
74CokalpFahriLadenmühlenfeld 531137 Hildesheim
75ArabeBilalGoethestr. 5331272 Lehrte
76Cuma YücelKantstr. 3383301 Traunreut
77GümüssuFathiRohrdommelweg 670378 Stuttgart
78Nur TarakciFatmaTeestr. 2028755 Bremen
79SezerBünyaminParsevalstr. 1268307 Mannheim
80Baydemir Stuck GmbH & Co. KGDistelweg 590522 Oberasbach
81AtakCemilWeinsbergstr. 19150825 Köln
82AkmanGalipErzbergstr. 259192 Bergkamen
83LataEnginBrandgasse 484323 Massing
84SertCeyhanBreslauerstr. 65 65203 Wiesbaden
85FalciMustafaSonnenscheinsck 1644287 Dortmund
86YamanBerrinUndeloer Str. 4628239 Bremen
87DenizBurhanDobacher Str. 452146 Würselen
88TopalBünyaminHoherweg 6 26954 Nordenham
89IsikBülentDuisburgerstr. 17 51145 Köln
90SirinBurhanZeppilnstr. 340231 Düsseldorf
91TürkFahriHans-Joachim-Toll-Weg.2539455 Hannover
92AksoyEmineFischweiher 3645307 Essen
93IsdarFarukWeinstr. Süd 46 A67098 Bad Dürkheim
94ÖgütcüEmineWehrhausweg 4353227 Bonn
95AkbabaFilizBahnhofstr. 17547178 Duisburg
96DemirCevadSchütt 14 A67433 Neustadt
98KayabalFatmaLeipzigerstr. 1431789 Hameln
99SenerFatmaDr. Hermann Gretsch Str. 495173 Schönwald
100GülaliEsenBerlinerstr. 1544652 Herne
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:05

101Birlik e.V.Im Frauenholz 5 C70499 Stuttgart
102ÖzdemFedeiFriedhofstr. 6863065 Offenbach a.M.
103AbidasCevriyeFrankfurter Toor 2663450 Hanau
104ÜnlüMustafaIm Gründel 2 69488 Birkenau
105EserliMuhammedSaarstr. 9252477 Alsdorf
106BekmezciRasminKampstr. 12 59192 Bergkamen
107CetinSelahattinIm Blauen Garn 4150389 Wesseling
108TokluKismetLahnstr. 938120 Braunschweig
109Seker FikretFr.-Naumann Str.667071 Ludwigshafen
110CatalolukSinanPaul-Esch-Str.1847053 Duisburg
111ArikKadirDorstener Str. 1844625 Herne
112KayakusEkremSaarstr. 4444627 Herne
113AlaattinYigitSiedenfelder Weg 11221109 Hamburg
114DoganYilmazDiakonissenweg 29 73730 Esslingen
115DurakOrhanHermühlheimer Str. 26150354 Hürth
116KalayTuranTraubronnstr. 570599 Stuttgart
117SarikayaMehmetMarienwerder Str. 530449 Hannover
118KarabudakAhmetNiedervellmarer Str. 20 34127 Kassel
119UzunKemalKlemensstr. 4 45661 Recklinghausen
120ÖzmenTuncaySaalgasse 6 35410 Hungen
121KocakNazliHauptstr. 3265779 Kelkheim Ts.
122IlhanAliBergfriedstr. 1910969 Berlin
123KutluKadirGeldersheimer Str. 9097424 Schweinfurt
124KapudanMusafaSteinbrinkstr. 11847249 Duisburg
125ÜlgerMeryemDuesbergstr. 1758636 Iserlohn
126KilliRamazanSchillerstr. 21 74193 Schwaigern
127Erdem IsmailWilhelm-Bluhm-Str. 1330451 Hannover
128Ünal EminePiuspl. 4 81678 München
129Ayna AhmetHochstr. 22045661 Recklinghausen
130SevimIskenderKampstr. 30 45739 Erkenschwick
131TürkeriKahramanSchillerstr. 5147166 Duisburg
132ÖzcokbilenTurgutAdolf-Baeyerstr. 44 51373 Leverkusen
133SelmaYildizFöhrenstr. 1392331 Parsberg
134ÖzcanIlhanArndstr. 2 45896 Gelsenkirchen
135CengelGuelcanRegenbogenstr. 1358239 Schwerte
136CetinSemraCorneliastr.28 74206 Bad Wimpfen
137TopazMuntazarRoberstr. 78 45661 Recklinghausen
138CümenErkanBochumerstr. 96 a45661 Recklinghausen
139SahinYalcinBahnhofstr. 3578554 Aldingen
140SallamaciHuriyeAm Rodenbach 4 51496 Bergisch Gladbach
141BageeHavvaWesterwaldstr. 5757299 Burbach
142CelikMuharremWiesenäcker Str. 3871254 Ditzingen- Heimerlingen
143CeyhanMuzafferNelkenweg 255126 Mainz
144ZorluSahinWetterstr. 22 61231 Bad-Nauheim
145Serin ErolFriedrich-Ebert-Str. 1753489 Sinzing
146AlparslanGülserenRuprechtstr. 790429 Nürnberg
147Yilmaz IsmailWambeler Holz 20 44328 Dortmund
148Güclü SalihWegelnburgstr. 2967065 Ludwigshafen
149ÖztürkMuratScheffelstr. 3 88299 Leutkirch
150Basar HüseyinEichenfeld 22 51545 Waldbröl
151KocMehmetWeimarer Str. 100 d21107 Hamburg
152Oruc AydinLuisenstr. 12 46049 Oberhausen
153MecalNazmiyeEichenkampstr. 258135 Hagen
154DürneCananBickernstr. 8044649 Herne
155BudakFatmaKraspothstr. 6445327 Essen
156YigitFatmaErzbergerstr. 3074172 Neckarsulm
157SahinHabibLohmühle 5050321 Brühl
158KesiciHarunNeukirchnerweg 163128 Ditzenbach
159AslanİsmailILeupolzerstr. 10 88239 Wangen im Allgäu
160KalayciUgurWeimarer Str. 640880 Ratingen
161AtalayEkremBadgasse 3 73441 Bopfingen
162DemirFatumrDringsheide 5622119 Hamburg
163SükruAydinHans-Böckler-Allee 1454295 Trier
164AkkusNersinTraunsteiner Str.1950389 Wesseling
165TekeSevketFingerkrautanger 2680937 München
166ÖzayRamazanLangenaubacher Str. 4435708 Haiger
167YavuzYaseminCaudebec-Ring 3 41334 Nettatal
169KabukSeranHoltenerstr.3 45143 Essen
170BaxkusKadirVerdenerlandstr. 14531582 Nienburg
171YildirimAbdullahStephan-Born-Str. 9 65199 Wiesbaden
172Ak ElmasSaarst. 4678554 Aldingen
173AksoyGüldaneNeben Zollgasse 197877 Wertheim
174RülerAdemRosenhöhe 274336 Brackenheim
175KorkmazEminePforzheimer Str.17076257 Ettlingen
176SözenErkanFlorastr. 32 47799 Krefeld
177TasBilalStraßburger Str. 5 A50529 Frankfurt a. M.
178TasdemirAyselSternbuschweg 17147057 Duisburg
179MutluMuharremKronerstr. 458425 Witten
180ElyanGülbaharHöxterstr. 3732839 Steinheim
181Öztürk GüleserSchmidtstr. 1344793 Bochum
182YildirimMetinFuhrparkstr. 5 58089 Hagen
183CakirHüsnüFreiburger Str. 10 78048 Villingen
184CengizSaarKarlsruherstr. 1769469 Weinheim
185KaradagMehmetLindenstr. 23 63743 Aschaffenburg
186MacaraAliKnauerstr. 2790443 Nürnberg
187AgbugaSebihaSulzbacher Str. 1990489 Nürnberg
188SavasCelalMünsterer Str. 1651063 Köln
189EceZekeriyaHirschstr. 474360 Ilsfeld
190AkpancarGülseherSibeliusstr. 5 22761 Hamburg
191ApanBahriRothenaustr. 1258300 Wetter
192KarabacakAbabekirLiverpoolerplatz 1-350765 Köln
193YilmazIbrahimKrelter Str. 6975231 Pforzheim
194GöktasNecibeSalmstr. 3066280 Sulzbach
195KapucuYakupLiesbacher Str. 12569488 Birkenau
196YildirimYildirayHögelwörtherstr. 9 81369 München
197ToksözHüseyinEsinger Steinweg 8025436 Uetersen
198SahinogluHilmiRemisius Str. 4 B53639 Königswinte
199GönülAvciOberstkeil 12 44879 Bochum
200BalNecatiAm Schifferstük 7865479 Raunheim
201AkcaCevdetBahnhofstr. 2 76571 Goggenau
202GökbalyGüllüHackenheimer Str. 955545 Bad Kreuznach
203CevikVahdettinSonnenstr. 874348 Lauften
203RencberCemalettinReinerstr. 43 47166 Duisburg
204CakirAhmetSüdstr. 10974072 Heilbronn
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:08

Dosyanın 3640 ve devamı sayfaları

2.-31.


Sanık GÜRHAN ve TAŞKAN, Yönetim Kurulu başkanları ve dolayısıyla sorumlu kişiler olarak, şimdiye kadar hâlâ, 2006 yılının Ha-ziran ayı ile 2007 Mart ayı arasında kalan zaman dilimi için, ne işçilerden kesilen ve ne de işverenlerin, müteakip ayın 15 ine kadar ödenmesi gereken sosyal sigorta primleri olan yekün 61.750,58 EUR parayı yetkili resmi dairelere ödemişlerdir.

Ödenmesi gereken, ancak ödenmemiş olan meblağlar şöyle:
Hessen AOK’ sına ödenmesi gereken:


2)Haziran 2006 için, 15.07.2006 da ödenmesi gerekiyordu4164,40 €
3)Temmuz 2006 için, 15.08.2006 da ödenmesi gerekiyordu4164,40 €
4)Ağustos 2006 için, 15..09.2006 da ödenmesi gerekiyordu4164,40 €
5)Eylül 2006 için, 15.10.2006 da ödenmesi gerekiyordu4164,40 €
6)Ekim 2006 için, 15.11.2006 da ödenmesi gerekiyordu3777,40 €
7)Kasım 2006 için, 15 12.2006 da ödenmesi gerekiyordu3840,32 €
8)Aralık 2006 için, 15.01.2007 de ödenmesi gerekiyordu3840,32 €
9)Ocak 2007 için, 15.02.2007 de ödenmesi gerekiyordu4278,86 €
10)Şubat 2007 için, 15.03.2007 de ödenmesi gerekiyordu4278, 86 €
11)Mart 2007 için, 15.04.2007 de ödenmesi gerekiyordu4278,86 €


Baden Württemberg IKK’ sına ödenmesi gereken meblağlar:

12)Haziran 2006 için, 15.07.2006 da ödenmesi gerekiyordu898,02 €
13) Temmuz 2006 için, 15.08.2006 da ödenmesi gerekiyordu898,02 €
14)Ağustos 2006 için, 15.09.2006 da ödenmesi gerekiyordu898,02 €
15)Eylül 2006 için, 15.10.2006 da ödenmesi gerekiyordu971,54 €
16)Ekim 2006 için, 15.11.2006 da ödenmesi gerekiyordu971,54 €
17)Kasım 2006 için, 15.12.2006 da ödenmesi gerekiyordu971,54 €
18)Aralık 2006 için, 15.01.2007de ödenmesi gerekiyordu971,54 €
19)Ocak 2007 için, 15.02.2007 de ödenmesi gerekiyordu915,48 €
20)Şubat 2007 için, 15.03.2007 de ödenmesi gerekiyordu915,48 €
21)Mart 2007 için, 15.04.2007 de ödenmesi gerekiyordu915,48 €


BARMER sağlık sigortasına ödenmesi gereken, ancak ödenmeyen meblağlar:

22)Haziran 2006 için, 15.07.2006 da ödenmesi gerekiyordu1170,30 €
23)Temmuz 2006 için, 15.08.2006 da ödenmesi gerekiyordu1170,30 €
24)Ağustos 2006 için, 15.09.2006 da ödenmesi gerekiyordu1170,30 €
25)Eylül 2006 için,15.10.2006 da ödenmesi gerekiyordu1170,30 €
26)Ekim 2006 için, 15.11.206 ödenmesi gerekiyordu1170,30 €
27)Kasım 2006 için, 15.12.2006 da ödenmesi gerekiyordu1170,30 €
28)Aralık 2006 için, 15.01.2007 de ödenmesi gerekiyordu1170,30 €
29)Ocak 2007 için,15.02.2007 de ödenmesi gerekiyordu1093,20 €
30)Şubat 2007 için, 15.03.2007 de ödenmesi gerekiyordu1093,20 €
31)Mart 2007 için, 15.04.2007 ödenmesi gerekiyordu1093,20 €
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:12

Bu prim borçları halen ödenmemiştir.
Suç, Ceza Kanunu Madde 263 bent 1 fıkra 1, bent 3, Madde 25 bent 2 ve sanık GÜRHAN ile sanık TAŞKAN’la ilgili ola- rak ayrıca Madde 266a ve Madde 53 gereğince cezaya tabidir.

DELİLLER:

I. Verilen ifadeler:

Sanık Ermiş,
ifadeleri özel dosyası1. Sanık ERMİŞ’ in ifadeleri
Sanık ifadeleri özel dosya2. Sanık TAŞKAN’ın ifadeleri


II. ŞAHİTLER:

Dosyanın 3359. sayfası 1.) Sedat Akcan, Rödernstr.29, 63067 Offenbach

Sanık ifadeleri

Özel dosya2.) Erhan Eren, Markgrafenstr. 15a, 60487 Frankfurt am Main,
Sanık ifadeleri
Özel dosya3.) Dilek Balıkçı, Jahnstr. 28, 63450 Hanau
Sanık ifadeleri
Özel dosya4.) Ali Kürşat Karaca, Ringstr.75, 65479 Raunheim
Sanık ifadeleri
Özel dosya5.) Seyyar Kutun, Grosse-Hasenbach-Str. 46, 63065 Offenbach,
Sanık ifadeleri
Özel dosya6.) Thorsten Werner Löhr, 60311Frankfurt am Main Kaiser str. 30 adresindeki Commerzbank Müşteri Hizmetleri bölümü üzerinden davet ve tebliğ edilebilir,
Sanık ifadeleri
Özel dosya7.) Alper Oruç, Hugo-Kallenbach-Str. 45, 65931 Frankfurt am Main,
Sanık ifadeleri
Özel dosya8.) Elif Fatma Oruç, Hugo-Kallenbach-Str. 45, 65931 Frankfurt am Main,
Sanık ifadeleri
Özel dosya9.) Serpil Straka, Büdinger Str. 2, 63452 Hanau,
Sanık ifadeleri
Özel dosya10.) Jemal Umar İsmail, Erlenweg, 29, 69126 Heidelberg,
Sanık ifadeleri
Özel dosya11.) Abdurrahim Vural, Xantener Str. 8, 10707 Berlin,


Kriminal Polis Başkomiseri bayan Behre
Kriminal Polis Üstkomiseri Gebhard
Müfettiş bayan Jakob
Kriminal Polis Üstkomiseri Yiğit
Polis Üstkomiseri Akpınar
Polis Komiseri Köyyar
Polis Komiseri Eryılmaz
Kriminal Polis Üstkomiseri Hergert

24.) Kriminal Polis Üstkomiseri Hase.
Hessen Eyalet emniyet genel müdürlüğü üzerinden davet ve
tebliğ edilebilir.
25.) Kriminal Polsi Üstkomiseri bayan Kunicke. Frankfurt am
Main emniyet Müdürlüğünden davet ve tebliğ edilebilir. K 311
26. ve 27.) Kriminal Polis Üstkomiseri Kissel
Kriminal Polis komiseri Bulla. Adı geçen ikisi de Frankfurt am Main Emniyet Müdürlüğü üzerinden davet ve tebliğ edilebilirler.
28.) Mali Müfettiş Casten Kauck
Frankfurt am Main Maliye dairesinden.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:13

III. BİLİRKİŞİLER:

1. Dr. Bügler,

Bavyera Eyalet Emniyet Genel Müdürlüğü,
teknik muayene dairesi - Mailingerstrasse 15, 80636
Münih adresi üzerinden - davet ve tebliğ edilebilir.
(aşağıdaki bilirkişi raporları için: 15.12.2006 tarihli bağış
makbuzlarının eskilik/yenilik tesbiti ve 25.07.2007 tarihli
bağış makbuzlarının eskilik/yenilik tesbiti)

2. Dr. Nölke,

Hessen Eyalet Emniyet Genel Müdürlüğünün 14.11.2006 tarihli
bağış makbuzlarının eskilik/yenilik tesbiti ile ilgili yazısı hususunda, ve 16.01.2008 tarihli, derneğin yazışmalarının 26 sayfasındaki izlerle ilgili olarak,

Hölderlin Strasse 5, 65187 Wiesbaden adresinde bulunan, Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden davet ve tebliğ edile-bilir.

3. Kriminal Polis Başkomiseri Reisinger

Hölderlin Strasse 5, 65187 Wiesbaden adresinde merkezi bulunan
Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminalbilim ve Teknik
Enstitüsü üzerinden, 18.06.2006 tarihli el yazısı karşılaştırma raporu ile ilgili olarak, davet ve tebliğ edilebilir.

4. Dr. Hendriks

Berlin Eyalet Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Teknik Muayene Dairesi üzerinden –Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin, adresinden,
15.08.2007 tarihli ve bağış makbuzları eskilik/yenilik tesbiti ile ilgili rapor hususunda, davet ve tebliğ edilebilir.

5. İsabel Rautenberg

Pris WaterhouseCoopers üzerinden, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main adresinden, Price WaterhouseCoopers
(geçici) bilirkişi raporu ile ilgili davet ve tebliğ edilebilr.

IV. VESİKALAR:

1. Deniz feneri’ nin Frankfurt Postbank’taki 301 535 602 numaralı
hesap numarası ile ilgili evraklar.
2. Frankfurt Commerzbank’taki 5854666 numaralı hesap numarası
ile ilgili evraklar
3. Deniz Fener’ nin Mainz Bank für Sozialwirtschaft’taki 8620500
numaralı hesap numarası ile ilgili evraklar
4. Deniz Feneri’ nin Frankfurt Vakıfbank Int. teki 3344, 15003340
numaralı hesap numarası(ları) ile ilgili evraklar
5. Deniz Feneri’ nin Vakıfbank Viyana’ daki 121.111 numaralı
hesap numarası ile ilgili evraklar,
6. Deniz Feneri’ nin Viyana Erste Bank’taki 28438100200
numaralı hesabı ile ilgili evraklar,
7. Deniz Feneri’nin Strassburg’taki La Poste’deki
3.549. 12J06
322.450 Z 036 hesap numaraları ile ilgili evraklar
8. Deniz Feneri ABN Amro, Enschede,
42.72.77.264
44.59.90.457 hesap numaraları ile ilgili evraklar.
9. Deniz Feneri’ nin Belçika’daki Fortis Bank’taki 1-4491595-86
numaralı hesabı ile ilgili evraklar
10. Deniz Feneri Amsterdam Demir Halk Bank’taki
776567527 numaralı hesabı ile ilgili evraklar.
11. Deniz Feneri Rotterdam Demir Halk Bank’taki
5014000342318
501341103279 numaralı hesabı ile ilgili evraklar.
12. 15.12.2006 tarihli, bağış makbuzlarının eski/yeni tesbiti
ile ilgili, Bavyera emniyet genel müdürlüğünün bilirkişi raporu,
13. 25.07.2007 tarihli, bağış makbuzlarının eski/yeni tesbiti
ile ilgili, Bavyera emniyet genel müdürlüğünün bilirkişi raporu,
14. 14.11.2006 tarihli, bağış makbuzları eski/yeni tesbiti ile ilgili
Hessen eyaleti emniyet genel müdürlüğünün yazısı
15. 18.06.2007 tarihli ve Hessen eyalet emniyet genel müdürlüğü
elyazısı karşılaştırma ve tesbit raporları
16. 15.08.2007 tarihli, Berlin eyalet emniyet genel müdürlüğünün
Bağış makbuzları eski/yeni tesbiti ile ilgili bilirkişi raporu,
17. 16.01.2008 tarihli, dernek yazışmaları 26 sayfasındaki
izlerle ilgili olarak Hessen eyalet emniyet genel müdürlüğü
bilirkişi raporu
18. (Geçici) Price WaterhouseCoopers bilirkişi raporu
19. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KÜSMÜŞ’ ün bagajında
bulunan ve kaçak çalıştırma ile ilgili ücret listesi
20. Frankfurt am Main Adam Opel Str. 5’ in satın alınması ile ilgili
Euro7 nin 100.000,00 Eur’ luk kredi evrakları
21. Euro 7’ nin Riga’ da bir gemi satın almasıyla ilgili 1,2
Milyon Euro kredisi evrakları
22. Vakıfbank İnternational ‘ ın European Food & Marketing
GmbH’ nın kapital yükseltilmesi ile ilgili evraklar
23. Vakıfbank İnternational’ ın Swift evrakları, Weiss Handels und
İnvestment GmbH şirketinin kapital yükseltilmesi ile ilgili.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:13

V. Görülebilir Maddeler:

1. Deniz Feneri ‘‘Kastamonu 01.05. – 31.05.2003, Aytaç’’
2. Deniz Feneri için Kanal 7’ de yapılan reklamın video kaseti
3. Deniz Feneri’ nin, http://www.denizfeneri.biz İnternet adresindeki
bilgilerin, 2003 -2007, kaydedilmiş CD si
4. Sanık GÜRHAN’ ın önsözüyle ‘Deniz Feneri’ reklamı için
hazırlanmış ve tercüme edilmiş prospektüs

VI. EK Dosyalar:

Frankfurt am Main Savcılığının 6370 Js 233085/04 işlem numaralı dosyası.

Soruşturmaların Önemli Neticeleri:

I.Şahıslarla ilgili:

(Şahıslarla ilgili dosya)

1. Sanık GÜRHAN

Sanık Gürhan, Vatandaşlığa girmek üzere yapmış olduğu baş-vurusundaki verilerine göre, 1969-1981 yılları arasında Türkiye’ de okula gitmiş ve liseyi bitirmiş. Ardından İşletme okumuş ve 1987 yılında mezun olmuş. 1990 yılına kadar Türkiye’de, İslam Birliği Milli Görüş (IGMG)’ ün yayın organı olarak bilinen ‘Milli Gazete’ de siyasi gazeteci olarak çalışmış.
1990-1991 yıllarında, Milli Gazete’nin Belçika’da, Brüksel muhabirliğini yapmış. 1991 yılında eşi olan Nurgül’ le evlenmiş ve o tarihten bu yana devamlı kaldığı Almanya’ ya gelmiş.
1994-1995 yıllarında işsiz kalmış. Daha sonra taxi şoförü olarak ‘’Taxibetrieb KURUM’’ da (Bacanak/eniştesi Recep Kurum’ un yanında. ‘Schwager’ kavramı kullanılmıştır. Almancada herikisi için kullanıldığından, burada kimin kastedildiği belli değildir). çalışmış.
20.06.1997 tarihinde Kendisine verilen belge ile, vatandaşlığa alınmıştır. O zaman kendisi, Türk vatandaşlığından çıktığını beyan etmişti. Ancak 10.08.1998 tarihinde tekrar Türk vatandaşlığı-na girmiş ve Nisan 2002’ de de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde temel eğitim yaparak askeri görevini tamamlamıştır.
Sanığın eşiyle 16, 14, 10 yaşlarında olan üç çocuğu var, genelde Türkiye’de ikamet ediyorlarmış. Yakalandığı zaman sanık, Euro7 Televizyon Limited şirketinde çalışmakta olduğunu ve aynı zaman-da Türkiye’ de işletme okuduğunu beyan etmişti.

Sanığın şimdiye kadar herhangi bir sabıkası olmadığı gibi, adı polisiye işlerine de karışmamıştır.

2. Sanık ERMİŞ
(Doyanın 2124 ve dev.sayfaları)

Sanık ERMİŞ, Türkiye’ nin Burdur İl’ inde dünyaya gelmiş. Ebeveynleri çiftçi idiler. Ortaokulu bitirdikten sonra, takriben 13 yaşlarında, babası onu bir Kur’an kursuna göndermiş, ancak orada bir yıl kadar kalmış. Ardından Burdur’da İmam Hatip Lisesine devam etmiş ve bitirmiş. Ardından Istanbul’daki Marmara Üniversitesine girmiş ve 1983 yılından itibaren İktisat okumaya başlamış.
Üniversiteden 1990 yılında, ‘Uluslararası İktisat’ bölümünden mezun olmuş. 1991 yılında Almanya’ ya gelmiş ve Stuttgart Üniversitesinde doktora yapmak istemiş. 1995/1996’ dan itibaren kayın-babasının Gıda maddeleri dükkanında çalışmış, daha sonraları da Pfullendorf’ taki Geberit firmasında, bantta vardiye işçiliği yapmış.

Gazetede çıkan bir ilan üzerine 2001 yılında Media 7 firmasında iş bulmuş ve orada diğer işlerinin yanında muhasebeci olarak çalışmaya başlamış.
Sanık evlidir. Şimdiye dek hehrangi bir sabıka kaydına rastlanmamıştır, adı polisiye işlerine karışmamıştır.

3. Sanık TAŞKAN

Sanık TAŞKAN henüz 12 yaşındayken, ebeveynleri ve üç kardeşiyle birlikte 19.01.1980 tarihinde Almanya’ ya gelmiş.
Babası 1967 yılından bu yana Almanya’ da çalışıyormuş. Ana ikamet adresi, anne babasının ikamet yerleri olan ve kendisinin de 1984 yılına kadar İlk ve’’Orta’’okula gittiği Altenheim/ Neuried’ miş.
Hauptschule’nin ardından Ticaret bilimleri ağırlıklı okula gitmiş ve Mayıs/Haziran 1989’ da da meslek lisesinden Ticaret bilimleri bölümünden mezun olmuş. Daha sonra devam edip bitirmediği İngilizce ve Latin dilleri ile iktisat ilimleri tahsiline Freiburg Üniversite-sinde devam etmiş. Sanık TAŞKAN, 1989’ da Breisgau’dan Freiburg’a taşınmış, ilk önceleri öğrenci yurdunda kalmış, daha sonra da, 1993’ ten itibaren de eşiyle birlikte kirada oturmuş.

1989 Mart ayında süresiz oturma müsaadesi almış. 2002 yılında Santour Gemi işletmesinde çalışmış, ancak 2002 yılında işten çıkarılmış. Aradan kısa süre sonra ise, kendi hesabına (Gemi) seyahat ve santour GmbH için aracılık yapmaya başlamış.

2005 yılında ilk kez Atlas Media Marketing GmbH şirketi için çalış-maya başlamış.
Sanığın 1 ila 14 yaşları arasında üç çocuğu var.
Yakalanmadan evvel ailesiyle beraber Offenbach’taki Lachwiesen 43 adresinde, mülkünün kendisine ait olduğu bir dairede oturuyordu. Aynı yerde bir dairesi daha var. O dairede de, ülkesi Türkiye’ ye kaçtığı ana kadar da, sanık Bedrettin Bülent Bilgin oturuyordu.
Sanığın şimdiye dek herhangi bir sabıkası yoktur; adı polisiye işlerine de karışmamıştır.

II. Esasla (Dava) ile ilgili

1. Soruşturma davasının gelişmesi

a) Kara Para yıkama zannı


Soruşturma davasının başlatılmasına, çeşitli bankaların bu bağlamda yapmış oldukları bildirimleri neden olmuştu. Frankfurt am Main Commerzbank AG, 05.01.2006 tarihinde, bankanın Kaiserstr. 30, 60311 Frankfurt am Main şubesinde açılmış olan ve Adam Opel Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresindeki Deniz Feneri e.V. ye ait 400 5854666, BLZ 500 400 00 bağış hesap numarasından, 10.10.2005 tarihi ile 05.01.2006 tarihleri arasında (bildirimin yapıldığı tarih) büyük miktarda keş paranın çekildiğini Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğüne (HLKA-SG 413) bildirmişti. Hesap numarası açıldığında, 16/17.12.2004 tarihinde hesap numarasının açılması için başvuru formülerini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürhan’ın imzaladığı, hesaptan para çekme (tek başına) yetkisinin olduğu ve 03.01.2005 tarihinden itibaren de (yalnız) Gürhan’ la birlikte Firdevsi ERMİŞ’ in de imza-lama ve çekme yetkisi vardı.

1,35 Milyon Euro’nun keş çekildiği, Commerzbank’ın ilettiği hesap numarası dekontlarında dikkati çekiyordu, daha sonra yekün meblağın 3.353.000,00 € olduğu tesbit edilerek, banka tarafından bildirilmişti.

2005 yılında çekilen büyük bir meblağ paranın çekiliş nedeninin Commerzbank tarafından bilinmek istemesi üzerine, konu hakkında yöneltilen soruya Dernek cevap vermediğinden, hesap numarası banka tarafından, yapılan kara para yıkama zannı bil-diriminden sonra, kapatılmıştır.
Bu kara para yıkama zannı bildiriminden sonra, soruşturma davası başlatılmıştı.

Commerzbank tarafından ek olarak ibraz edilen belgelerden, keş çekilen paraların, hesap numarasından para çekme yetkisine sahip sanık GÜRHAN, ERMİŞ ve TAŞKAN tarafından çekildiği orta-ya çıkmıştır.
Bu kara para yıkama zannı bildirimine istinaden soruşturma dava-sının başlatılmasından sonra, Deniz Feneri e.V. derneğine karşı daha önceleri, Gross-Gerau Volksbank tarafından 07.02. 2000 tarihinde, 6 kez keş çekilen paranın 2,1 Milyon Euro ettiği ve bunun dikkati çektiği ve aynı zamanda 26.08.2004 tarihinde de Frankfurt Postbank tarafından da 12 kez keş olarak takriben 2 Milyon Euro’nun çekilmiş olduğu ve bankaların bunun da bildiriminde bulundukları anlaşılmıştır.

Frankfurt am Main Savcılığı, 26.04.2004 tarihinde, Mehmet Gürhan hakındaki, son olarak zikredilen, Ceza Kanunu Madde 261 mealindeki kara para yıkama zannı soruşturma davasını, Ceza Muhakemeleri Usül Kanunu Madde 170 bent 2 gereğince, takip-sizlik kararı ile kapatmıştı (6370 Js 233085/04).

Takipsizlik kararı yazılı gerekçelerinde, sanık Mehmet Gürhan’ ın Postbank’ta, Deniz Feneri e.V. hesap numarasının yanında European Food & Marketing GmbH’ nın ve Media 7’ nin hesap numa-ralarının olduğu ve kendisinin ‘’ YİMPAŞ Verwaltungs GmbH’ nın da sorumlularından’’ olduğu yazılıdır.

b) (Anonim) Şikâyetler

08.01.2006 tarihinde neredeyse eşzamanlı ve Berlin İslam Cemaatı başkanı ve IGMG (Milli Görüş İslam Toplumu e.V.) eski hukuk
danışmanı Abdurrahim VURAL’ın, Almanya’nın çeşitli Maliye dairelerine Deniz Feneri e.V. ile IHH e.V. ( İnternationale Humanitäre Hilforganisation e.V.) ve IGMG e.V. yetkililerine karşı, yardım paralarını suistimal edip kötüye kullanmak ve vergi kaçakçılığı yapmak-la suçladığı, şikayet yazısı gelmişti. Gelen şikayet yazısında aynen ‘’... aslında toplanan bu yardım paraları gerektiği yere gitmemekte, aksine işin arkasında bu paraları suistimal edip kullanan çeşitli örgüt ve partiler var, örneğin TİMPAŞ Holding, Kanal7 (Deniz Feneri), yasaklı Refah partisi-Erbakan vs. Kanal 7 (Almanya’da da yayın yapmakta) Deniz Feneri tarafından finanse edilmektedir’’

11.04.2006 tarihinde, Sema Tokgöz adında bir kadın Berlin’den Frankfurt am Main Maliye Dairesine gönderdiği bir faxla, Deniz Feneri e.V. yetkililerine karşı takriben aynı suçlamaları yapıp şikayette bulunduğunu bildirmişti. Daha sonra yapılan soruşturmalar neticesinde, bu faxın da tanık VURAL tarafından gönderildiği tesbit edilebildi.

20.02.2007 tarihinde Frankfurt am Main Savcılığına, kimin gönderdiği yazılı olmayan bir şikayet dilekçesi gönderilmişti. Dilekçeyi ya-zanın, sanıkları ve çevresini ve Firmaları çok iyi tanıdığı ve iç işle-rini gayet iyi bilen birisi olduğu dikkati çekmişti. Suçlamaları inandırıcı bir şekilde tekrarlayarak sanık Mehmet GÜRHAN’ ın bütün bu işlerin Rejisörlüğünü yaptığını bildirmişti.
Yeni ve ceza yasasınca suç teşkil eden fiillerin yanında, somut bildiriler de (kaçak adam çalıştırma, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, zilyete geçirme, Muhasebenin manipule edildiği, gibi) yapılmış ve Türk siyasi hayatından bazı hükümet Yetkilileriyle işbirliği yapıldığı anlatılmıştı.

Yazıda, ‘’ ....Derneğin her yıl elde ettiği 10 – 15 Milyon € yardım paralarından gerçekten de yardım ediliyor. Ancak paranın büyük kısmı Mehmet Gürhan ve adamları tarafından nakid çekilerek Türkiye’ye götürülmekte ve kendilerine mal edilmektedir. Bazen Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan da para götürüyorlar... ‘’

Yazıyı gönderenin hukuk bilgisi olsa gerek, zira yazısında hukuki terimler kullanmıştır. ‘’ resmi yardım, muhakeme etmek....maksada ulaşamamak. AKP nin hükümette olmasından bunların hükümete ve polis teşkilatına yakınlıkları vardır’’. Daha sonraki soruşturmalardan, bu şikayetin de tanık VURAL’dan geldiği ve kendisinin daha önceleri IGMG e.V. de hukuk danışmanı olarak görev yapmış olduğu anlaşılmıştı.
15.03.2007 tarihinde Frankfurt am Main Emniyet Müdürlüğüne, Internet yoluyla ve göndericisi beli olmayan bir şikayet yapılmış ve 1978 doğumlu Elitok ÖZGÜR adındaki bir şahsın, Adam-Opel-Str.
5 adresindeki Euro7 GmbH Firmasında kaçak olarak çalıştığı bildirilmişti.
Bu isimle birisinin kaçak olarak çalıştırıldığı, 20.02.2007 tarihinde yapılan ve gene göndericisi belli olmayan (anonim) şikayette de bildirilmişti.
Yapılan Interpol araştırmaları neticesinde anonim şikayetleri yapanın kimliği ve Özgür adındaki şahsın kim olduğu belirlenemedi.

Sanık GÜRHAN’ın Alman vatandaşlığına girmek için yapmış olduğu başvurusu dolayısıyla, konu ile ilgili açılan dosyanın incelenmesinde, o zamanlar Gürhan’ın kız arkadaşı olarak kendini tanıtan bir kadının, Hükümet emsilciliğine(Regierungspräsidium) göndermiş olduğu bir yazıda, Gürhan’ın evli olmasına rağmen kendisiyle ilişkisinin olduğunu belirterek, onun (Gürhan’ın) hakkında suç teşkil eden suçlamalarda bulunmuştu:

° Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşı olduktan sonra,
tekrar Türk vatandaşlığına girmiş, bunu baştan böyle planlamış.
° Nisan 2002 yılında kendi isteği ile Türkiye’ de (Burdur’da) bir aylık askerlik yapmış.
° Bu zaman zarfında Türk Milli İstihbarat teşkilatı için çalışacağını kabul etmiş
° Kendi işleri için, ‘’ajanlığını suistimal ederek, çevresinden olan
tanıdıklarını ve iş arkadaşlarını Türk polisine ve İnterpole şikayet ederek suçlamış ve ele vermiş’’
° Alman polisi onun (Gürhan’ın) ‘’işine yarayan, icracısı olan aptallarmış’’.
° Kendisi de karısı gibi ‘’fanatik bir islamcı olup, Alman ve hıristiyan olan herşeyin düşmanıymış, bunu da alenen savunuyormuş’’.
° Milli Görüş’ ün üyesiymiş.
° Euro 7 GmbH’ nın (daha önceleri Kanal 7 Int.) genel müdürü imiş ve maliyeye vergisini vermeden illegal işler çeviriyormuş,
Deniz Feneri e.V. nin de başkanı olarak ‘’Türkiye’ye para akta rıyor’’ ve ‘’cebine indiriyor’’ muş.
Daktilo ile yazılmış olan, tarihi konmamış, ancak 08.10.2002 tarihinde ulaşan mektup, şöyle bitiriliyor: ‘’ .... sizden ricam, bu kriminel adama karşı bir şey yapınız....’’
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Deniz Feneri İddianamesinin Tam Metni

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Oca 2011, 15:14

C.) Daha başka soruşturmalar:

Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main’ adresindeki dernek merkezinin yanında, soruşturmaların yoğunlaştırılması neticesinde ve Ticaret sicilinden alınan bilgilere ve obje sahipleri
tesbiti önlem işleri sonunda, daha evvel Derneğin başkanlığını yapmış mehmet GÜRHAN’a, derneğin muhasebecisi olan Firdevsi ERMİŞ’e ve Aralık 2006 tarihinden itibaren de derneğin yeni baş-kanı olan Mehmet TAŞKAN’a ve diğerlerine ait olan daha başka şirketlerin olduğu tesbit edilebildi.

Ticaret sicili vergi dosyalarının incelenmesinde (Handelsregister-auskunft und Objektaufklärungsmaßnahmen), şirketlerin sermayelerinin gösterilmiş olmasının yanında, şirketlerin ticaret yapmış ve kâr sağlamış oldukları söylenemez. Şirketlerin müdürlerinin ve dernek yöneticilerinin devamlı değiştikleri dikkati çekmiştir. Ayrıca ortaklık hisselerinin de birinden diğerine aktarıldığı ve bunların genelde ödeme belgelerinin bulunmadığı, sermaye artırımının yapılmış olduğu tesbit edilebilmiştir.

Derneğin merkezinin bulunduğu binanın mülkiyeti, sanık Mehmet Gürhan’ın genel Müdürlüğünü yaptığı Weiss Handel- und Invest-ment GmbH şirketinindi. Sağlam bir güvenlik altına alınan binada yabancı, ya da sanıkların tanıdıklarından olmayan herhangi bir şirket yoktu.

D) Maliyeye yapılan açıklamalar:

Frankfurt am Main Maliye Dairelerinden 25.09.2006 alınan bilgiye göre,derneğin mali işleri için Frankfurt/Main II numaralı maliye dairesi yetkili olup, derneğin maliye işleri 61381 Friedrichsdorf’taki Schnetgöke mali müşavirlik bürosu tarafından yapılıyordu.
‘’ 2001 – 2003 yılları için vergi denkleştirme evrakları, defalarca hatırlatılmasına rağmen, ancak maliye tarafından cebri tahsilatın yapılacağı tehdidinden sonra evraklar iletilmiştir’’.
Maliye Dairesi vergi takibat bürosundan bay Kauck’ın ifadelerine göre, o zamanlar derneğin ısrarı üzerine, 35 klasörden oluşan 2003 yılının yarısı için olan ve derneğin paralarının kullanımını belgeleyen evrakların sunulması hususunda anlaşmaya varılmıştı.

Maliyede 27.09.2006 tarihinde evrakların ilk incelenmesinde, Türkiye’ de ve Bulgaristan’ da yardıma muhtaç kişilere elden, keş verilmiş birsürü para makbuzları görülmüştü. Bu makbuzlara, tarihi olmayan, Deniz Feneri e.V. ın ‘’Alındı’’ belgeleri iliştirilmişti. Bunlarda kısmen meblağlar 1000,-- € ya kadar varıyordu ki, bu meblağlar hem Türkiye ve hem de Bulgaristan için bayağı yüksek
görünüyordu.
Bu belgelerin aynı şahıs tarafından el yazısı ile dolduruldukları (meblağ) bayağı belliydi. Belgelerin kullanılmamış olduğu açıktı. İlk defa 27.09.2006 tarihinde görülmüşlerdi.

Üzerinde ‘Kastamonu 011.05.-31.05.2003, Aytaç’’ yazılı bir klasör dikkati çekmişti. Bu klasörde, ön tarafta iliştirilmiş yekün meblağlar tablosunda elle yazılmış muhasebe kayıtları ‘’2003/05’’ için olma-sına rağmen, belgelerin tümü 2004 yılına aitti. Gerçi yukarıda da belirtildiği gibi, yardım paralarının alındığına dair belgelerin hepsi tarihsizdir, ancak arkadaki Türk makamlarının resmi belgelerinin yekünü 2004 yılındandır. Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğünden bayan Dr. Nilke, 18.10.2006 tarihinde belgeleri incelediğin-de, yardım paralarını alan kişilerin, arkadaki Türk makamlarının resmi ‘’Alındı’’ belgeleri üzerindeki imzalarından, tarih atılmamış yardım parası alındığını kanıtlayan belgelerin 2004 yılına ait olduk-larını tesbit etmiştir.

05.10.2006 tarihinde çeşitli klasörlerden dört adet Yardım Belgesine, kriminal teknik laboratuvarında eski/yeni tesbiti için incelenmeleri üzere, el konulmuştu.
Bayan Dr. Nölke bunları, inceletmek üzere Bavyera Eyaleti Emni-yet genel Müdürlüğüne yollamıştı.

Bavyera Emniet Genel Müdürlüğü Kriminal Teknik Dairesi laboratuvardında incelenen, Deniz Feneri e.V. ın Frankfurt am Main Maliye Dairesine ibraz etmiş olduğu Yardım parası beş ‘‘Alındı’ belgesinden birinin, Haziran 2006 dan daha önce düzenlenmemiş olduğu tesbit edilmiştir.
Bu belge, ‘’Kastamonu 01.05.-31.05.2003 Aytaç’’ klasöründe idi ve Dernek bunu, maliyeye, derneğin 2003 yılı giderleri için bir delil olarak ibraz etmişti.

18.10.2006 tarihinde bilirkişi bayan Dr. Nölke, Frankfurt am Main Maliye Dairesi III’ ün bürosunda, bu klasörün bütün ‘’yardım parası alındı’’ belgelerini inceleyip eski/yeni tesbit izleri (Durchdruckspuren) bulmuş ve bunlara istinaden bu evrakların 2004 yılından evvel dü-zenlenmemiş olduklarına kanaat getirmiştir.

Daha sonraları bayan Dr. Nölke tarafından, düzenlendikleri tarihi tesbit edebilmek için eski/yeni tesbiti işlemleri kriminal teknik la-boratuvarında yapılan 32 adet belgenin, düzenlendikleri tarih tesbiti, zamanın geçmesi yüzünden, başarılı olamamıştır.

Maliye Dairesi 23.11.2006 tarihinde yazılı olarak, bu ‘’yardım parası alındı’’ belgelerinin üzerlerinde neden tarih atılmamış olmasını sormuştu. Cevaben Derneğin mali müşaviri bayan Mine Schnet-göke uzunca bir yazı göndermiş ve bu yazısında, Derneğin oluşmasını, Türkiye’deki Deniz Feneri ile işbirliğini ve gelen yardım paralarının Türkiye’ de nasıl ve hangi şartlar altında, para veya eşya yardımı olarak, dağıtıldığını anlatmıştı.

İşin ilginç tarafı da şu ki, bayan Mine Schnetgöke kendiliğinden, kendisine sorulmadan, açılmış olan soruşturma davasından haberi olmadan, Maliye’nin kendisine bu hususta somut olarak hiç bir soru sormamasına rağmen, Deniz Feneri e.V. nın hesaplarından paraların Türkiye’ ye transfer edildiğini anlatmıştır. Yazısında, Deniz Feneri’nin paraları ‘’Türk Deniz Feneri’nin hesabına havale edemediğini’’ ve paranın ‘Türk Deniz Fener’ inin hesabına geçirilemediği’’nden ve sonraları da ‘’iptal’’ edildiğinden de bahsetmiştir. Delil olarak da yazısına, Postbank’ a 18.09.2001 tarihinde verilen 100.000,00 €’luk havale talimatı ve banka dekontları eklemişti. Onun için daha sonraları paralar, Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve daha çok Hakkı Sadal (Gürhan’ın amcası/dayısı= Onkel) tarafından Türkiye’ye götürülüyor ve orada geçerli günlük kur üzerinden bozduruluyormuş. Ancak Türkiye’ye keş olarak götürülen paraların miktarı ile ilgili bayan Schnetgöke, herhangi bir veride bulunmamıştı.
Yardım paraları, ‘’Türkiye’de banka şubelerinin bulunmadığı küçük köylerde, insanlara dağıtılmakta, onlardan yardım parasını aldıklarına dair imza alınmakta, bölgelere göre dosyalar hazırlanmakta olduğundan, dosyalar İstanbul’da toplanmakta, ve toplu olarak Almanya’ya gönderilmekteymiş.’’

2. İşin, dini ve siyasi yönden arka tarafı ve daha önceleri açılmış olan soruşturma davalarıyla ilgisi

a) İslamda Yardım


Yardım etmenin – sadaka vermenin İslamiyette yeri büyüktür.
‘‘Her İnananın kudretine göre sadaka vermesi gerekmiş’’ Peygamber, ‘’Geniş imkana sahip olan, bu geniş imkanından harcasın. Rızkı kendisine ölçü ile verilmiş olan da, Allah'ın kendisine verdiğinden infak etsin. Allah hiçbir benliği, kendisine verdiği şey dışın-da yükümlü tutmaz. Allah, bir güçlükten sonra, bir kolaylık yaratacaktır’’.(65:7)

İslamda, insanların zilyetinde olan herşeyin kendilerinin değil, onun, Allah tarafından kendilerine geçici bir süre için verilmiş bir emanet olduğu felsefesi yaygınmış. İnsanlara Tanrı, herşeyi verir ve denermiş. İnsanların elinde bulunan mal mülk ve para, kendileri ve ailelerinin ihtiyacı içinmiş, artan parayı ne yaptıkları, öbür dün-yada kendilerinden sorulacakmış. Ve sadece Allah'ın isteği doğrultusunda harcayanlar, memnun edici bir cevap bulabileceklermiş.
Bazı Müslümanlar, zekatlarını ve sadakat- el Fatr (Ramazan ayı sonunda verilen sadaka) yardımlarını istedikleri gibi verir ve geri kalan mal, mülk ve paralarını kendilerine bırakırlar. Kur'an- ı Kerim’de de devamlı yardıma muhtaç olanlara yardım edilmesi gerektiği belirtilmekte, samimice yardımda bulunanlara da, yardım-larının boşa gitmeyeceği, Tanrının onlara daha fazla vereceği hatırlatılmaktaymış.

Allah, sadece sadaka verilmesini değil, verilenin Temiz’den ve Sevilen’den verilmesini istemekteymiş. Allah Kur’anda, ‘’...Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe zafer ve mutluluğa asla ulaşamazsınız. İnfak ettiğiniz herşeyi, Allah çok iyi bilmektedir’’ .(3.92) diye buyuruyormuş.

b) İslamda Kurban

Yardım etmek kadar, İslamda Kurbanın da önemi vardır.
Allah, Hazreti İbrahim’ i denemek ister ve ondan, en çok sevdiğinden vazgeçmesini ister. Allah’ a yaklaşmak ve rızasına ermek için Hzreti İbrahim en sevdiği oğlunu kurban etmek isterken, Al-lah, bu manevi adanışı kabulü sebebiyle, kendisine bir hayvan gönderir ve Hz. İbrahim bu hayvanı kurban eder. İşte bundan dolayı, Allah’a yaklaşmak, adanmışlık derecesini göstermek için kurban bayramında, kurbanlık kesmek vacib olmuş. Kurban kes-meler, İmamla Bayram namazının kılınmasından sonra başlayan ilk günmüş. Kurban kesmek, bayram süresince, bayramın en son
günü güneş batışına kadar, günün her saatinde, gece veya gün-düz, mümkünmüş. Kurban edilecek hayvanın otlak olması gerek-tiği gibi, bır sığır veya bir deveyi yedi kişi müştereken kurban ede-bilirlermiş. Herhangi birisi, kendi adına bir başkasını da kurban kesmesi veya kestirmesi için de görevlendirebilir; nitekim Hz. Peygamber de eşleri adına sığırlar kestirmiş. Ancak kurbanlık hayvanı bizzat kesmek daha iyiymiş, bu da herhangi bir nedenden dolayı yapılamıyorsa, başkası tarafından kesilirken, kesilme esnasında hazır bulunmak da, bizzat kesmemekten veya hazır bulunmamak-tan daha iyiymiş.

C) Siyasi yönü
(Dosyanın 1432, 1723,2034. sayfaları)

EURO 7 nin kuruluşunun nedeni, sanık Ermiş’ in görüşüne göre,
Almanya’da yaşayan Türklere Milli Görüş’ ün ve daha sonraları AKPnin siyasetini aşılamakmış. Şirketler de, para kazanmak için kurulmuşlar. Frankfurt am Main’da kurulan şirketlerin amacı, elde edilen paraları yıkamaya ve daha sonraları da İslamın yaygınlaştırılmasına yönelikmiş. Bundan herhangi birisinin kendine maddi avantaj sağlayıp sağlamadığını bilmiyormuş, ancak tahmin ediyormuş. Şirket sahipleri, Türkiye’deki iktidarla içiçeymişler, Milli Görüş ve AKP’nin siyasetine sıkı sıkıya bağlıymışlar.
Soruşturma davası süresince, soruşturmalara defalarca siyasi etki yapılmaya, bilhassa Türk Hükümeti tarafından devam etmekte olan tutukluluğa mani olunmaya çalışılmıştır.

d) Daha önceleri açılan soruşturma davalarıyla ilgi
(YIMPAŞ, Islam Holding).
(dosyanın 291 v.d., 584 v.d. sayfaları)

Soruşturmaların başında da tesbit edilebildiği üzere sanık Mehmet Gürhan, geçmişte, Media 7 Fernseh GmbH (Euro 7 Fernseh- und Marketing GmbH’nın nin selefi) nın ve YİMPAŞ Tel- International
Telecommunication GmbH’nın, ki herikise de YİMPAŞ gurubunun idi, genel müdürlüğünü yapmıştı. İşbu iddianamenin soruşturmaları sürerken, 2004 yılında Mannheim Savcılığı tarafından ‘’YİMPAŞ’ın sorumlularına karşı yürütülen, 611 Js 14110/04 hazırlık işlem numaralı soruşturma davasıyla bir ilginin olduğu görülmüştür. Zikredilen bu soruşturma davası da, dolandırıcılık ve emniyeti kötüye kullanma (Untreue) suçları zannından dolayı açılmıştı.

1982 yılında Türkiye’de kurulan YİMPAŞ Holding A.Ş., dünyanın her tarafında şube şirketler kurmuş ve binlerce yatırımcıdan paralar toplayarak, zimmetine geçirmiş, Türkiye’de AKP gibi parti ve İslami örgütlerin finansmanında kullanmıştı. Yatırım paraları, Almanya’da, burada yaşayan Türklerden toplanmıştı.

Tanık VURAL 08.01.2006 tarihli şikayet yazısında, ‘‘... bazı örgüt ve partilerin, örneğin YİMPAŞ gibi, bu paraları suistimal ettikleri....
Kanal 7 nin ve Türkiye’deki YİMPAŞ’ın bağış paralarıyla finanse edildiklerini...’’ bildiriyordu.
17.12.2006 tarihli, Frankfurt am Main Maliye dairesine anonim gelen şikayet yazısında da, defalarca Deniz Feneri e.V.’a dikkat çekilerek, yöneticileriyle YİMPAŞ arasındaki bağlara değinilmiştir.
Örneğin aynı yazıda, ‘’Denetim Kurulu üyesi Şükrü KURUM, Mehmet Gürhan’nın kayınbabası. Şükrü KURUM,YİMPAŞ’ta müdürdü ve Mannheim savcılığındaki Yimpaş dosyasında (1347 – 1358 sayfaları) suçlu idi.

Adı geçen ve o zamanlar göndericisi henüz belli olmayan şikayet yazısında ayrıca, ‘’Deniz Feneri, İslami şirket olan Yimapaş Holding ve Kombassan gibi şirketlerin, daha modern dolandıcılık yapan şeklidir, çünkü paraları bunlar da geri vermiyorlar’’ denilmekte.

60388 Frankfurt am Main’daki Flinschstrasse 45 adresindeki Media 7 Fernseh GmbH şirketi, Yimpaş Holding’ in idi (% 99 hisseyle, geri kalan hisse ise Karahan/Gürhan) ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan İsmail Karahan, daha sonraları da Mehmet Gürhan ta-rafından Genel müdürü olarak yönetiliyordu.

Hakkında ayrıca soruşturma yapılan İsmail Karahan, iflas eden Media 7 Fernseh GmbH’ nın varlığını da almış olan halefi Euro7 Fernseh- & Marketing GmbH şirketinin ortağı idi. Şu anda Adam Opel_Strasse 5 adresinde merkezi bulunan bu yeni şirketin genel müdürlüğünü, sanık Mehmet Gürhan yapmakta. Media 7 Fernseh GmbH şirketinin iflas davasında, kıymeti üzerine pek te durulmamış olan 10 Milyon DM’lık bir sermaye dikkati çekmekte.

YİMPAŞ TEL-International Telecommunication GmbH, 25 bin Euro ana sermaye ile kurulmuştu. Mehmet Gürhan ilk sorumlu genel müdürü idi. YİMPAŞ davasından sorumlu ve suçlu olarak görü-nen Faik GÜRLER, 2001 yılında onun yerini almış ve aynı zamanda YİMPAŞ’ ın sermayesi 500.000,00 €’ya arttırılmıştı. Bu sermaye değerinin mevcudiyetinden şüphe edliyordu.

1999 yılında kurulan, sorumlu genel müdürlüğünü sanık Mehmet Gürhan’ ın yaptığı, merkezi 60388 Frankfurt am Main, Flinsch-strasse 45 adresinde olan Atlas Media Vermarktungsgesellschaft mbH şirketi, YİMPAŞ Holding gurubunun bir payı olan Yimpaş TEL İnternational Telecommunacation GmbH’ ya ortak olmuştu. Atlas Media Vermarktungsgesellschaft mbH şirketi 2003 yılında resmi makamlarca re’sen kapatılmıştı. Ancak 2003 yılında kurulmuş olan, bu davada ismi geçen ve sorumlu genel Müdürlüğünü gene sanık Mehmet Gürhan’ ın yapmış olduğu Atlas Media Marketing GmbH şirketiyle olan isim benzerliği, dikkate şayandır.

YİMPAŞ Verwaltungs GmbH’nın merkezi, tevkif müzekkeresiyle aranmakta olan Faik GÜRLER’ in yazıhanesi, Deniz Feneri e.V. ve Kanal 7 Int. gibi televizyon’ un yeri de, aynı binada, 60388 Frankfurt am Main, Flinschstrasse 45 adresinde idi.

YİMPAŞ davasında, merkezi kısmen Türkiye’ de kısmen Offen-bach am Main kentinde olan, gıda maddeleriyle ticaret yapan çeşitli AYTAÇ şirketleri ortaya çıkmıştı. Türkiye’deki Aytaş Dış. Tic. Yat. San. A.Ş.’ ne, Deniz Feneri e.V. tarafından, satın alınmış olan gıda maddeleri için para ödemelerinde bulunulmuş ve bunlar yardıma muhtaç kişilere eşya ve yiyecek yardımı olarak verilmiştir diye hesaplara geçirilmiştir (konu ile ilgili olarak aşağıda harcamalar ‘Mittelver-wendung’ bölümüne bak).

63063 Offenbach, Waldstrasse 44-46 adresinde bulunan AYTAÇ Handels GmbH şirketinin sorumlu genel müdürleri, YİMPAŞ davasının suçlusu Faik GÜRLER, kardeşi Hüseyin GÜRLER ve A. Çiğdem’di. Bu şirketin de ana sermayesi son olarak dikkate şayan olan 15 Milyon DM idi ve YİMPAŞ-Holding’ in iki şirketi tarafından ayakta tutuluyordu.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Sonraki

Dön AKP'nin Deniz Feneri Hırsızlığı

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir