Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Sakalar

Burada Ön Türk Tarihi hakkında konular bulabilirsiniz

Sakalar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Ara 2010, 02:29

Sakalar

Türklüğün Anadolu'daki yerleşiminin derinliğinin değerlendirmesinde önemli bir unsur da İskit, SAKALAR'dır.
M.Ö. 7. yy'da Kafkasya, Hazar üzerinden inerek Doğu Anadolu'yu ele geçirip Medleri 28 yıl egemenliklerine alan Sakalar (İskit) konusunda Yrd. Doç. İlhami Durmuş doktora tezinde şu bilgileri vermektedir.

"Yaklaşık olarak M.Ö. 8. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve bu tarihten M.S. 2. yüzyıla kadar hakimiyetlerini devam ettiren İskitler, doğuda Çin şeddinden batıda Tuna nehrine kadar uzanan geniş bir sahada varlıklarını biraz önce verilen rakamlardan da anlaşılacağı üzere, yaklaşık olarak 1000 yıl gibi uzunca bir zaman korumuşlardır. Onlar bu coğrafyada Atlı Kavimler Medeniyeti'ni oluşturan kavimlerin ana grubunu meydana getirmiştir. Oldukça geniş coğrafyaya yayılmış olan İskitler değişik kavimler tarafından tanınarak onların kaynaklarına geçmişlerdir.".

Eskiden bu yana en kuvvetli nazariye olan Ural-Altay ırkı nazariyesi ve bunlar içerisinde de İskitler'in Türklüğü fikri gitgide daha fazla taraftar bulmuş ve bilim adamları çeşitli yönleriyle meseleyi değerlendirmiştir.

Biz de İskit tarih ve kültürü üzerine yazılı kaynakları inceleyerek ve arkeolojik malzemeyi de değerlendirerek yaptığımız bu çalışmamızda, ilk yurtlarının Türk coğrafyası olduğunu belirterek, adlarının Türklükle olan bağlantısını ortaya koyduk. Gerek Sus ve çevresinden toplanılan çivi yazılı metinler ve gerekse antik kaynaklardaki bazı adlardan İskitler'in diliyle Türk dili arasında bağlantı kurarak, elde edilen kelimeleri Türkçe ile irtibatlandırabiliyoruz. Saka tigrakhauda'ya ait olduğu kabul edilen Esik kurganından çıkarılmış olan yazı ve onun dili de bize Türkçe ve Türk yazısına götürmektedir. Bu kurgandan çıkartılmış olan yazının daha sonraki Türkler'in, özellikle Göktürkler'in kullandığı Orhun yazısının proto tipi olduğu kabul edilmektedir.

İskitler'in dinlerinin, dillerinin, sanatlarının, gelenek ve göreneklerinin eski Türklerininki ile bağlantıları ve bu kadar çok yönlü benzerlikleri olması, İskitler'in büyük çoğunluğunun, özellikle hakim tabakanın Türk olduğu kanaatini doğurmaktadır. Çünkü bu derece çok benzerlik ve hatta ayniyet bizi bu düşünceye sevketmektedir. Fakat zaman içerisinde batı kolu olarak kabul ettiğimiz grup, diğer etnik gruplar içerisinde eriyerek kaybolmuştur. Asıl ana kütleyi oluşturan Saka tigrakhauda ve doğu kolu olan Saka haumavarga daha sonraki devirlerde de varlıklarını sürdürerek, Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin ve günümüz Orta Asya Türklüğünün oluşumunda temel teşkil etmiştir. Günümüzde kendini hâlâ Saka olarak belirten Türk topluluklarının varlığı da bunu açık bir şekilde göstermektedir.

Ayrıca bugün Yakut Türkleri kendilerini SAKA olarak tanımlamaktadırlar. Azerbeycan İran edebiyatındaki Efreysab efsanesindeki SAKA kahramanının ALP ER TUNGA'nın Oğuz olduğu da belirlenmiştir. Bizanslı yazarlardan ATTALİ-ATE de "İskitlerle (Sakalar) Türkler aynı ırktandır" demektedir.

Kendilerini SAKA kabul eden Yakut ve Altay Türklerinin yanısıra, Hun kağanı Cengiz Han'ın ilk dayandığı kabileler arasında SAKAİT'ler vardır. Kaşgarlı Mahmut'un ünlü eseri Divanü Lügat-it Türk'de SAKA "dağ yamacı" anlamına gelir.5 Çağatay lehçesinde SAK "Yan" anlamındadır.6 SAKA eski Türklerde erkek adı olarak da kullanılmıştır. Kahramanlığıyla ünlü KIPÇAK başbuğunun adı da SAKA'dır.

Bugün hâlâ Anadolu'da SAKA ismi taşıyan binlerce yıllık yerleşim merkezleri mevcuttur.
Siirt'in Beytuşebap ilçesine bağlı bir köyün, Kütahya ve Zonguldak'ın il merkezlerine bağlı iki köyün isimleri SAKA'dır. Van'a bağlı bir köy SAK, Artvin'de bir köy SAKALAR, Çankırı'da bir köy SARA-ELİ, Artvin'de bir köy SIĞAPOR (por eski Türkçede dere) ismini taşır.

Başta da belirtildiği üzere, Sakalar M.Ö. 7. yüzyılda (günümüzden 2700 yıl önce) Kafkaslar üzerinden hareketle Urartuları yenerek, Ön Asya'ya girmişler ve bütün Doğu Anadolu'yu ellerine geçirmişlerdir. M.Ö. 653'te Medleri yenerek, bu ülkede 28 yıl kalmışlar, Filistin'e kadar inmişlerdir.

625 yılında Medlefe mağlup olmaları sonucu bir kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Yukarıda verilen SAKA isimli yerleşim merkezleri Türklerin Anadolu'da 2700 yıllık varlığının günümüz kanıtlarıdır.

Kaynakça
Kitap: TÜRKİYE'NİN ETNİK YAPISI
Yazar: Ali Tayyar Önder
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Ön Türk Tarihi Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir