Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Sümerler Ön Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Sumerians are Proto Turks, the Sumerian Alphabet and Language is Proto Turk Language

Burada Ön Türk Tarihi hakkında konular bulabilirsiniz

Sümerler Ön Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:10

Sümerler Ön Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Sumerians are Proto Turks, the Sumerian Alphabet and Language is Proto Turk Language


Sayın Ruffelverlag editörleri,

“Run” kelimesi ve Runic alfabe konusunda söylediklerinizin çoğu doğru. Ancak, dediğiniz gibi “Encyclopedia Britannica”nın ‘runes’ maddesi bu tür yazının kökeninin bilinmediğini” belirtiyorsa da, Türk Orhun (Göktürk ve Sibirya) alfabesi ile eski Cerman (İskandinav) Run alfabesinin kökeni eski Fenike (Phonecian) yazısına dayanır. Zaten, bugünkü Latin, Yunan (Greek), ve Semitik (Arap ve İbrani) alfabelerinin kökeni de Fenike alfabesine dayanıyor. Fenike yazısı da kendisinden önceki Sabean ve Ugaritic (çivi) yazılarına dayanır.

Bildiğimiz Latin alfabesinin yaratılışının hikâyesi şöyle:

Latinler (Hint-Avrupalılar) İtalya yarımadasına Milât başlarında gelmeden önce, burada Etrüskler yaşıyordu. Etrüskler Hint-Avrupalı bir topluluğa mensup değiller ve onların Anadolu üzerinden Orta Asya’dan geldiği sanılıyor, Etrüsklerin dili bitişken (eklemeli), yani agglutinative dil biçimine girer. Etrüskler muhtemelen Anadolu üzerinden geçerken (M. Ö. 9.-8. yüzyıl), Fenikelilerle ilişkiye girerek, Fenike yazısına benzer bir alfabeyi İtalyaya yerleşince kullanmaya başlamışlar. Etrüsk yazısının harfleri hem eski Fenike alfabesi, hemde Türk Orhun ve Sibirya alfabesi, hemde eski İskandinav “Run” alfabesinin harfleriyle şekil olarak aynıdır. Ancak, şekil bakımından aynı olan harflerin ifade ettiği sesler (ünlü ve ünsüz sesler) Fenike, Etrüsk, Türk (Orhun) ve İskandinav Run harflerinin seslerinden ayrılır. Etrüsk yazısı sağdan sola doğru yazılıyordu ve harfler bitişmiyordu.

Latinler İtalya yarımadasını işgal edince, daha önce bir yazıya sahip olmayan bu Hint-Avrupa topluluğu M. Ö. 3. ile M. S. 1. yüzyılda Etrüsk yazısından öykünerek (taklit ederek) Latin alfabesini yarattılar. Tek fark şuydu: Etrüskler sağdan sola yazarken, Latinler bunu tersine çevirerek soldan sağa doğru yazmaya başladılar ve harflerin yönünü de değiştirdiler! Yani bugün bütün Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de kullanılmakta olan Latin alfabesi köken olarak Etrüsk yazısına dayanır. Türkler kendi eski Orhun yazısını takriben 8. ve 9. yüzyıldan itibaren bırakıp, yerine önce eski Uygur alfabesi (eski Sogud alfabesine dayanır) ve sonra Arap alfabesini (bu da eski Fenike alfabesine dayanır, yani Orhun, Etrüsk alfabeleriyle aynı kökenli) almışlar, daha sonra 1926’da eski SSCB’deki Türkler, sonra 1928’de Türkiye Cumhuriyeti Türkleri Latin alfabesini kabul etmişler (Türkler 1926 ve 1928’de Latin alfabesini kabul ederken, kendi eski Orhun yazısına daha yakın bir alfabeye döndükleri bilincinde değillerdi tabii!).
Alfabeler konusunda çok sayıda kitap var, onlardan birisi de şu: David Diringer, The Alphabet: A Key to the History of Mankind. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1996. Ayrıca aşağıdaki kitap bölümü de yararlı: Peter T. Daniels, “Writing Systems”, The Handbook of Linguistics, yayımlayanlar: Mark Aronoff & Jania Rees-Miller, Oxford: Blackwell Publishers, 2001; s. 43-80.

(Timur Kocaoğlu - 10 Eylül 2001, Pazartesi, saat 15.02)

“Sayın Osman Karatay,

Evet, “Türkische Runen” veya “The Runic Turkic Inscriptions” terimleri 19. yy. sonu ile 20. yy. başındaki Avrupalı Türkologlar tarafından kullanılmaya başlandı. Çünkü, onlar İskandinav Run yazısıyla yazılmış alfabe hakkında bilgi sahibi oldukları için, Orhun ve Sibirya yazıtlarını görünce, oradaki şekilleri (harfleri) kendi eski “Run” yazısına benzetmiş ve Türklerin bu eski alfabesini Almanca “Run” ve İngilizce “Runic” yani “Run’a benzer” anlamında adlandırmışlar.

Burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir tarihî nokta var: Avrupa’nın kuzey bölgelerinde görülen “Run” yazıtları eski Germen boylarına aittir ve bu eski Germenlerin de Avrupa içlerine Avrupa Hunlarının akınlarıyla gelerek yerleştikleri biliniyor. Avrupa Hun topluluğu içerisinde Türkler ve başka etnik boylar yanında eski Germen boyları da yer almıştır. Asya ve Avrupa Hun dönemine ait Hun dili yazılı belgeleri elimize geçmemiş ise de, Sakalara (İskitlere) ait olduğu kesinleşen ve Göktürk benzeri yazıyla yazılmış belgelerin varlığı bize şu tarihî gerçeği işaret etmektedir:
Kökeni sizin de belirttiğiniz gibi Sümer çivi yazısına kadar götürülebilecek bu eski yazı sistemi (Fenike + Etrüsk + Göktürk + Avrupa Run) ön-Asya’da Sümerlerden Fenikelilere, oradan Anadolu ve Yunanistan’a ve İtalya’ya kadar yayılırken, bu yazı sistemi önce Sakalar ve sonra Hunlarla Orta Asya, Sibirya ve sonra da Avrupa’ya doğru genişlemiştir. Göktürkler de eski ataları Sakalar ve Hunlardan miras kalan bu yazı sistemini oldukça geliştirmiş şekliyle kullanmışlardır.

Sümer çivi yazısının ikinci bir kolu ise İbranice ve Arapça yazı biçiminde gelişmiştir.
Yani durumu şöyle özetliyebiliriz: Göktürk (Orhun) alfabesi yakın köken olarak Sümer, Finike, Etrüsk, Latin, Avrupa Run yazı sistemlerine bağlanabilir ve uzak köken olarak da İbrani ve Arap yazı sistemleriyle de uzak akraba sayılır!


Evet, Göktürk (Orhun) ve Sibirya Türk yazı sistemini “Run” veya “Runic” diye adlandırma bilimsel bakımdan doğru değildir. Ancak, bu “Run” ve “Runic” terimleri Avrupalı Türkologlar tarafından Göktürk yazısı için zaman zaman “yanlış” olarak kullanılmaktadır.

(Timur Kocaoğlu, 10 Eylül 2001, Pazartesi, 17.40)

http://www.orkun.org.tr/asp/orkun.asp?T ... WVJDWIFTB8

Çivi yazılarının ilk başarılı çözümünü yapan kişi olarak bilinen Sir Henry Creswicke Rawlinson Sümer dilinin Turani bir dil olduğunu ileri sürmüştü.
....
Uzmanlara göre 'kayıp diller' genellikle Sami veya Hint - Avrupa dilleri dışında kalan aglutinatif bir dil grubunu oluşturuyorlardı. Bu şartlara uyan birçok kayıp diller arasında olan ve muhtelif yazarlarca 'Asyanik' tabiriyle anılan Sümerce, Elamca, Etrüskçe, Urartuca ve Hurice gibi dillerin Ural Altay dilleri grubuna bağlanması gerekmekteydi ki bu grubun AvrAsyadaki yegane büyük temsilcisi Türkçe'dir.
.....
Türk DİLİ
Doç. Dr. Timur Kocaoğlu
Yazısı

http://turkcesivarken.com/yazismalik/vi ... p?f=6&t=43

Resim

Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sümerler Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:12

Arkadaslar,

Fenike, Sogd, Ibrani, Arap, Yunan, Kiril, Etrüsk, Latin, Göktürk alfabelerinin kökeni Sumer yazisidir.

Sümer yazisi 5 bin yillik degisimle ayri ayri kollar olan

1. Fenike, Göktürk, Etrüsk, Run (Iskandinavya) yazilari (Latin yazisi da Etrüsk yazisindan gelismis),

2. Fenike, Sogd, Arap, Ibrani alfabeleri

3. Eski Yunan alfabesi ve ondan Kiril alfabesi seklinde 3 ayri alfabe bicimleri olarak degisim gösterir.

https://groups.yahoo.com/neo/groups/tur ... sages/1529
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sümerler Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:21

Goga yazdı:Ok, I'm sorry for the insults. It's a mistake and it's very childish and foolish of me. I'm going to delete it. In general I don't like insulting people. Sometimes I become racist when I talk with racists, an eye for an eye principle. Kurds live next to the Turks for 1000 years and with some of your Anatolian ancestors even longer. Genetically there’re similarities between us, because we live in the same region. We're neighbours and we still need to find a way to get along. I don't hate Turkish people, only their government (Erdogan). But I still don't want to go further discussing about this issue with you. I don't discuss politics with Turks in general because we have always different opinions and we never understand each other. Maybe you're a nice & cool guy and we could hangout for a drink. I like French congnac very much.

But I'm still very disappointed that you don't want to learn Kurdish. It's insulting, do you think my native language is ungly or something? What do you have against my language? Respect my language and identity, and I'll respect yours! Live and let live!


Again, the name "Kürt" is the name of one of the most important tribes that established the Hungarian state in the 9th century. This means that Kurds are just like the Turks of Hunnic origin. And according to Persian sources the nation of the Huns in the 5th century is called "Turk", so it means that Kurds are of Turkish origin. Tell me something, do you have any source indicating the presence of Kurds before the 9th century? No, you dont have, so please stop with the fairytales and the non scientific gossips.

About the Kurdish subject, i am asking you another question? Can a Zazaki understand what a Kurmanci talks? No! And it is scientifically proven that they are not even dialects of each other, which means that there is no such thing as a Kurdish language. I am respecting all languages, and i accept Kurds as my brothers, what more do you want? You are the one insulting, and you are the one that is a racist and a Turk hater. All that is said is an imaginery Indo-European or Indo-Iranian nation, there is no such thing, it is not right scientifically. Most of the so called modern imaginery Indo-European or Indo-Iranian nations have their origin in the earliest Scythians/Sakhas, which are of Turkish origin. And before this all have their origin in the Sumerians(Kengers), of whom the language is proven to be of Turkish origin.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sümerler Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:21

Sile yazdı:Read your history, the turkic people did not enter modern Turkey until just over a 1000 years ago.........clearly genetics show the majority of modern turks are NOT turkic people.


I know my history, you go and learn my history. Turks entered Türkiye during the 4th and 5th century when the Huns(=Turks) settled in here. Read the sources written by Priscus, 5th-century Roman diplomat and Greek historian, and you'll see that im right. And you probably also didnt know that during the Battle of Manzikert(1071) in Türkiye, the Byzantine(Eastern Roma) army was built of Christian Turks of Hunnic origin that settled in Eastern Roma during the 4th and 5th centuries. These Turkish Huns who were under command of Romanos IV Diogenes, traded sides when they realized that the Turkish Selcukids were of the same origin as them.

Genetics do proof that majority of the Turks are of SAME ORIGIN as ancient Turks, and also in order to take any serious scientific conclusions there must be available thousands of ancient dna studies done which is not the case right now obviously. So, with so few, almost no ancient dna studies, and the fact that the older not recent ancient dna studies does contain contamination and therefore the fact that the results of these few older studies are not reliable, IT IS NOT SCIENTIFIC to draw any conclusions just to fulfill your hate crime feelings inside your hearth.

We know that the Sumerians(6000-8000 years ago) are the root of civilization, and are the root of all modern Eurasian nations. We know that the Sumerian language was equal to modern Turkish language. This means that the Turks are the root of all modern cultures. Knowing the fact that mutations occured tens of thousands of years ago, how do we know certainly that before the occurrence of certain mutations, that the people responsible for these mutations did not live together before and after the occurrence of the mutations that led to new haplogroups?
For example, lets take the K-M9 marker, what if a group of people with the M9 marker lived 40,000-50,000 years ago together as one nation when there was no other culture except the Sumerian/Turkish culture, and that after tens of thousands of years ago when new mutations occured out of the M9 marker people these people kept together and did not break up just until the time after the Sumerians(when new cultures did arise)? This means that many haplogroups could have lived together for tens of thousands of years ago despite the occurence of new mutations. Same situation of relations can be thought of between the F-M89 and K-M9 marker, or between Haplogroup CF and K.

All this migration routes, facts and more can only be proven with the existence of tens of thousands of reliable ancient dna. This is obviously not happened yet, because there are so few ancient dna studies. Also, i can show you easily that every haplogroup found in the small amount of dna studies done about modern Türkiye, is also found in a majority of certain Eurasian(From Siberia to Mongolia to Central Asia to the Balkans) Turkish tribes. So, Turks of Türkiye are 100% of ANCIENT TURKISH ORIGIN, anyone saying the contrary is wrong, and if they cannot come with proof they are comitting a hate crime against modern Turks, and therefore they are not to be taken seriously in the scientific world.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sümerler Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:22

Aberdeen yazdı:It's too bad the European powers were too exhausted after World War I to properly enforce the partition of Turkey. That would have put an end to aggression by Turkified Anatolians.


This statement obviously proofs that you are commiting a hate crime against Turks, and are not providing any kind of historical fact based on real historical sources. If you look at modern Anatolian village names, you see that most of them have their origins in 4th-5th century Hunnic tribes, that migrated and settled within the East Roman empire, and became later Christians. A majority of modern Anatolian "Rum's"(Roman citizens), are of Hunnic origin, and these populations have allied with the Selcukids. All in all, Turks were in Anatolia already in 4th-5th century AD. And not to forget about the Sumerians that spoke a Turkish language, this is almost 8000 years ago from now, so Turks lived in Türkiye 8000 years ago!

And know that the British and their slaves were not tired or exhausted after the WW1, they got beated by us Turks, and run away from Anatolian lands like cowards.

Look at what William David Upshaw says about Atatürk at this link viewtopic.php?f=139&t=7187:

... Andlaşma, Timurlenk kadar hunhar. Müthiş İvan kadar sefih ve kafatasları piramidi üzerine oturan Cengiz Han kadar kepaze olan bir diktatörün zekice yürüttüğü politikasının bir toplamıdır. Bu canavar, savaştan bıkmış bir dünyaya, bütün uygar uluslara onursuzluk getiren bir diplomatik andlaşma kabul ettirmiştir. Buna her yerde bir Türk zaferi dediler. Ve eski dünya parlamentolarını bunu kabule ikna ettikten sonra, büyük sermaye gurupları, soğukkanlı ticaret erbabı ve giderek güya bazı din temsilcileri bile, Türkiye'yi uygar uluslar masasında, uluslararası bir konuk durumuna yücelterek, Amerika'yı yüksek ülkülerinden uzaklaştırmada birleştiler.' Amerikan senatörünün Hunhar Timurlenk, Sefih Müthiş İvan ve kafatası piramidi üzerinde oturan Cengiz Han'a benzettiği kişi, emperyalizme karşı Türkiye halkının ulusal kurtuluş savaşına önderlik eden Mustafa Kemal'dir.»


In short he says that Mustafa Kemal Atatürk has dictated his terms at the threaty of Lausanne to the British, so strong and smart as Timur and Genghis Khan. It means that the War of Independence was a huge and first lost of the British empire that was ended in the supreme victory of the Turks.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sümerler Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:23

Aberdeen yazdı:Isbara, repeating something doesn't make it true. If you want to learn something about Sumerian, for example, there's lots of stuff available on the internet, based on all the clay tablets containing Sumerian writing that have been found. And while the experts still argue about how or whether Sumerian is connected to other Middle Eastern languages, no knowledgeable person has ever argued that Sumerian is connected to the Turkish languages of Asia. Turkish got to Turkey by immigration of nomads - that's a fact. While a lot of the genetics of Anatolians comes from the distant past in that area, that's because the Turkish invaders were relatively few in number compared to the Anatolian natives. But barbarian pastoralists often triumph over more civilized groups. There are lots of precedents for that.

Ataturk only got away with what he did because the European powers were exhausted by years of war and didn't want to fight anymore. And the people of western Europe didn't see the Greek Orthodox as better allies than the Turk 100 years ago, but most of them see now what a mistake their countries made in the aftermath of WWI.


I am providing the names of the sources about everything i write, you are only gossiping, and not providing any kind of source, which is against the scientific discussion rules, so therefore you are the one that comments fiction fairytales.

Yes there are a lot of Sumerologs, and there are lots of books written by Sumerologs that have read all those tablets. I am basing my conclusions on the books i have read. Two perfect examples that proof the fact that Sumerians are of Turkish origin are the following sources:

-Begmyrat Gerey, "5000 Yıllık Sümer - Türkmen Bağları" / "The 5000 years old ties between Sumerians and Turkomans"(read here viewforum.php?f=2 for further information on this source)
-Muazzez İlmiye Çığ, "Sumerliler Türklerin Bir Koludur" / "Sumerians are a tribe of the Turks"

I mean open your eyes, even wikipedia tries to admit that Sumerians are of Turkish origin, read this:

modern historians have suggested that Sumer was first permanently settled between c. 5500 and 4000 BCE by a non-Semitic people who spoke the Sumerian language


What do you think that a non-Semitic people in the Middle East could represent 5500 BCE? The article says obviously "non-Semitic people", which means that the Sumerians did not talk Middle Eastern languages.

There are a lot of academicians that proof the existence of the relations between the Sumer language and Altai language group, they also say that the Sumerian language is a Proto-Turkish language. Fritz Hommel is the front of the academicians that defend this statement. (Hommel, Fritz. 1925. Ethnologie und Geographie Des Alten Orients. München.).http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Hommel
I suggest you to read the decisive studies done by Fritz Hommel, after all professor Hommel is not of Turkish origin, so you could put your hate feelings aside and let science decide the truth.

For the other comments you made i refer to my previous post, all are answered quite convincingly in there.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sümerler Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:23

LeBrok yazdı:The problem is that you don't present scientific facts, but only propaganda from Turkey's education system. At the same time you failed to respond to scientific facts we are presenting.

- Sumerian was not a Turkish language.
- Turkish sounding names and words in other languages are coincidental.
- Kurdish is indo-european, not Turkish language.
- Original Turks came from Central Asia and conquered Anatolia. They introduced their language over local population.
- Genetically, citizens of Turkey are related to old Anatolians and Near Easterners, and only in small minority they carry original Turkish genes, from Central Asia.


Its obvious that you did not read my previous posts, because i gave all sources that support my statements. I even gave the example of Fritz Hommel, German professor, is not of Turkish origin, has nothing to do with Turkish government. Fritz Hommel, a very respected professor has proven in the 1920's that the Sumerians are of Turkish origin, and that they spoke a Turkish language, if your eyes did not catch my previous statements i ask you friendly to read my text carefully and you will see that i am right.

Tell me, based on what is Kurdish Indo European? And what does this Indo European languague mean, is there even a Indo European/Iranian language or is it just an imaginery term? Arent the so called Indo European / Iranian languages and cultures all descended from the Sumerians? So, are they not all of Turkish origin?

What is your proof for your statement of Turkish genetics? What are the haplogroups found in Turkiye(i can provide similar results for all haplogroups found in Turkiye, that are also found in Turkistan regions, Central Asia, Siberia, etc.), and are there enough ancient dna studies to determine an origin based on haplogroups? So why are you people so eager to know much more about the dna haplogroups of the Yamna ancient bones? You know very well what the reason for the curiosity for ancient dna studies are, because there is almost not even one reliable ancient dna study, dont you know of the contamination problems? So, how can we make solid conclusions(whom are not fictions based on the hate crime feelings inside the hearts of evil minded intelligence agents) for the origins of modern populations without having a proper and solid ancient dna database which consists of tens of thousands, maybe 100.000's of samples of different periods of times in ancient history? The answer is quite simple, we cannot conclude anything, without the ancient dna, since the ancient dna database i am talking about does not exist, it is not scientific to talk about origins.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sümerler Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:24

LeBrok yazdı:That's what I'm saying exactly, Turks are a mixed population. From genetic research we gathered that most of Turkish genome belongs to ancient Anatolians, and even more ancient Neolithic Near Eastern Farmers, and only in small proportion it came from original Turks of Central Asia. However, they were strong enough to conquered Anatolia and introduce their Turkish language over whole population and then change the religion of millions of Anatolians.


Which ancient Anatolians, what are the names, which haplogroups were found, what is the name of the study, and is there an ancient dna study about ancient Sumerian samples/bones? The most ancient Anatolians are the Sumerians, and their language is already Turkish, so ancient Anatolians are also of Turkish origin. Again, i am very upset to see that you are not providing any kind of academic source for your statements, i advise you to substantiate your comments with scientific (history and genomics) sources.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sümerler Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:24

LeBrok yazdı:Oh, you mean that one scientist 100 years ago couldn't make a mistake in his conclusion? Tell us what is the consensus of current researchers?


2004: Begmyrat Gerey, "5000 Yıllık Sümer - Türkmen Bağları" / "The 5000 years old ties between Sumerians and Turkomans"
2013: Muazzez İlmiye Çığ, "Sumerliler Türklerin Bir Koludur" / "Sumerians are a tribe of the Turks"

LeBrok yazdı:Here is the freshest paper:
http://www.eupedia.com/forum/threads...007#post449007
The scientific consensus is that there was IE and proto IE language and IE culture using it. The only problem is to figure out where they are coming from.


Read the following text at the following link you provided: www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/ ... 514-124812

The Anatolian-origin theory explains the success of the IE languages as one example of a global process of language shift that accompanied the expansion of farming.
It seems clear that the ancestor of the Anatolian subgroup (which includes Hittite) separated from the other dialects of PIE first, so from a cladistic point of view Anatolian is half the IE family (e.g., Jasanoff 2003). Within the non-Anatolian half, it appears that the ancestor of the Tocharian subgroup (whose attested languages were spoken in Xinjiang, today in western China, until approximately the tenth century ce) separated from the other dialects before the latter had diverged much (e.g., Winter 1998, Ringe 2000).


Question 1, are the Sumerians not the ancestors of the Hittites? Yes they are! And if your sources confirm that Sumerians are the root of the imaginery Indo European nation, and if your sources confirm that there is a direct archeologically connection between Xinjiang and Anatolia, and if we know that the Sumerians spoke a Turkish language, then are the Indo Europeans not all of Turkish origin?

http://en.wikipedia.org/wiki/Hittites And if the Sumerians
http://education-portal.com/academy/...assyrians.html (Heirs of the Sumerians: Babylonians, Hittites, Hurrians and Assyrians)

Question 2, According to http://en.wikipedia.org/wiki/Tocharian_languages the Tocharians date from the 6th to the 8th century AD. Lets say that the Tocharians are from the fiction Indo European group and they lived in Xinjiang, China. Is it not a fact that the Huns were in Xinjiang and neighbouring areas way before the Tocharians? Yes, the Xiongnu lived around the 3th century BC, this is 1100 years earlier than Tocharians. And in the Chinese documents, it is obviously stated that the ancestors of the Xiongnu were also living in Xinjiang. So, Turks were living in here way before the Tocharians. And not to forget that the Scythians/Sakhas(9th century BC up until the 4th century AD) were related to the ancestors of the Huns, and that they also lived within the steppes between China and Türkiye. Is it then not scientifically to say that the Huns and the Scythians are the ancestors of the Tocharians? Yes it is! And is it not a fact that in stead of talking about an Indo-European/Iranian group, to talk about a Turanian/Turkish group which is based on the connections between the Xiongnu, Scythians and the Sumerians?
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sümerler Türk'tür, Sümer Alfabesi ve Dili de Türk'tür

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 May 2015, 19:25

LeBrok yazdı:In mean time you ignored scientific consensus of modern researchers claiming that Summer is a language isolate, not related to other existing languages.


What i can say is that you did not read my posts, therefore, you are not to be taken serious, you yourself cannot come with any logical argument, all you can do is to comment insults. The truth will not be ignored by disrespectful people that want to manipulate the truth because of the hate crime they are trying to provoke. I gave an example of modern researcher Muazzez İlmiye Çığ, her book is published in 2013, she has an experience of almost 80 years on Sumerian history, she is a respected internationally known Sumerolog. She herself said that the Sumerians are linguistically proven to be of Turkish origin, and that the Sumerians called theirselves Kenger, and that the word "Sumer" was used in later times. Kenger is a medieval name that is used by Turkish tribes from Central Asia. http://en.wikipedia.org/wiki/Muazzez_İlmiye_Çığ

LeBrok yazdı:We would have a different discussion if you came here and said " Hey guys, I found this german scientist, who claim that Sumerian was a Turkish language, I think it probably was". It would be a typical statement of curious open mind. Instead you came here and claimed "It is the Truth, because a german scientist said that".


I tell you something, you and people like(Turk haters) are obviously not GOD, so the truth is the truth, i have written several arguments whom are defending my points, you could not write counter arguments, instead you choose to make disrespectful comments, and send me a private message in which you gave me an infraction. Is this your way of finding the truth? Ban and punish the comments of populations you hate? This could only be concluded as a simple hate crime, in which you are changing the subject by making the discussion more personal, i find it very pathetic.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Sonraki

Dön Ön Türk Tarihi Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir