Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Boy Beyleri

Burada Osmanlı İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Boy Beyleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 04:05

Boy Beyi

Cemaatler, kendilerine tahsis edilmiş olan bölgede, hukuki nizam içinde hareket ediyor olmaları sebebiyle belli bir iç düzene ve devlete olan yükümlülüklerini düzenleyecek teşkilat yapışma sahip idi. Aşiretlerin idari bakımdan birleşmeleri ile boy meydana geliyordu. Burada birinci derecede görevli "Boy Beyi" idi. Bozulus'un Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunduğu esnada boy beyliği vazifesine tesadüf edilmemekle birlikte bu vazifenin kethüdalar tarafından yerine getirildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan aşiretler arasında herhangi bir vazifeyi üstlenmemiş olmakla birlikte "bey" ünvanını taşıyan kişiler görülmektedir. Bu husus, onların Akkoyunlu Devleti'nin hizmetinde bulundukları esnada aristokrat zümreyi meydana getirmiş olmaları ile ilgili olmalıdır.

Boy Beyleri; aşiret ihtiyarları, kethüdalar ve voyvodaların "Beylik" vazifesini yerine getirmeye muktedir olduğu yolundaki kanaatlerini açıkladıktan sonra padişah beratı ile vazifeye tayin edilirlerdi. Bundan dolayı "Bey"lik devletin halk üzerindeki kontrolünün zayıflamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıyor, bilakis merkezi hükümetin dağınık topluluklar üzerindeki kontrolünün bütün gücüyle müessir olduğu dönemlerde aşiret ileri gelenlerinin önerileri ve kanaatleri dikkate alınarak "Beyliğe tayin" yapılıyordu.

Boy Beyliği, babadan oğla geçebilirdi. Ancak bu halin vuku bulması için kişinin "layık ve müstahak" olduğunun aşiret ileri gelenleri ve kethüdalar tarafından onaylanması gerekiyordu169. Bundan sonra padişah beraatı veriliyordu. Bu durum, kişinin idari görevinin merkezi hükümet tarafından tanınmasından başka, merkeziyetçiliğin tabii bir sonucuydu. Beyliğin babadan oğula geçmesi "Bey" seçiminde geleneklerin yer yer ön plana çıktığını göstermektedir. Ancak, gerek Beyliğin kişiye herhangi bir imtiyaz kazandırmıyor olması, gerekse merkezi hükümetin tayin ve azil hakkını elinde bulundurması aşiretler arasında bey aristokrasisinin gelişmesini geniş ölçüde engellemiştir. Sonraki yüzyıllarda Bey'lerin güçlenmeye başlaması ve Bey'liğin yavaş yavaş aristokrat bir yapıya bürünmesi ise ekonomik buhranların toplum hayatını iyice etkilemeye başladığı dönemlerde servet birikimi ve ekonomik güç bakımından Beylerin diğer reayaya göre daha iyi seviyede olması ile ilgili olmalıdır.

Boy Beyi, devlet ile aşiret arasında bir tür irtibat konumunda idi. Resmi yazışmalarda Boy Beyi'ne de hitap ediliyordu. O, Devlet-aşiret münasebetlerini düzenlemekle mükellef171 olmasının yanında vergi tahsiline de yardımcı oluyor veya kendisi toplayarak yerine ulaştırıyordu.
Hayvanların kırılması, aşiretlerin dağılması gibi aşiret hayatında meydana gelen olumsuz değişiklikler sebebiyle vergi tahsili mümkün olmaz ise Boy Beyi bu hali hükümete bildirir, bundan sonra aşiretlere yeniden nizam verilir veya yeniden tahrire tabi tutulurdu.

Boy Beyleri kendilerinden talep edildiği takdirde, aşiretlerden topladıkları gönüllüler ile seferlere de katılırlardı.
Bozulus'taki Boy Beyleri bütün bu hizmetlerine karşılık her türlü vergiden muaftılar. Beylerin görevi kötüye kullanmaları ve aşiret halkına zarar vermeleri halinde bu görevlerinden azledililerdi.

Kaynakça
Kitap: ANADOLU'DA TÜRKMEN AŞİRETLERİ "Bozuluş Türkmenleri 1540-1640"
Yazar: Tufan Gündüz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Osmanlı İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir