1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Ahkam Kayıtları

MesajGönderilme zamanı: 15 Ara 2010, 03:45
gönderen TurkmenCopur
Ahkam Kayıtları

Bozulus'un XVII. yüzyılın başlarına kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunduğu döneme ait kayıtlara, muhtemelen, merkezi hükümetin müdahalesini gerektiren olayların azlığı sebebiyle, çok az tesadüf edilmiştir. Buna mukabil, Bozulus'un Orta Anadolu'ya gelmesi ve burada yeniden Ankara, Aydın, Keskin, Vilayet-i Rum ve Karaman bölgelerine dağılmasından sonra merkezi hükümetin bunlarla ilgili hükümlerinde belirgin bir artış gözlenmektedir. Bu husus, onların adı geçen bölgelerde huzursuzluklara sebep olmalarının yanı sıra, sıklıkla mahalli veya resmi idareciler tarafından bilhassa vergi tahsili esnasında rahatsız edilmeleri ile ilgili olmalıdır.

Bozuluş ile ilgili kayıtlar, Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), Kamil Kepeci Tasnifi (KK), Divan-ı Hümayun Mühimme Defterleri (MD), Atik Şikayet Ahkam Defterleri gibi tasniflerde dağınık olarak bulunmaktadır.

Bozuluş ile ilgili ahkamın bir kaçı KK 2311 numaralı ve H. 1111/M.1699 tarihli Bozuluş Defterinde toplanmış, defterin bir bölümüne bu yılda yapılan kethüda tayinleri kaydedilip sonuna ise Ankara sakini Bozuluş Türkmenleri'ne ait küçük bir tahrir eklenmiştir.

Bozuluş aşiretlerinin Rakka'ya iskanı ve iskan mahallerini terk etmeleri hususunda MD 115-135 numaralar arasında, MAD 8458, MAD 701, MAD 10277, MAD 9956 ve MAD 9909 numaralı
defterlerde kayıtlar bulunmaktadır. Bunlardan MAD 8458, 9956 ve 701 numaralı defterler hassaten aşiretlerin iskanı ile ilgili ahkama ayrılmıştır.

Kaynakça
Kitap: ANADOLU'DA TÜRKMEN AŞİRETLERİ "Bozuluş Türkmenleri 1540-1640"
Yazar: Tufan Gündüz