Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Türk Oymaklarının Yerleri

Burada Osmanlı İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Türk Oymaklarının Yerleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Ara 2010, 03:44

DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TÜRK OYMAKLARI TARAFINDAN KURULMUŞ YERLEŞİM BİRİMLERİ

Türk boylarının yerleştikleri yerlere, yaşadıkları coğrafyaya mensup oldukları boyların, oymakların ve ana yurtlarının isimlerini vermeleri köklü bir gelenekleridir. Bir köye Güneşli demişlerse, bu, o yerin bol güneş almasından değil, kendilerinin Güneşli boyundan olmalarındandır. Bir yere KODA demişlerse o yer mutlaka, ana yurtlarında yaşadıkları yerin adıdır. Genel isimlendirme bu şekildedir ve bu bir töredir. Bu isimlerin bir kısmı konunun uzmanı olmayanlarca yabancı kelime gibi algılanır. Örneğin "Mangıt" bir Özbek boyunun adıdır. Ermenice gibi algılanan "Korçik" Türkmen Kızıllarda bir boydur. Hevek, Divanı Lügat it Türk'te "boş, kof, şişkin, gedik" anlamında Türkçe bir kelimedir.

ADIYAMAN

- Suvarlı (Besni) Sabir. Türk kavmi.
- Kartı (Ağaçkonak) (Merk. İlçe) Tiyanşanda şehir ismi.
- Yukarı Sakallı (Merk. İlçe) Yomut Türkmenlerinde bir oymak.
- Aşağı Sakallı (Merk. İlçe) Yomut Türkmenlerinde bir oymak.
- Oyratlı (Besni) Türkmenlerde bir oymak ismi.
- Şam Bayat (Merk. İlçe) "Bayat" 24 Oğuz boyundan biri.
- Kargalı (Besni) Altaylarda Şor Türklerinin bir boyu. Türk mitolojisinde haberci.
- Balaban (Merk. İlçe) Türkmen oymağı.
- Araplı (Merk. İlçe) Türkmen oymağı. Oğuz.
- Haydarlı (Gölbaşı) Rişvan Atmalı oymağı.
- Balkar (Gölbaşı) Bulgar Türk kavminin adı.

AĞRI-BEYAZIT

- Kamışlı (Tuzluca) Türkmenlerde bir oymak.
- Yağmurlu (Eleşkirt) Yörüklerde bir oymak.
- Kazar (Merk. İlçe) Hazar. Büyük Türk kavmi.
- Kutas (Karaköse) Türk erkek adı. Sibirya'da Barabalann (Türk) bir boyu.
- Kızılkaya (Karaköse) Altay'larda Şor Türklerinin bir boyu.
- Karaca (Karaköse) Özbeklerin 'Kırk' kabüesinde bir oymak.
- Badilli (Eleşkirt) Beydili. 24 Oğuz boyundan biri.
- Davutlu (Diyadin) Osmanlı kaynaklarında Karamanlu taifesinden. Kayalı Türkmenlerde bir oymak.
- Kızkapan (Patnos) Varsak Türkmenlerinde bir oymak.
- Kaskan (Eleşkirt) Buhara'da Türk bey adı. Div. Lüg. Türk "içerisinde bataklık, yarlar, çatlaklar bulunan yer."
- Kargalık Ülya (Tutak) Karga, Altaylarda Şor Türklerinde bir boy.
- Kargalık Süfla (Tutak) Karga, Altaylarda Şor Türklerinde bir boy.
- Kası/Kasu (Eleşkirt) Kaşgarda yer adı.
- Koyun ağılı. Çamurlu (Merk. İlçe) Bir Türkmen oymağının adıdır.
- Dargıt (Tutak) Saka hükümdarının adı, Avar sefirinin adı.
- Arap Kömü (Eleşkirt) Arap/Arapgirli bir Türkmen oymağıdır.
- Sarıca (Eleşkirt) Kırgızların Cerik Şubesine bağlı bir boy. Türkmenlerde Sarıçalı bir oymak.

BİNGÖL

- Hun (Solhan-Arzınık) Büyük Türk kavmi.
- Şeytan (Dere) Başkurtlarda bir boy. Sibirya'da dağ ismi.
- Şinük (Merk. İlçe) Öztürkçe. Div. Lüg.-Türk. "Çınar Ağacı".
- Arduşin (Solhan) Nogay Türklerinde bir boy.
- Göynük (Solhan) Oğuzlarda büyük bir boy.
- Karan (Solhan, Güleyan) Altaylarda Şor Türklerinin bir oymağı.
- Kanan (Genç, Bölükhan) Altaylarda Şor Türklerinin bir oymağı.
- Karat (Genç, Bölükhan) Kazak-Kırgızlarda bir uruğ. Macaristan'da ova.
- Şin (Genç) Öztürkçe kelime. Div. Lüg.-Türk "taht, sedir."

BİTLİS

- Suver (Merk. İlçe) Suvar-Sabir. Büyük Türk kavmi.
- Kemah (Merk. İlçe) Kimek. Türk kavmi.
- Bor (Merk. İlçe) Kara-Kırgızlarm ONG şubesine bağlı BUĞU kabilesinin bir oymağı.
- Şivi/Şibi (Merk. İlçe) Sibirya'da Baraba Türklerinin bir boyu.
- Çakır (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak.
- Tıvas/Tavas (Merk. İlçe) Batı Türkistan'da yer adı.
- Pars (Merk. İlçe) Türk erkek adı. 12 Hayvanlı Türk takviminde bir ayın adı.
- Paydar (Merk. İlçe) Kuzey Azerbeycan'da Türk boyu.
- Muka/Makar (Mutki) Başkurt Türklerinin Yurmatı kabilesinde bir oymak. Anlamı: kısa, bodur.

DİYARBAKIR

- Karabaş (Merk. İlçe) Özbeklerin 'Yüz' kabilesinde bir boy.
- Karahan (Merk. İlçe) Türkmen oymağı. Karacadağ Şah-sevenlerde oymak.
- Cermik-koy (Merk. İlçe) Türk oymak.
- Hartık/Kurtu (Kulp) Doğu Türkistan'da bir Türk boyu.
- Kurtuk (Merk. İlçe) Doğu Türkistan'da bir Türk boyu.
- Zeve (Merk. İlçe) Orta Asya'da Sur Türklerinin bir boyu.
- Zıvır (Suvar) (Osmaniye) Suvar-Sabir. Türk kavmi.
- Goman (Kuman) (Silvan) Türk kavmi. Kuman.
- Satı (Merk. İlçe) Kırgızların Buğu şubesinin Belek boyunun bir oymağı.
- Satıyan (Merk. İlçe) Kırgızların Buğu şubesinin Belek boyunun bir oymağı. Tanrı dağlarında isim. Karaçaylarda 1 yaşında koyun.
- Koçkar (Merk. İlçe) (Lice) Kazak Kırgızların Çakçak boyuna bağlı bir oymak. Tanrı dağlarında isim. Karaçaylarda 1 yaşında koyun.
- Karabörk (Merk. İlçe) Türkmen oymağı.
- Aluz (Merk. İlçe) Kazak-Kırgızların Kang şubesine bağlı bir boy.
- Aluz (Merk. İlçe) (Cermiş) Kazak-Kırgızların Kang şubesine bağlı bir boy.
- Badrık (Merk. İlçe) Başkurtların yılan kabilesine bağlı bir boy Divanı-Lügat-it Türk'te mızrağa takılan ipek parçası.
- Barın (Merk. İlçe) (Kulp) Başkurtların Sibir Yolu kabilesinin birinin adı.
- Akrak (Merk. İlçe) Sakaların bir kolu. Göktürkleri çıkaran kabile. Dede Korkut hikayelerinde kahraman ismi.
- Ekrek (Merk. İlçe) Sakaların bir kolu. Dede Korkut Oğuz namesinde isim.
- Zeve (Merk. İlçe) Şur Türklerinde bir boy. Kası (Çermik) Kaşgarda yer adı. Ağaçtan yapılmış koyun ağılı.
- Karabaş (Merk. İlçe) Özbek Türklerinin 'Yüz' kabilesinden biri.
- Koçuk (Merk. İlçe) Hive Türkmenlerine bağlı bir oymak. Ava (Kent) (Kulp) 24 Oğuz boyundan biri AVA'dır. Kent Türkçe köy anlamındadır.
- Çepniyan (Merk. İlçe) 24 Oğuz boyundan biri Çepnilerdir.
- Köseli (Merk. İlçe) Yörük Türklerde bir oymak. Çarug(un) 24 oğuz boyundan biri.
- Bozcalı (Merk. İlçe) Türkmenlerde oymak adı. Haymana taifesinden.
- Selmanlı (Merk. İlçe) Türkmenlerde oymak adı.
- Mangıt (Hunut) Özbek Türkmenlerde bey ismi. Selmanlı (Osmaniye) Özbek Türkmenlerde bey ismi. Kısga (Tortum) İran Türkmenlerinde Ak Atabaylarda bir oymak.
- Taban (Merk. İlçe) Bozuluş Türkmenlerinde bir oymak.
- Kabasakal (Merk. İlçe) Yörüklerde bir oymak.
- Osmaniye (Merk. İlçe) Türkmen taifesi.
- Küştiyan (Merk. İlçe) "Küşte" Türkmenlerde bir oymak.
- Koyun (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak. Türk takviminde bir ay.
- Kamışlı (Silvan) Türkmenlerde bir oymak.
- Arapkend Türkmenlerde bir boy. "Kent" Türkçe köy şehir.
- Çakallı (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak. Çanaka (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak. Kozan (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak.
- Küpeyan (Merk. İlçe) Küpe/Küpeli Türkmenlerde bir oymak.
- Ulaş (Osmaniye) Kıpçak Türklerinde bir boy. Tilki (Osmaniye) Türklerde Totem. Tekelerin Toktamış kabilesinde Yusup Şubesinin bir oymağı.
- Köpekli (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak. Söğütlü (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak.
- Kirik (Merk. İlçe) Göklen Türkmenlerinde bir oymak. Bırnak Türkmenlerde bir oymak.
- Polat Uşağı (Çermik) "Polat" Azerbeycan'da bir Türk boyu.
- Karagöz (Merk. İlçe) Kazak-Kırgız Türklerinde bir boy adı.
- Baharlu (Merk. İlçe) Karakoyunlu Türklerinde bir boy adı.
- Karacık (Merk. İlçe) Div. Lüg.-Türk "Oğuzlarda şehir adı."
- Tıl (Lice) Div.Lüg.-Türk'de düşmandan alman tutsak. Tayan (Osmaniye) Div.Lüg.-Türk'de "tazı". Kolan (Merk. İlçe) Orta Asya'da Türk şehir ismi. Div. Lüg.-Türk'de "yaban eşeği".

ERZİNCAN

- Hunlar (Lardesu) Hun. Büyük Türk kavmi. Kimek (Kığı) Büyük Türk kavmi.
- Kemah (İlçe) / Kimek. Türk kavmi. Karşılar (Pülümür) Türkmenler ve Başkurtlarda bir kabile. Sibirya'da şehir.
- Aşut (Refahiye) Eski Türk erkek adı. Kayılarda bey adı Şıp Yatağı (Merk. İlçe) Div. Lüg.-Türk'de "2 yaşında tay."
- Tıl (Merk. İlçe) Div.Lüg.-Türk'de "düşmandan alman tutsak".
- Karadiğin (Merk. İlçe) Kuzey Azerbeycan'da Türk boyu.
- Koçuk (Tercan) Hive Türkmenlerine bağlı bir oymak.
- Mıkar/Makar (Merk. İlçe) Başkurt Türkmenlerinin Yurmatı kabilesinde oymak.
- Güçet (Kiğı) Div. Lüg.-Türk "Harzem'de bir Türk boyunun adı."
- Bulak (Refahiye) Türklerde bir oymak. Div.Lüg.-Türk'de "Kıpçak destanında isim."
- Abhisar (Akbisor) (Tercan) Kırgız-Kazak Türklerinin Alım Ovlu (oğlu) şubesine bağlı Aypak kabilesinin bir boyu Abhis'dir.
- Karaca (Kiğı) Özbeklerin "Kırk" kabilesinde oymak adı.

ERZURUM

- Suvar (Hınıs) Suvar-Sabir. Büyük Türk kavmi.
- Zuvar (Oltu) Suvar-Sabir. Büyük Türk kavmi.
- Çirik (Hınıs) Kırgızların Ong şubesine bağlı bir boy.
- Tatos (Hınıs) Altay Türklerinden Teleut'larda bir boy.
- Korçik (Hınıs) Türk boyu Kızılların bir oymağı. Kurçik; Oğuz Han'ın torunu.
- Tırgeş (Hınıs) Tuba Türklerinde bir soy. Tirgeş/Türgeş.
- Bayındır (Hınıs) 24 Oğuz boylarından biri. Akkoyunluların boyu.
- Mama (Hınıs) Türkmenlerde bir boy adı. Uygurca'da "kadın."
- Dengiz (Hınıs) Türkmenlerde bir oymak.
- Karataş (Hınıs) Türkmenlerde bir oymak.
- Kongur (Hınıs) Teke Türkmenlerinde Tohtamış - Bek oymağının bir şubesi.
- Kapanlı (Karayazı) Türkmenlerde bir oymak. "Kapan" Göklenlerde Karabakan taifesine bağlı bir tire.
- Hınıs (İlçe) Türkmenlerde bir boy adı.
- Sıldız (Hınıs) Güney Azerbeycan'da bir Türk boyu.
- Karakaya (Karayazı) Yörüklerde bir oymak ismi.
- Dündar (Hınıs) Türk boylarından biri. Gez (Merk. İlçe) Bey ismi. Orta Asya'da ırmak.
- Kuzgun (Merk. İlçe) Başkurt Türklerinde Katay kabilesine mensup oymak.
- Yağan (Hasankale) Eski Türk adı. Div.Lüg.-Türk "fil".
- Uset (Tortum) Altaylarda bölge ismi. Türk boyu adı. İspir (İlçe) Türk boyu adı.
- Azgir/Azgur (İspir) Kuman Türklerinde yaygın erkek adı.
- Tavşanlı (Hasankale) 12 Hayvanlı Türk Takviminde bir ay, tavşan.
- Kısga (Tortum) İran Türkmenlerinin Ak Atabay şubesinde Ak boyunda bir oymak.
- Mangıt (İspir, Hunut) Özbek Türklerinde bir boyun adı. Kıy (Merk. İlçe) Altaylarda Şor Türklerinde bir boyun adı.
- Kot (Oltu) Sibirya'da bir Türk boyu. Özbek (Merk. İlçe) Türk kavmi.
- Orı/Oru (Oltu) Tilki Türkmenlerine bağlı bir oymak adı. Div.Lüg.-Türk'e tahü saklanmak için kazılan çukur.
- Cala (Tortum) Afganistan'da Oğuz Kardaşlı boyuna bağlı bir oymağın adı.
- Lek Budak (Hınıs) Türkmenlerde ve Yörüklerde oymak adı.
- Abhisar (Tortum) Kazak-Kırgız Türklerinin Alım Ovlu (oğlu) şubesine bağlı Aypak kabilesinin bir oymağı. Abhis'dir.
- Başkurt Dere (İl Merk.) Türk kavmi.
- İlanlı (Hasankale) / Yılanlı. Geniş bir Türk boyu.
- Tutmaç (Oltu) Div. Lüg.-Türk'de "Bir yemek adı."
- Karahan (İspir) Türkmen boy. Karacadağ Şahseven Türkmenlerinde bir oymak.

ELAZIĞ

- Hun (Palu) Büyük Türk kavmi.
- Zıvır Kebir (Palu) Suvar-Sabir. Büyük Türk kavmi.
- Zıvır Sağır (Palu) Suvar-Sabir. Büyük Türk kavmi.
[b]- Hazarı (Çemişgezek)[/b] Büyük Türk kavmi; Hazar.
- Hazar (Maden) Büyük Türk kavmi; Hazar.
- Hazar(lık) (Ergani) Büyük Türk kavmi; Hazar.
- Koman/Kuman (Mazgirt) Büyük Türk kavmi. Tutık/Tutuk (Palu) Div.Lüg.-Türk'te "eski Türk adı."
- Sagın/Sagun (Palu) Karluk Türklerinde büyüklere verilen ongun Tabib adı "atasagun."
- Pılan (Mazgirt) Div. Lüg.-Türk'de "Kıpçak ilinde av hayvanı."
- Seyitli (Pertek) Güney Azerbeycan'da bir Türk boyu. Karaçor (Palu) Güney Azerbeycan'da bir Türk boyu.
- Sığnak (Mazgirt) Div. Lüg.-Türk'de "Oğuz şehri."
- Sığnak (Çemişgezek) Div.Lüg.-Türk'de "Oğuz şehri."
- Sandal (Mazkirt) Div. Lüg.-Türk'de bir ağaç türü. Orhun Kitabelerinde de geçer.
- Kolan (Mazkirt) Orta Asya'da Türk şehri. Div. Lüg.-Türk'de "yaban eşeği."
- Şorlu (Pertek) Şor. Altaylarda ünlü bir Türk boyunun adı.
- Kekeç (Sivrice) Türkmenlerde bir oymak.
- Har (Merk. İlçe) Teke Türkmenlerinin Otamış kabilesine bağlı Sıçmaz oymağının bir şubesi olan Ak-Sofi'ye bağlı oymak.
- Horuşağı (Merk. İl) Teke Türkmenlerinin Otamış kabilesine bağlı Sıçmaz oymağının bir şubesi olan Ak-Sofi'ye bağlı oymak.
- Külük(ler) (Ahlat) Div.Lüg.-Türk'de "arka, gölük, yük yüklenen hayvan" "gölge", "erkek adı."
- Hastaoğlu (Palu) Türkmen oymak.
- Orzuk (Hozat) Afganistan'da Yomunt Türkmenlerinden Bayram Çelilerde oymak.
- Calakos (Mazkirt) Cala(lı) Afganistan'da OğuzKardaşlı boyuna bağlı oymak adı.
- Tırkak/Turkak (Palu) Türkmen oymak.
- İlanlı (Ovacık) Yılanlı Kuman Türklerinde bir boy ismi.
- İlanlı (Pertek) Yılanlı Kuman Türklerinde bir boy ismi.
- İlanlı (Mazkirt) Yılanlı Kuman Türklerinde bir boy ismi.
- Kekeç (Sivrice) Türkmenlerde oymak aciı.
- Akrak (Palu) Saka Türklerinde erkek ismi. Yaygın bir Türk boyu.
- Kurtdere (Merk. İlçe) Türkmen boyu.
- Karaca (Hozat) Özbeklerin 'Kırk' kabüesinin bir oymağı.
- Karaman (Palu) 24 Oğuz boyundan Salurların bir oymağı.
- Karaman (Pertek) 24 Oğuz boyundan Salurların bir oymağı.
- Alpavut (Merk. İl) Yaygın bir Türkmen oymağı. Anlamı, "yiğit."

HAKKARİ

- Sıvın (Merk. İl) Başkurtlarda bir boy. Kıpçak boyu. Kasır (Merk. İl) Sibirya'da Baraba Türklerinin bir boyu. Agar (Merk. İl) Afganistan'da bir Oğuz boyu.

KARS

- Yağmurlu (Göle) Yörüklerde bir oymak ismi.
- Avcı(lar) (Göle) Türkmenlerde bir oymak adı.
- Kobi (İğdır) Orta Asya'da Şor Türklerinde bir oymak.
- Bayatlı (Ardahan) 24 Oğuz boyundan biri BAYAT'lardır.
- Avalar (Göle) 24 Oğuz boyundan biri AVA'dır. Kızılkent-Arpaçay. Kızıl, ünlü bir Türkmen oymağı. Kent, öztürkçe köy, şehir.
- Tacirli (İğdır) Türkmenlerde bir oymak.
- Hive (Ardahan) Önemli bir Türkmen oymağı.
- Hive (Göle) Önemli bir Türkmen oymağı.
- Elbeyli (Arpaçay) Oğuz Türk oymağı.
- Tavşan (Göle) 12 Hayvanlı Türk takviminde bir ay ismi.
- Göle (İlçe) Macaristan'da sancak ismi, öztürkçe.
- Zeybek (Sarıkamış) Bir Kırgız oyununun adı. Torunkent(İğdır).
- Torun, ünlü Türk oymağı.
- Karahan (Arpaçay) Türkmen Karacadağ Şahsevenlerde oymak.
- Kekeç (Sarıkamış) Türkmen oymak.
- Özbek (Çıldır) Büyük Türk kavmi.
- Cala (Çıldır) Afganistan'da Oğuz Kardaşlı boyunun bir oymağı.
- Zor (İğdır) Ünlü Türk boyu.
- Zorluca (Sarıkamış) Ünlü Türk boyu.
- Yılanlı (Merk. İlçe) Kuman Türklerinde boy ismi.
- Şor (Sarıkamış) Altaylarda ünlü bir Türk boyunun adı.

MARDİN

- Barman (Savur) Alp Er Tunga'nın oğlunun adı. Mıka/Maker (Mazıdağ) Başkurtlarda Yurmatı kabilesinde bir oymak.
- Mukri (Midyat) Göklen Türkmenlerinde bir oymağın adı.
- Hozak/Kazak (Cizre) Ünlü Türkmen boyu.
- Kurtuk (Pötürge) Doğu Türkistan'da bir Türk boyunun ismi.
- Kimek (Pötürge) Ünlü Türk boyu. Poran/Boran (Merk. İlçe) Yaygm eski Türk adı. Pılan/Bulan (Kahta) Div. Lüg.-Türk. "Kıpçak ilinde av hayvanı."
- Karadiğin (Darende) Kuzey Azerbeycan'da Türk boyu.
- Karkah/Kavgağ (Kahta) Div. Lüg.-Türk'de "çöl, suyu ve bitkisi olmayan kırlar."
- Tengü/Tengut (Merk. İlçe) Div. Lüg.-Türk'de Çin yakınında bir grup Türk'ün adı.
- Arapgir (İlçe) Arap. Türkmenlerin önemli bir oymağımn ismi. Arapgirli'dir.
- Tatar uşağı (Akçadağ) Türk boyu.
- Balaban (Merk. İlçe) Türkmen oymağı.
- Karaca (Merk. İlçe) Özbeklerin 'Kırk' kabilesinin bir oymağı.
- Torun (Hekimhan) Türkmen oymağı. Avşar oymağı. Kurtuşağı (Akçadağ) Kurt. Türkmen oymağı. Arapuşağı (Merk. İlçe) Arap. Türkmen oymağı. Oğuz.
- Baharlu (Hekimhan) Karakoyunlularda bir oymak. Karkah/Karkağ (Kahta) Div. Lüg.-Türk "çöl, suyu ve bitkisi olmayan kırlar."

MUŞ

- Kızılkaya (Malazgirt) Altay'larda Şor Türklerinde bir boy.
- Küştiyan (Malazgirt) "Küşte" Türkmenlerde bir oymak. Hunan (Merk. İlçe) Hun-Türk kavmi. Saer (Genç) Sabir, Türk kavmi.
- Çirik (Varto) Kırgız Türklerinin Ong şubesine bağlı bir boy.
- Kaçan (Varto) Kazak-Kırgızlarm Alım Ovlı (Oğlu) şubesine bağlı Törkara kabilesinin Tudum oymağının bir boyu.
- Yılanlı (Varto) Kıpçak Türklerinde bir boy.
- Tirik (Varto) Doğu Türkistan'da bir boy ve köy adı.
- Şamlık (Merk. İlçe) Şamlı. Yörüklerde bir boydur.
- Döğer(an) (Çapakçur) 24 Oğuz boyundan biri.
- Kamışlı (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak.
- Karataş (Varto) Türkmenlerde bir oymak.
- Kılıç(an) (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak.
- Okçuyan (Malazgirt) Türkmenlerde bir oymak. Okçu.
- Tıraş (Sasun) Türkmenlerde bir oymak.
- Azat (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak.
- Kereş (Varto) Altaylarda Şor Türklerinin bir boyu.
- Karakaya (Malazgirt) Yörüklerde bir oymak ismi.
- Kişmir (Varto) Kaşgarlı Mahmud'un adı. Türk ilinde şehir.
- Şeytan (Bingöl) Başkurtlardan bir boy. Sibirya'da dağ ismi.
- Haşkar/Kaşgar (Çapakçur) Türk şehri, KAŞGARLI Mahmud'un adı.
- Sultansin (Varto) Kazak-Kırgız Türklerinde bir oymak. Kıpçak Türklerinde "Sultan" isim.
- İnak (Varto) Eski yaygın Türk erkek adı.
- Kınut/Kıngut (Mutki) Türkmen oymak.
- Solak (Sasun) Özbek Türklerinde oymak adı.
- Til (Merk. İlçe) Div. Lüg.-Türk "düşmandan alınan tutsak."
- Kolan (Varto) Orta Asya'da Türk şehri. Div. Lüg.-Türk'de "yaban eşeği."
- Balu (Sasun) Div. Lüg.-Türk'de Çin yalanında bir grup Türke verilen ad.
- Küluglar (Varto) Külük(ler) Div. Lüg.-Türk "arka, gölük, yük yüklenen hayvan," "gölge." Erkek adı.
- Lek (Çopakçur) Türkmenlerde ve Yörüklerde oymak adı.
- Hırgıs/Kırgıs (Bulanık) Ünlü Türk kavmi. Kinut/Kıngıt (Mutki) Türkmenlerde boy ismi. Tatar Gari (Bulanık) Tatar. Türk boyu.
- İlanlı (Merk. İlçe) Yılanlı Kuman Türk boyu. Akrak (Bulanık) Sakaların bir kolu. Dede Korkut Oğuz-namelerinde kahraman adı.
- Kızılkaya (Malazgirt) Altaylarda Şor Türklerinde bir soy.
- Kobi (Bulanık) Orta Asya'da Şor Türklerinde bir boy. MMaArRaşA/MŞ ırış(il) Mınş, Teke Türkmenlerinde bir boyun ismi.
- Avşarlı (Merk. İlçe) 24 Oğuz boyundan biri AvşaAdır. Alanbey (Elbistan) Türkmenlerde bir oymak. Kızık (Andırın) Türkmenlerde bir oymak.
- Orcan (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak.
- Orcan (Andırın) Türkmenlerde bir oymak.
- Bahadırlı (Andırın) Türkmenlerde bir oymak.
- Bulanık (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir oymak.
- Kara(lar) (Merk. İlçe) Karalı Türkmenlerde bir oymak.
- Kabak(lar) (Andırın) Türkmenlerde bir oymak.
- Kızkapan (Pazarcık) Farsak Türkmenlerde bir oymak.
- Kuyumcular (Türkoğlu) Yörüklerde bir oymak ismi.
- Sadakalar (Pazarcık) Sadak, Türkçe'de "okluk."
- Tatırlık (Pazarcık) Tatır. Div. Lüg.-Türk'de "Suyu olmayan kıraç yer."
- Karalar (Pazarcık) Türkmenlerde bir oymak.
- Tilkiler (Pazarcık) Teke Türkmenlerinde, Tohtamış kabilesinin şubesi, Yusuplarda bir oymak.
- Karaçor (Elbistan) Güney Azerbeycan'da bir Türk boyu.
- Kuzgun (Andırın) Başkurt Türklerinde Katay kabilesine mensup bir oymak.
- Kavsıt (Göksün) Div. Lüg.-Türk'de "erkek adı."
- Savran (Pazarcık) Oğuzlarda şehir ismi.
- Karaman (Merk. İlçe) 24 Oğuz boyundan SalurTarm bir kolu.
- Karaman (Andırın) 24 Oğuz boyundan Saluflarm bir kolu.
- Karamanlı Çiftliği (Merk. İlçe) 24 Oğuz boyundan Salurların bir kolu.
- Torunlu (Andırın) Torun. Türkmen oymağı. Avşar oymağı.
- Arap (Andırın) Türkmen oymağı. Oğuz.
- Akçakoyunlu (Merk. İlçe) Türk boyu. Akkoyunlular. Akçakoyunlu (Pazarcık) Türk boyu Akkoyunlular.

SİVAS

- Sivas (İl Merkezi) Türk FinleAin Türk Çuvaş'lara verdiği ad Suvas'dır.
- Sevir (Divrik) Türkmen oymağı.
- Kıpçak (Hafik) Büyük Türk boyu.
- Balta(lar) (Şarkışla) Nayman Türklerinde bir boy adı.
- Kızılöz (Merk. İlçe) Kaşgar dağlarında bir kışla ismi.
- Barkan (Divrik) Dağ tepesinde kale. Türk erkek adı. (Div. Lüg.-Türk)
- Baharlu (Şarkışla) Karakoyunlularda bir oymak.
- Aylı (Merk. İlçe) Başkurt Türklerinde bir boy.
- Sandal (Yıldızeli) Div. Lüg.-Türk'de "ağaç adı" (Orhun Kitabelerinde) mevcut.
- Tutmaç (Merk. İlçe) Öztürkçe. Div. Lüg.-Türk'de "Bir yemek."
- Bulak (Kangal) Türkmenlerde bir oymak adı. Div. Lüg.-Türk "Kıpçaklarla ilgili bir destanda isim."
- Buldur (Suşehri-Ezbider) Türkmenlerde bir oymak.
- İşham/Işkam (Merk. İlçe) Orta Asya'da bölge adı. Işkam Hunlarda din adamı ismi.
- Adam (Hafik) Doğu Türkistan'da bir Türk boyunun adı.
- Tavşan (Hafik) 12 Hayvanlı Türk takviminde bir aym ismi.

SİİRT

- Zeve (Şirvan) Orta Asya'da Sur Türklerinin bir boyu. Saka (Beytüşşebap) Asya kökenli Türk kavmi. Kurtuk (Beşiri) Doğu Türkistan'da bir Türk boyunun ismi.
- Hazar(an) (Eruh) Büyük Türk kavmi.
- Comanı (Kuman) (Garzan) Büyük Türk kavmi.
- Asık (Şirvan) Kırgızların Sarı Bağış ile Sultu kabilesine bağlı bir boy.
- Kirik (Eruh) Göklen Türkmenlerinde bir oymak.
- Kirik (Beşiri) Göklen Türkmenlerinde bir oymak.
- Sıd (Şirvan) Kazak-Kırgızlarm Nayman koluna bağlı Aktar boyunun bir oymağı.
- Zeve (Şirvan) Şor Türklerinde bir boy.
- Saray (Şirvan) Özbek Türklerinde bir kabile.
- Pay (Şirvan) Doğu Türkistan'da bir Türk boyu.
- Kadıyan (Merk. İlçe) Türkmenlerde bir boy adı: Kadı(lı)
- Divik (Eruh) Türkmenlerde bir oymak.
- Kalender (Eruh) Türkmenlerde bir oymak.
- Hevek/Kevek (Şirvan) Divan-Lügat-it Türk'de "boş, kabarık, in."
- Bana (Eruh) Yakut Türklerinde isim. Kam adı. Poran/Boran (Garzan) Yaygın eski Türk erkek adı. Türkçe.
- Bıkad/Bakad (Eruh) Ongur Türklerinin yaşadığı şehir.
- Tuma (Beşiri) Eski Türk adı. Div. Lüg.-Türk'te "şarabın köpüren kısmı."
- Avar (Pervari) Türk kavmi.
- Curs (Pervari) Türk erkek adı. Avar hanının adı.
- Aşuta (Beytüşşebap) Sibirya'da nehir adı. Türk bey adı.
- Til (Merk. İlçe) Öztürkçe. Div. Lüg.-Türk "Düşmandan alman tutsak."
- Tarhan (Eruh) Öztürkçe isim. Bey adı.
- Cumış (Şirvan) Karluk Türkmenlerinde şenir adı.
- Koyan (Beytüşşebap) Kırgızca'da tavşan. Özbeklerin "Yüz" şubesinde bir oymak.
- Balak (Eruh-Lapis) Eski Türk adı. Anlamı "manda yavrusu, buzağı."
- Zorköy (Beşiri) Zor. Ünlü Türkmen oymağı.

TUNCELİ

- Çemişgezek (İlçe) Türkmenlerde önemli bir boyun adı.
- Kalaycı (Mazgirt) Türkmenlerde bir oymak. Göklenlerden Baymdıra bağlı bir tire.
- Pirinçci (Pertek) Türkmenlerde bir oymak.
- Curs (Pülümür) Eski Türk adı. Avar haranın adı.
- Kuşçu (Mazgirt) Özbek Türklerinde boy ismi.
- Orzuk (Çemişgezek) Afganistan'da Yomut Türkmenlerinin Bayram-Çoli boyuna bağlı bir oymak.
- Orzuk (Sığnak) Afganistan'da Yomut Türkmenlerinin Bayram-Çoli boyuna bağlı oymak.
- Haçeri (Mazgirt) Büyük Türk boyu Ağaçeri. Karamanlı Türkmenlerinde boy.
- Haçeri Süfla (Mazgirt) Büyük Türk boyu Ağaçeri. Karamanlı Türkmenlerinde boy
- Haçeri Ulya (Mazgirt) Büyük Türk boyu Ağaçeri. Karamanlı Türkmenlerinde boy
- Sor Mamut.
Zor/Sor. Ünlü Türkmen oymağı.

URFA

- Kurtuk Ülya (Yaylak) Doğu Türkistan'da Türk boyununismi.
- Kurtuk Süfla (Yaylak) Doğu Türkistan'da Türk boyunun ismi.
- Acar (Yaylak) Türkmenlerde bir oymak. Türk erkek adı.
- Tonguz (Merk. İlçe) Türklerde boy ismi. 12 Hayvanlı Türk takviminde bir aym adı.
- Tutık/Tutuk (Yaylak) Div. Lüg.-Türk'te Türk adı.
- Kolan (Yaylak) Orta Asya'da bir Türk şehri. Div. Lüg.-Türk. "yaban eşeği."
- Savran (Hilvan) Oğuzlarda şehir ismi.
- Tavşan (Yaylak) 12 Hayvanlı Türk takviminde bir ayın ismi.
- Tavşan (Suruç) 12 Hayvanlı Türk takviminde bir aym ismi.
- Külük(ler) (Hilvan) Div. Lüg.-Türk "gölge, yük yüklenen hayvan" isim.
- Karahan (Siverek) Türkmen oymak. Karacadağ Şahse-ven Türkmenlerinde oymak.
- Ang (Birecik) Altaylarda Teleut Türklerinde bir oymak adı.
- Kargalı (Viranşehir) Altaylarda Şor Türklerin'de bir boyun ismi. Türk mitolojisinde "haberci."
- Tırkak/Turkak (Suruç) Turkak eski bir Türk boyudur.
- Tatardık (Yaylak) Türk boyu.
- Araptil (Siverek) Arap. Arap Türkmen boyudur.
- Kavşıt (Yaylak) Div. Lüg.-Türk'de "Türk erkek adı."
- Kun Savran (Hilvan) Oğuzlarda şehir ismi.
- Arap Viran (Viranşehir) Arap Türkmen Oğuz boyudur.
- Kuzgun (Hilvan) Başkurt Türklerinde Katay kabilesine mensup bir oymak.

VAN

- Sak (Ahlat) Saka. Büyük Türk kavmi. Suvar (Erciş) Suvar-Sabir. Büyük Türk kavmi. Hazar (Merk. İlçe) Büyük Türk kavmi.
- İla-İli (Gevaş) Div. Lüg.-Türk'te "dere adı" Eski Türk ismi.
- Pars (Kazımpaşa) Türk adı. 12 Hayvanlı Türk takviminde bir ayıri adı. Hayvan ismi.
- Pars (Başkale) Türk adı. 12 Hayvanlı Türk takviminde bir aym adı. Hayvan ismi.
- Burkan (Başkale) Div. Lüg.-Türk'de "put" heykel.
- Kayas Eran (Kazımpaşa) Div. Lüg.-Türk'de "Çiğil Türklerinde şehir adı."
- Kolan (Merk. İlçe) Orta Asya'da Türk şehir adı. Div. Lüg.-Türk'de "yaban eşeği."
- Külügler (Ahlat) Div. Lüg.-Türk'de Türk-Uygurca "arka, gölük, yük yüklenen hayvan," "göle," "erkek adı."
- Agı (Erciş) Altay Türklerinde Kızıllarda bir boy.
- Baz (Başkale) Div. Lüg.-Türk'de "yad, yabancı, garip." Orhun Kitabelerinde mevcut.
- Rumoğlu (Özalp) Greklikle hiç ilgisi yoktur. Türkmenlerde bir oymak adıdır. Oğuz oymaklarından biridir.
- Şor (Başkale) Altaylarda ünlü bir Türk boy adı.
- Şor (Erciş) Altaylarda ünlü bir Türk boy adı.
- Kargalı (Kazımpaşa) Altaylarda Şor Türklerinin br boyu. Türk mitolojisinde "haberci."
- Orı/Oru (Merk. İlçe) Tilki Türkmenlerine bağlı oymak adı. Div. Lüg.-Türk'de "tahıl saklamak için kazılan çukur."
- Gerkez (Kazımpaşa) Göklen Türkmenlerinde bir oymak adı.
- Macar(is) (Erciş) Türk boyu. Ongur. Mıcaros (Gevaş) Türk boyu. Ongur. Akrak (Ahlat) Sakaların kolu. Göktürkleri çıkaran kabile.
- Akrak (Muradiye) Sakaların kolu. Göktürkleri çıkaran kabile.
- Karahan (Muradiye) Sakaların kolu. Göktürkleri çıkaran kabile. Ünlü Türk boyu.
- Sor/Zor (Ahlat) Ünlü Türkmen oymağı.
- Sor/Zor (Muradiye) Ünlü Türkmen oymağı.
- Karabağ (Muradiye) Türkmen oymak. Karacadağ Şahsa-venlerde oymak.

Kaynakça
Kitap: TÜRKİYE'NİN ETNİK YAPISI
Yazar: Ali Tayyar Önder
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Osmanlı İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir