1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Moğol İmparatorluğu ve Hint Müslümanları

MesajGönderilme zamanı: 17 Ara 2010, 20:36
gönderen TurkmenCopur
Moğol İmparatorluğu ve Hint Müslümanları

12. ve 13. yüzyıllarda Araplar tarafından başlatılan; ama Abbasilerin devrilmesiyle duraksayan Müslüman fethini Gazneli Mahmud yeniden başlatmıştı, ama Pencap'tan ileri gidemedi. Daha sonra İranlı Muhammed, Bihar ve Bengal'e kadar ilerleyerek fethettiği toprakları Müslümanlaştırma-ya çalıştı. Ama bu ülkeler yabancı boyunduruğuna girdikleri zaman bile dillerini, geleneklerini ve dinlerini korudular. 14. yüzyılda Timurlenk istilasıyla Hindistan yine siyasi açıdan parçalandı. Müslüman valiler, sultanı dinlememeye başladılar.

Bu dönem Hindistan için bir kalkınma ve refah dönemi oldu. Dış alışverişler arttı. Düşünce, bilim ve sanatta İslam dünyasıyla ilişkilerin yararlı etkisi görülmüştür. Babür (Timur'un torunu) 16. yüzyılın başında Moğol İmparatorluğunu yeniden kurdu. Ama imparatorluk altın çağını Ekber Şah zamanında yaşadı. Ekber kadar dindar olmamakla beraber gene de hoşgörülü olan Evrengzib son büyük Moğol imparatoru oldu. Yaptığı savaşlar sonucunda ülke zayıfladı. Üçe ayrıldı ve Batılılar, Hindistan'ı sömürge haline getirdiler. Hindistan Müslümanları Pakistan Devleti'ni kurarak 1948'te İngiltere'den bağımsız hale geldiler.

Kaynakça
Kitap: CENGİZ HAN
Yazar: Mehmet F. Tufan