Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Moğollar Hakkında Yazılanlar (Çin Kayıtlarına Göre Moğollar)

Burada Cengiz Han İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Moğollar Hakkında Yazılanlar (Çin Kayıtlarına Göre Moğollar)

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 19:54

Moğollar Hakkında Yazılanlar (Çin Kayıtlarına Göre Moğollar)

Moğollar hakkında tarihi kayıtlara geçen ilk bilgiler Çinliler tarafından kaleme alınmıştır. Çinlilerin kayıtlarına göre, bu vahşi ve göçebe kavim Gobi çölünde yaşamaktaydı. Avcılık ve yağmacılık yaparak yaşarlardı. Kadınları da savaşırdı ve savaşlarda ok ve yay kullanırlardı. Son derece cahil ve eğitimsiz insanlardı. Güneşe taparlar ve her türlü kötülüğü yapmaktan vazgeçmezlerdi. Genç, yaşlı ayıt etmeden önlerine geleni öldürür ve şehirleri, evleri yakıp yıkarlardı. Aralarında insan eti yiyenler bile vardı. Çeşitli, koyun, sığır, katır, domuz gibi hayvanları yetiştirirlerdi. Aralarında iffet ve nikah bağı yoktu ve bir kadına birden fazla erkek sahip olabilirdi. Moğolların başında bir lider yoktu, dağınık haldeydiler, toplumsal örgütleri de yoktu ve 13. yüzyıl, başlarına yani Cengiz Han dönemine kadar da bu şekilde yaşamışlardır.

Moğollar o zamana kadar üretilmiş olan medeniyete büyük zararlar vermiştir. Mimari eserler, kütüphaneler, tarihi kıymeti olan evraklar ve rasathaneler hep Moğollar eliyle yok edilmiştir. Abbasi halifeliğinin başkenti olan Bağdat da Moğollar tarafından aynı şekilde yakılıp, yıkılmıştır. Suriye de dahil olmak üzere Doğu Akdeniz, Batı Anadolu bölgesi, Avrupa'da ise Viyana'ya kadar Moğollar girdikleri her kentin bütün eserlerini yakıp yok etmiştir. Moğollar yenilgisiz bir şekilde savaşlarına devam ederken, onları durduran ve ilk kez yenen Mısır Memluklu devleti olmuştur. Başlarında Hülagü Han'ın olduğu Moğol ordusu 1260 yılında Memluk Sultanı Baybars ile Ayn Calut'da karşılaşmış ve büyük bir yenilgi almıştır.

Moğollar, bölgedeki Müslüman Sultanlıklara karşı, Haçlılarla, Kilikya Ermenileri ile ittifaklara girmiştir. 13. yüzyılın ortalarından sonra Moğollar Anadolu'da da egemenlik kurmuş ve bölgeyi valileri ile yönetmişlerdir. Bu dönemlerde Moğollar, Hindistan'daki Müslüman devletlerine de saldırmış ve hatta bölgede bir süre kalmayı başardıktan sonra, yerel güçler tarafından işgal ettikleri alanlardan çıkartılmışlardır.

14. yüzyıl başlarında, Batı ve Orta Asya ülkelerinde yaşamakta olan Moğollar medenileşmeye başlamıştır. Moğolların, Asya kolu olan İlhanlı devletinin ilk Hükümdarı olan Gazan Mahmud Han. Müslüman olunca, onunla birlikte birçok komutanı da Müslüman olmuştur. İlhanlı devletinin ileri gelenleri Müslümanlığı kabul edince bölge insanları ile daha rahat ilişkiler kurabilmişlerdir. Moğolların geri kalanları, Çağatay Hanlığı ise Timurluların yönetimi altına girmek zorunda kalmıştır. Diğer yandan Cuci kabilesinden Altın Ordu Devleti de, devletin sultanı olan Berke Han'ın Müslüman olması ile birlikte Moğolların bu kanadı da medenileşmeye başlamıştır.

Bu devletler 15. yüzyılda bölgede egemenlik kuran Timurlular tarafından ortadan kaldırılmıştır. Onlardan arta kalan toprakların bir bölümünün üzerine ise Kazan devleti kurulmuştur. Cuci kavminden sünni bir İslam devleti kuran Şeybaniler 16. yüzyılda Maveraünnehir bölgesinde hakimiyet kurmuştur. Şeybaniler, İran'da farklı bir dini inançta olan Safevilerle savaşmıştır.

Kırım'da kalan Cuci kavminden Giray Hanlar, Moğolların en uzun süre yaşayan hanlıklarından biri olmuştur. Sonrasında ise Osmanlı devletine tabi olmayı kabul etmişlerdir. Giray Han'ın ülkesinde (Kırım Hanlığı) Osmanlı kültürü egemen olmuştur.

Altay dilleri arasında bulunmakta olan Mançu, Tunguz, Kore, Japon, Türk ve Moğol dilleri arasında en büyük yakınlık Türkçe ile Moğol dili arasında bulunmaktadır. Bir Türkçe dili lehçesi olan Çuvaşça her iki dilden de etkilenmiştir. Bir köprü dil olarak varlığını korumuştur. Dünyanın en büyük hükümdarlarından biri olarak kabul edilen Timur Han gerçekte Moğol soyundan gelmesine rağmen Moğol dilini bilmezdi, Türkçe konuşurdu. Ailesinin Müslüman olmasıyla da Cengiz Han'dan farkını ortaya koymaktadır. Timur Han'ın torunlarından olan Babür Şah da Hindistan'da Gürganiye devletini kurmuştur. Babür Şah soyundan olanlar da Türkleşmiş Moğollardan sayılmaktadır.

Kaynakça
Kitap: CENGİZ HAN
Yazar: Mehmet F. Tufan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Cengiz Han İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir