Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Cengiz Han'ın Liderliği

Burada Cengiz Han İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Cengiz Han'ın Liderliği

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 19:39

Cengiz Han'ın Liderliği

Cengiz Han liderliğinin temel koşullarından biri her zaman "sadakat" olmuştur. Çeşitli tarihi kaynakların bu konudaki ortak görüşü, onun ordusuna aldığı asker ve komutanlarda aradığı en önemli özelliklerin, orduya sadakat ile bağlı kalmak ve ordu içindeki emir komuta zincirine uyum göstermek olduğudur. Onun ordusunda kayırmacılık asla olmazdı. Orduda komutan olma hakkı ve fırsatı, istinasız bütün Moğol askerlerine tanınmaktaydı. Cengiz Han, düşmanlarında bile sadakat arayan bir lider olmuştur. Savaş sonrasında, savaştığı kişinin kendisine sadık biri olacağına inandığında onu katletmez, hatta onurlandırarak kendi bünyesine alırdı. Cengiz Han, yetenekli askerlerine her zaman ordu içinde yükselme olanağı tanırdı.

Bir lider olarak Cengiz Han'ın özelliklerinden bir diğeri de dünya malına önem vermemiş ve hiçbir zaman kişisel zenginlik ve servet peşinde koşmamış olmasıdır. Seferler sırasında ele geçirilen ganimetlerin hepsini Moğollara dağıtır ve kendine pay almazdı.

Moğol ordusunun en önemli özelliklerinden biri de ordunun değişik Moğol kabilelerinden oluşmasıdır. Böylece hiçbir kabile diğerine üstün olamaz ve her bir kabile Moğol İmparatorluğu içinde hakkaniyetli bir şekilde temsil edilebilirdi. O, devletin yönetimine gelmeden önce Moğollar arasında ne bir birlik ne de düzen vardı. Moğol halkı bir devlet sahibi olmanın özlemi içinde yaşıyordu. Düzen ve emniyet içinde yaşamak Moğol halkının çok uzun zamandan beri talep ettiği şeydi. Cengiz Han'ın Moğollara bir düzen getirmesinin ardından, Moğol ülkesine huzur ve emniyet geldiği söylenmektedir. Tüccarlar ve yolcular ülke sınırları içinde herhangi bir çapula uğramadan rahatça dolaşabiliyordu ve bunu Cengiz Han yasalarına borçluydular.

Cengiz Han, son derece kararlı bir komutandı. Savaşlar sırasında kullandığı birçok yöntem bunu kanıtlamaktadır. Kullandığı taktikler arasında en dikkat çeken ise, düşman askerini sadece tek bir seçenek ile baş başa bırakmasıdır. Bu şekilde düşman ya teslim olacak ya da ölecektir. Yaydığı etki o kadar kuvvetliymiş ki, düşmanları onun karşısında bir savaşı kazanabileceklerine asla inanmazlarmış. Ordusu ve toplumu içinde disiplini temel bir kural olarak yerleştirmiştir. İsyancıları ve onun emirlerine karşı gelenleri ise en ağır ve acılı cezalar vererek cezalandırıyormuş. Diğer yandan sadakat gösterenleri ve görevlerini başarıyla yerine getirenleri ödüllendirmiştir. Bu yöntemler onun girdiği her savaştan zaferle çıkmasını sağlamıştır.

Kaynakça
Kitap: CENGİZ HAN
Yazar: Mehmet F. Tufan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Cengiz Han'ın Liderliği

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 19:39

Cengiz Han sadece acımasız bir savaşçı ve etkili bir asker olarak ün kazanmamıştır. O Moğol ülkesine yönetim ve sosyal yapı olarak da çok önemli değerler katmıştır. Cengiz Han ele geçirdiği ülkelerde soyluların yönetimlerine son vermekle kalmamış, bunun yanında yeni yönetimler içine soyluları sokmamıştır. Devlet adamlarını sadece liyakati ve yeteneği olanlar arasından seçmiştir. Bu kurduğu yeni yönetim sisteminin adı literatüre (meritokrasi) olarak geçmiştir.

Cengiz Han'ın getirdiği önemli yeniliklerinden bir diğeri de Moğol ülkesinde kurduğu posta sistemidir. Bilime de önem veren Cengiz Han, ülkesinde abaküs ve pusulanın kullanımını sağlamış ve yayılmasını desteklemiştir. Genel kanaat onun okuryazar olmadığı şeklindedir, ancak yeni bazı tarihi kayıtlar incelendiğinde onun genel kültür sahibi bir lider olduğu görülmektedir. Cengiz Han'a ait olduğu kabul edilen bir el yazma belgede onun, Taocu vaaz yazılarını dahi okuduğu görülmektedir.

Cengiz Han, ülkesinde ticarete önem veren bir lider olmuştur. Ticareti desteklemek için İpek Yolu'nu yeniden işler hale getirmiştir. Ülkesinde kurduğu istikrarlı ve güvenli yapı sayesinde, ticaret hayatı zenginlemiş ve gelişmiştir. Moğolların, Cengiz Han döneminde Asya'da kuvvetli olmasından dolayı, yaşam alanı bulamayan Türkler, batıya göç etmek zorunda kalmıştır. İşkence yapılmasını yasaklamış, hekimlerle, öğretmenleri vergi vermekten muaf tutmuştur.

Onun ülkesinde gerçek bir din özgürlüğü hakkı tanınmıştır. Yasalar koymuştur ve bu yasalar Moğol dilinde yazılmıştır. Asya bölgesinde, onun döneminde sadece tek bir iktidar, tek bir devlet olması toplumun yaşamında derin etkiler bırakmıştır. Bu sayede mallar serbestçe dolaşmaya başlamış, sınırlar kaldırılmış ve ticaret ciddi oranda gelişmiştir. Onun döneminde Asya'da ciddi bir şekilde dinlerarası bir rekabet vardı ve nüfuz olarak hiçbir dinin diğerine üstünlüğü yoktu. Moğolların, yayılması sırasında İslam dünyası ile tanışmaları ve çok sayıda Moğol'un Müslüman olmasının ardından Asya'da İslam'ın yayılması kolaylaşmış ve İslam dini bölgeye yerleşmiştir.

Moğol İmparatorluğu, sadece kendi döneminde değil, sonrasında da bir efsane haline gelmiş, adı anıldığında herkesi korkudan titretecek acımasızlığı bütün bölgelerde duyulmuş bir imparatorluktur. İmparatorluğun kurucusu Cengiz Han savaşlar sırasında atının üzerinde görkemli bir şekilde durur ve gururlu, acımasız gözlerle savaş alanına bakardı.

Cengiz Han, Bağdat'ı ele geçirdikten sonra, İslam dininden Moğolların çok etkilendiği ve önemli sayıda Moğol'un Müslüman olduğu bilinmektedir.
Çinliler bir yandan, Cengiz Han'ın Çin'de yaptığı yıkımlar ve yağmalar nedeniyle ondan nefret etse de, diğer yandan sonraki dönemlerde dağınık Çin ulusunun bir imparatorluk altında birleşmesinde rolü olduğu için onu önemsemektedirler.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Cengiz Han İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir