Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Cengiz Han Döneminde Bozkır Yaşamı

Burada Cengiz Han İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Cengiz Han Döneminde Bozkır Yaşamı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 19:34

Cengiz Han Döneminde Bozkır Yaşamı

Moğolların bozkır yaşantıları gerçekten de güçlükler içinde geçerdi. Bölgede oldukça sert bir iklim yaşanırdı. Moğolların göçebe kavimler olarak yaşadıkları Sibirya'nın Kuzey taraflarında kış mevsimi çok sert ve bir insanın kolay kolay dayanamayacağı kadar soğuk geçerdi. Bunun yanı sıra, kuzeyin tersine, güney bölgesinde kalan Gobi Çölü, yazları kavurucu sıcak altında Moğolların yaşamlarını daha güç hale getirirdi. Bundan dolayı Moğollar sürekli bir göçebe hayatı yaşamak zorunda kalmaktaydılar. Moğolların yaşadıkları, ev olarak kullandığı yer, kıldan yapılmış çadırlardan başka bir şey değildi. İklim koşullarının gereği olarak bir bölgeden diğerine gitmek zorunda kalıyorlardı. Onların yurtları Asya bozkırlarıydı.

Moğolların yağmacılık ve çapulculuğunun kaynağı olarak bozkır koşulları gösterilmektedir. Sürekli bir yerden, bir yere gitmek ve hareket etmek zorunda olan Moğol kabileleri beraberlerinde fazla yük ve yiyecek taşıyamadıkları için, yiyecekleri tükendiğinde çevredeki kabilelere saldırarak yağma yapıp yiyecek elde etmeye çalışırdı.

Moğolların, Cengiz Han dönemine kadar bir araya gelip, birlikte hareket edememesinin nedenleri arasında kabilelerin sürekli göç etmek zorunda kalmaları bir etken olarak gösterilmektedir. Moğollara göre, Cengiz Han bir kurtarıcıdır, çünkü onun döneminde Moğollar bir araya gelemediği için yok olmak üzereydi. Cengiz Han'ın onları bir araya getirmesi Moğol ulusu için bir kurtuluş olmuş.

Cengiz Han, 1167 yılında doğmuş, 1227 yılında ölmüştür. Ögeday Han, hanedanlığından gelmektir. 1206 yılında tahta geçmiş ve 1227 yılında, ölene kadar tahtta kalmıştır. Asıl adı Timuçin'dir. Varisi Ögeday Han'dır. Babası Yesügey, annesi Ho'elun'dur. Cengiz Han, Moğol, Börçiğin sülalesinden gelmektedir. Dağılmış olan Moğol kabillerinin bir araya getirerek Moğol İmparatorluğu'nu (1206-1368) kurmayı başarmıştır.

Cengiz Han çok muhteşem ve güçlü bir ordu kurmuştur ve tarihin en önemli devlet liderlerinden biri olmuştur. İmparatorluğu ve fetihleri sırasında yaptığı işlerden ve o işlerin yöntemlerinden dolayı, bütün dünya onu acımasız bir zalim olarak görmüştür ama Cengiz Han, Moğolistan'da çok sevilen tarihi bir kişiliktir. Moğolistan da bir kahraman olarak görülmektedir.

Fethettiği yerler arasında, Orta Asya bölgesinde bulunan Kara Hıtay, Kuzey Çin bölgesinde Batı Xia ve Jin Hanedanlığı vardır. İran bölgesinde ise Harzemşahlar devletini ele geçirmiştir. Avrupa ve Asya kıtalarında ele geçirdiği yerlerden dolayı bu bölgelerin hem demografik yapısını hem de siyasi durumunu kökünden değiştirmiştir.

Moğol İmparatorluğu'nun yayıldığı bölgeler üzerinde günümüzde şu ülkeler vardır. Çin, Moğolistan, Ukrayna, İran, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Moldova, Türkmenistan, Moldova ve Kuveyt.

Cengiz Han'ın kullandığı diller Moğolca ve Türkçedir. Ondan sonra tahta oturanlar da birden fazla dil kullanırdı. Adının anlamı "demir"dir. Timuçin adı "Temür"den gelmektedir. Temür de Moğolca demir anlamına gelmektedir. Cengiz Han hakkında, çeşitli zamanlarda, çeşitli tarihçiler tarafından farklı şeyler söylenmiştir. Bazılarına göre Cengiz Han, kendi döneminin Hitler'i olacak kadar zalim ve acımasız bir komutandır. Bazı tarihçiler ise onu "asil bir savaşçı" olarak tanımlamaktadır.

Cengiz Han, Kiyat adında küçük bir kabilede doğmuştur. Babasının, ona Timuçin adını, Timuçin Egu adında bir lideri yakaladığı için verdiği ileri sürülmektedir. Bazı söylentilere göre ise "elinde bir kan pıhtısı" ile doğmuştur. Doğduğu kabilenin inançlarına göre, elinde bir kan pıhtısı ile doğmuş olmak, ileride o kişinin büyük bir savaşçı olacağına delalet ederdi. Moğol devletinin son hükümdarı Kutala'nın yeğenidir. Börçigin'in lideri olan Yesüey'in büyük oğludur. Annesi Helin Onggirat'tır, annesi Olkunat kabilesindendi. Bu kabileler Orta Asya bozkırlarında göçebe hayatı yaşıyordu. Cengiz Han'ın üç erkek kardeşi bulunuyordu. Hazar Kasar, Kaçıun ve Temü-ge ve kız kardeşi Temulin vardı. Bekter ve Belgütey isimli iki üvey kardeşten de söz edilmektedir.

Cengiz Han'ın ilk karısı ve devletin imparatoriçesi olarak kabul edilen Börte'den dört çocuk olmuştur:

Cuci (1185-1227), Çağatay (7-1242), Ögeday (7-1241) Tuluy (1190-1232). Cengiz Han'ın başka kadınlardan da çok sayıda erkek ve kız çocukları olmuştur ama onlar hak sahibi olmamıştır.

Kaynakça
Kitap: CENGİZ HAN
Yazar: Mehmet F. Tufan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Cengiz Han Döneminde Bozkır Yaşamı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 19:35

Cengiz Han'ın en büyük oğlu olan Cuci hakkında çeşitli rivayetler ortaya sürülmüştür. Bu çocuğun babasının Cengiz Han olmadığına dair söylentiler, bütün Moğol İmparatorluğu dönemi boyunca konuşulmuştur. Timuçin ile Börte'nin evlendirilmelerinin ardından, Börte kaçırılmıştı. Onu kaçıranlar bölgede bulunan Merkitler adında bir kabileydi ve Börte'yi o kabileden birinin karısı yapmışlardı. Börte kurtarılmıştı ama kurtarıldıktan tam dokuz ay sonra doğum yapmıştı. Cengiz Han çocuğun kendisinden olup olmadığından asla emin olamamıştır. Bundan dolayı ona "Cuci" demiştir. Anlamı "konuk"tur. Yine de ona daima kendi öz oğlu gibi davranmıştır. Çağatay, ağabeyi Cuci'nin Cengiz Han'dan sonra tahta geçemeyeceğini söylemiştir. Bundan dolayı her ikisi de tahta geçmemiş ve tahtı Ögeday'a bırakmışlardır. Öğeday kağan olmuştur. Cuci, 1226 yılında babası Cengiz Han ölmeden önce ölmüştür.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Cengiz Han Döneminde Bozkır Yaşamı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 19:36

O döneme dair anlatılan efsanelere bakıldığında, Timuçin'in çocukluk dönemi zor koşullar altında geçmiştir. Timuçin daha 9 yaşında bir çocukken Böte ile evlendirilmiş ve o günün geleneklerine öre eşi Börte'nin kabilesi olan Onkırat kabilesinin hizmetine gönderilmiştir. Burada, 10 yaşına kadar evin reisine hizmet etmek zorunda kalmıştı. Evine döndüğü sıralarda babasının Tatarlar tarafından zehirlenmiş olduğunu öğrenmişti. Tatarların, babasını öldürmesinin nedeni ise, babası Yesügey'in Tatarlar üzerine saldırılar yapıyor olmasıydı. Ondan sonra Timuçin kabilenin reisi olmuştu, ama kabilenin ileri gelenleri onun reisliğini kabul etmediğinden, kabilenin üyeleri, kabileyi terk etmişti.

Bundan sonraki yıllarda Timuçin ve ailesi bozkırda göçebe hayatı yaşamıştır. Avlanarak et ihtiyacını karşılıyor ve ağaçlardan topladıkları meyvelerle yaşıyorlardı. Timuçin üvey kardeşlerinden Bekter'i böyle bir av sırasında öldürmüştü. Avladıkları hayvanı paylaşamadıkları için kavga etmişler ve Timuçin kavga sırasında kardeşini öldürmüştü. Annesinin bütün zorlamalarına rağmen, Timuçin kardeşini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu asla söylememiştir. Bu durum onun aile reisi olmasını sağlamıştır.

1182 yılında bir başka önemli olay vuku bulmuştur. Timuçin ve ailesi eski kabilesinin saldırısına uğramış ve kabile tarafından esir alınmıştı. Tayiçyurlar adındaki bu kabileden Cilayun tarafından kurtarılıp, kaçırılmıştı. Bu kişi gelecekte Cengiz Han'ın önemli generallerinden biri olacaktır. Cengiz Han, askeri başarılarını kazanırken, kullandığı sistemlerden faydalanmıştır. Casuslar ve istihbarat sistemi ile zaferlerini kolayca kazanmıştır.

Bazı tarihçiler onun, hayatı süresince 20 milyon kişiyi öldürdüğünü ileri sürmektedirler. Avrupalılar onu bir cani olarak görürken, Türkler arasında değer verilen efsanevi bir kahramandır. Modern tarihçilere göre ise Cengiz Han, tarihin en önemli ve en etkili elli siyasi liderinden biridir.

Cengiz Han'ın dini Şamanizm'di. Hayatının son dönemlerinde, Taoizm ve Budizm ile ilgilenmiş olduğu ileri sürülür. O da diğer büyük fatihler gibi ölümsüzlüğün peşindeydi ve ünlü Çinli Taoist bilge-rahip Ch'ang Ch'un'dan ölümsüzlüğün sırrını istemişti. Rahip onun bu talebini reddedince Cengiz Han, Tao dininden uzaklaşmıştır.

Cengiz Han da büyük bir dünya imparatoru olma arzusunu taşırdı. Kendi zamanında bu gerçekleşmemişti ama oğullan zamanında o dönemlerin medeni bütün coğrafyaları Moğollar tarafından fethedilmiştir. 1258 yılında Moğollar o dönem İslam dünyasının merkezi olarak kabul edilen Bağdat'a girmişlerdi. Tarihin en büyük istila hareketlerinden biri olarak kabul edilen Moğolların Bağdat istilası sırasında, Moğollar, halifeye işkence yapmıştır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Cengiz Han İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir