Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Seyyidlere Dair Menşurlar

Burada Anadolu Selçuklu İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Seyyidlere Dair Menşurlar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 22:35

SEYYİDLERE DAİR MENŞURLAR

Seyyidlerin (Peygamber evladı) nakibliğine (reisliğine) tayin için sadır olan bir menşurdur. Burada Peygamber neslinden gelenlerin medhiyesi yapıldıktan sonra Sadreddin Yusuf'un asaleti, nesebinin sıhhati ve dindarlığı kaydedilerek Selçuk Türkiyesinin seyyidleri reisliğine tayin edildiği, eskiden olduğu gibi onun, evladı ve torunları için muayyen olan bir idrar (maişetini temin eden daimi bir irad) tecdid edilip ona bağışladığını, seyyidlerin ahvalini zabt etmesi, nesebi sahih olan seyyidlere riayet, seyyidlik iddiasında bulunanları hakiki seyyidlerden ayırması bildirilmekte ve devlet erkanı, emirler, sadr ve seyyidlerin ona hürmet etmeleri tenbih edilmektedir.

Emevi ve Abbasi devirlerinde vukubulan hilafet mücadeleleri dolayısiyle bir çok tazyiklere uğrayan Hazret-i Peygamber evladı (seyyid ve şerifler) İslam dünyasının her tarafına dağılmıştı. Bunlar çok itibar görürler ve kendilerine devletler tahsisat bağlardı. Bu sebeple her zaman ve her yerde bir çok kimseler seyyidlik ve şeriflik iddiasında bulunurdu. Bunların sahtelerini hakikilerinden ayırabilmek için nesebleri tetkik olunur, sahih olanlarını tasdik eden vesikalar verilirdi. Buna rağmen, İslam dünyasında dağılmış bulunan bu seyyid ve şeriflerin ellerindeki vesikalar ne olursa olsun, ekserisinin Peygamber neslinden gelmediği şüphesizdi.

Bizim mecmuadaki vesikada Cemaleddin adlı bir seyyide verilmiş müsellimlik fermanıdır. Ferman itimada şayan kimselerin onun nesebinin sıhhatine şahadet ettiklerini ve ecdadı Selçuk sultanları gibi kendisinin de Peygamber evladına izaz ve ikram göstermek istediğini beyan ettikten sonra kendi saltanatı dahilinde gidip geldiği her yerde yaptığı alış verişlerde her türlü vergi (hukuk), bac (hudut ve geçidlerde alınan resim), bedrika (kervan ve yolların muhafızları için alınan resim) ve yol müsaadesi resimlerinden muaf ve müsellem olduğunu, kalb huzuriyle Sultanın devletine ve ömrüne dua etmesi emrolunmakta ve memurlar (kardaran), tahsildar ('um-mal), yol muhafız askerleri ve sair kimselerin Seyyid Cemaleddin'i aziz tutup her türlü vergi ve resimlerden muaf ve müsellem olduğu bildirilmektedir. Ticaretle iştigal ettiği anlaşılan bu zata verilen bu fermanın ihtiva ettiği bu resimler Türkiye ticaret tarihi bakımından mühimdir. Moğol devrine mahsus ticaret vergilerine dair ıstılahların zikredilmemiş olması bu fermanın daha eski bir devre ait olduğunu meydana koymaktadır.

Seyyid Celaleddin Veled-i Salaye'ye Konya varidatından (vucuh) saltanat hazinesine ait vergilerden üç bin dirhem (cadet), nesilden nesle intikal etmek üzere, ebedi bir idrar olarak, tahsis edildiğini bildiren bir fermandır. Ferman emirlere, naiblere ve memurlara yıl yıl, ay ay ve gün gün bu meblağı ödemelerini, kıymet değişikliğine (kuşur), meblağın geri tutulmasına (iktibas) ve telciye ye müsaade edilmemesi ve her defasında yeni bir hüküm ve berat istenmemesi emredilmekte, saltanat ve milletin emir ve naiplerinin bu hususları bizim buyuruğumuz bilmeleri ve itimad etmeleri tenbih olunmaktadır.

Emir-i ariz ve Melik-ül kelam mevkilerini işgal eden ve nihayet vezir olan Erzincanlı Nizameddin Ahmed aynı zamanda seyyidlerin de reisi idi.

Kaynakça
Kitap: TÜRKİYE SELÇUKLULARI
Yazar: OSMAN TURAN
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Anadolu Selçuklu İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir