Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Suriye'de Oğuzlar

Burada Büyük Selçuklu İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Suriye'de Oğuzlar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 25 Ara 2010, 05:43

Suriye:

463 (1070-71) yılında Suriye'ye Nâvekiyye Türkmenleri geldiler. Bunların Er-Basgan ile Anadolu'ya giden Nâvekiyyeler olduğu anlaşılıyor. Bu Nâvekiyyelefin başbuğu Kızlı idi. Kızlı'dan sonra Uvak-oğlu Atsız ve Şökli adlı beyler geliyordu. Kızlı, Fatimller'in Akkâ valisi Bedr ul-Cemali'nin isteği üzerine Suriye'de yağmacılık yapan göçebe Arablafı kovdu. Bu Nâvekiyyeler davranışlarıyla Sancar'ı yenip tutsak alan Oğuzlardan oldukça farklı görünüyorlar. Onlar yerlilerden çiftçiler temin ederek göçebe Arablar yüzünden harap olan Remle'deki topraklan işlettiler. Satılan zeytin mahsûlünden 300.000 dinar elde eden çiftçiler bundan, siyasi idarenin hakkı olarak, Nâvekiyyelefe 30.000 dinarını verdiler. Diğer taraftan Nâvekiyyeler şehirleri yağma etmekten ziyade hâkimiyetleri altına almak için zaptediyorlardı. Böylece Kızlı'dan sonra Nâvekiyyelefin başı olan Atsız, Kudüs, Dimaşk (Şam) ve diğer yerleri fethedip buralarının hâkimi oldu. XII. yüzyılın başlarından itibaren Nâvekiyyelefden bir daha söz edilmiyor.

Selçuklu hükümdarı Melik-Şah, 470 (1077) yılında kardeşi Tutu şu Suriye melikliğine tayin ettiğinde maiyyetine Bekçi-oğlu Afşin, Sunduk (?) Dimlaç-oğlu Muhammed, Tutu-oğlu ve Bank oğlu gibi değerli beyler vermişti. Bunlar aynı zamanda Anadolu'nun fethinde mühim hizmetler görmüş beylerden idiler. Büyük emir Afşin'in âkibeti hakkında bir kayda rastgelinemiyor.

XII. yüzydda, İmadeddin Zengi Haleb emiri olduktan sonra Şehrizor-Erbil bölgesindeki Yıvaların mühim bir kısırımı Haleb bölgesine getirmiş ve onlara Haçh ucunda dirlik vermişti. Bu Suriye Yıvaları başları Yaruk'a nisbetle Yarukiyye (Yaruklu) adiyle anılmışlardır.

Emir Bahaeddin Yaruk 564 (1168) yılında ölmüş ve kendisine oğlu Bedreddin Doldurum halef olmuştur. Bedreddin ibn Hallikân, bu ismin Bük-Tigin okunması gerektiğini söylüyor.

Doldurum, Nureddin Mahmud ve Selâheddin devrinin en seçkin emirlerinden biri idi. Tel-Bâşir ve Tel-Hâlid emiri olan Bedreddin Doldurum, 611 (1214-1215) yılında ölmüş ve onun için Haleb'de "yas merasimi" yapılmıştır. Kendisinden sonra oğlu Fetheddin, Tel-Başir emiri olmuştur. 615 (1218) yılında Tell-Bâşir, Selçuklu sultam İzzed-din Keykâvus'un ordusu tarafından zaptolunmuştur. Fakat Selçuklu ordusu, öncü kuvvetinin yenilmesi üzerine, geriye dönünce burası da Melik ul-Eşref tarafından geri alınmış, fakat Yaruklulara değil, Haleb hükümdarı el-Aziz'in adamlarına verilmiştir. Bundan sonra Yaruklular, siyasi ehemmiyetlerini kaybetmişler ve Haleb şehrinde oturarak kendilerine tahsis edilen dirlikler ile geçinmişlerdir. Yarukluların gerek Haleb şehrinde gerek şehir dolayındaki kendi semtlerinde sayısı çok içtimai eserler vücuda getirmişlerdir.

XIII. yüzyılın birinci yarısında Haleb bölgesinde yaşayan Türkmenlerin başında Dudu-Oğlu ve Kongur adlı beyleri görüyoruz. Moğollar'ın Anadolu'yu hâkimiyetleri altına almaları üzerine Suriye'ye kalabalık bir Türkmen kümesi göç etti ki, aşağıda bu küme hakkında bilgi verilecektir.

Kaynakça
Kitap: OĞUZLAR
Yazar: Faruk SÜMER
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Selçuklu İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir