Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Selçuklular'ın Yeni İttifak Sistemleri Kurmaları

Burada Büyük Selçuklu İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Selçuklular'ın Yeni İttifak Sistemleri Kurmaları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 18:05

Selçuklular'ın Yeni İttifak Sistemleri Kurmaları

Selçuklular'ın kazandıkları zaferin ve Gazneliler ile yaptıkları anlaşmanın dışta uyandırdığı akislere gelince, zafer ve anlaşmanın, Selçuklular'ın diğer devletler nezdindeki prestijini ne dereceye kadar arttırdığı hususunda şimdilik bir tek misale sahip bulunuyoruz. Görünüşe göre, Selçuklular'la bu hadiseden sonra ilk siyasi münasebete giren Harezmşah İsmail Handan'dır. Harezm'de duruma hakim olan İsmail, bir yandan doğrudan Bağdad Abbasi halifesi adına hutbe okutmak suretiyle bağımsız olduğunu gösterirken, bir yandan da derhal Selçuklular'la siyasi münasebet kurmuştur. Ger-çekten, Harezm'den gizlice gelen raporlar, Türkmenler'den Harezm'e, Harezm'den Türkmenler'e durmadan elçiler gidip geldiğini bildiriyorlardı (3 Haziran 1036/5 Şaban 427 Cuma). Görülüyor ki, Selçuklular Gazneliler'den çetin müzakereler neticesinde aldıkları hakları bir nevi bağımsız devlet statüsü telakki etmekte ve bu sıfatla başka devletlerle münasebete girişmektedirler. ilk münasebete giriştikleri devletin, aralarında eskiden beri dostluk bulunduğunu gördüğümüz Harezmşahlar Devleti olması bir tesadüf eseri olmasa gerektir.

Elçileşmelerden ne netice çıktığı kayıt edilmiyorsa da, Sultan Mesud'un bunu öğrenmekten çok üzüldüğüne bakılırsa Selçuklular'la Harezmşahlar arasında ittifaka benzer bir şeyin olduğuna hükmetmek icap eder. Bu suretle Selçuklular'ın eski ittifak sistemlerini ihya ederek, siyasi yalnızlıktan kurtuldukları söylenebilir. işte zaferin ve anlaşmanın ilk beynelmilel neticesi de budur.

Hükümdar mutadı gereğince meseleyi müzakere etmek üzere devlet erkanı ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Subaşı'nın kumandası altında 10.000 atlı ve 5.000 piyadeden meydana gelen bir ordunun Horasan'a gönderilmesine, ayrıca emrine yardımcı kuvvetler verilmesine karar verildi. Nihai gaye, Türkmenler'in Horasan'ı derhal boşaltmalarını sağlamaktır. Subaşı'nın kumandasındaki ordu hareket etti (20 Şubat 1036/18 Rebiülahir 427 Cuma).

Kaynakça
Kitap: BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ Cilt : I KURULUŞ DEVRİ
Yazar: Mehmet Altay KÖYMEN
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Selçuklular'ın Yeni İttifak Sistemleri Kurmaları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 18:05

Görülüyor ki, tam manasiyle tatbik edilmediğini gördüğümüz anlaşma, tek taraflı olarak, önce Selçuklular tarafından bozulunca, Gazneliler Devleti herhangi şekilde yeni müzakerelere girişmek yolunu tutmaksızın, bu bozmayı kabul etmiş ve karşı tedbirler almıştır. Şu halde Gazneliler Devleti, Selçuklular'ın meydan okumasını kabul etmiş, mukabil bir meydan okuma ile cevap vermiştir.

Hükümdarın daha önce olduğu gibi telaş ve heyecana kapılmaması, bilakis mutad eğlence ve av hayatına devam etmesi 3, aldığı tedbirlerle Selçuklu meselesinin halledileceğine emin bulunduğu şeklinde yorumlanabilir. Bunun başka bir delili de aynı hükümdarın BeIh'i terk ederek (31 Nisan 1036/1 Recep 427 Cumartesi) payitahtı Gazne'ye dönmesidir (20 Mayıs 1036/21 Recep 427 Cuma)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Büyük Selçuklu İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron