Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

(Matthew) Matt J. Bryza

Burada Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

(Matthew) Matt J. Bryza

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Tem 2012, 14:51

(Matthew) Matt J. Bryza

Mathew J. Bryza, Haziran 2005 de Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na getirildi. Kafkasya ve Güney Avrupa ülkelerine yönelik politika ve ilişkilerden sorumluluk bu görevine dâhildir. Dağlık Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının barışçı yollardan çözümü için politikalar oluşturmaktan ve Karadeniz-Hazar Denizi bölgesi ABD enerji politikalarının koordinasyonundan sorumludur. Avrupa ülkeleri tolerans, sosyal integrasyon ve İslam konularında da çalışmalar yürütmektedir.

Bryza, Nisan 2001 ’de Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Kafkaslar, Orta Asya ve Hazar Enerji Politikalarını koordine etmekten sorumlu Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörlüğüne getirildi. Temmuz 1998'den Mart 2001 tarihine kadar ABD Başkan ve Dışişleri Bakam’nın Hazar bölgesi ve Enerji diplomasisi özel danışman yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevi bağlamında Hazar bölgesi enerji politikaları, petrol ve doğalgaz politikalarını koordine etti.

Bryza; 1997-1998 yıllarında Kafkaslar ve Orta Asya’da ABD ekonomik ve reform yardım programlarından sorumlu Büyükelçi Richard Momingstar’ın özel danışmanlığını yaptı.

1995-1997 yıllarında Moskova Büyükelçisi Thomas Pickering’in Rusya’nın Duma, Komünist Parti, Dağıstan Cumhuriyeti ve Kuzey Kafkasya politikaları özel danışmanıydı.

1991-1995 yıllarında Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Rusya ilişkileri konusunda çalıştı.

Bryza; 1989-1991 yıllarında Polonya’nın Ponzan Konsolosluğu ve Warşowa Büyükelçiliği’nde ‘dayanışma’ hareketi,
Polonya güvenlik servisleri ve bölge politikaları konusunda çalıştı.

Bryza; Stanford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu’nda Uluslararası İlişkiler masten yaptı.

Akıcı olarak Rusça, Polonyaca, Almanca ve İspanyolca konuşuyor.

Matt Bryza, Ağustos 2007’de Stanford Üniversitesi’nde okurken tanıştığı Zeyno Baran ile İstanbul’da evlendi.

Stanford Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Baran, Kemal Derviş ve Dünya Bankası Ekibi içinde yer aldı. CSİS, Nixon ve Neo Con Hudson Entitüsü’nde Türkiye Direktörü olarak çalıştı. Vatan gazetesi eski sahibi Zafer beyin üvey kızı olan Baran, Gürcistan ve Kırgızistan ‘Kadife darbeleri’nde rol oynadı.

“PKK’yı çökertmek için bilgi paylaşımı yapıyoruz”

“ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Matthew) Matt Bryza, Washington’da Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye, ABD için stratejik öneme sahiptir. Çünkü Türkiye gibi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir toplumda laik demokrasinin baltalanması bizim çıkarlarımıza ters düşer.”

Bryza, PKK’nın terörist tehdidinin imha edilmesi için, Irak, Türkiye ve Avrupa ayakları bulunan üçlü bir kampanya yürüttüklerini belirtti. Bryza, Irak’ta üçlü toplantılar yoluyla ve Irak Hükümeti ile birlikte PKK’ya karşı hareketin önemine dikkat çekti.

Türkiye’de ise ‘bilgi paylaşımı’ yoluyla PKK’ya karşı hareket ettiklerini ifade eden Bryza, Avrupa’da da bu örgütün yapılanması ile finansal şebekesinin çökertilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Bryza, Türkiye’nin komşu olması nedeniyle Suriye konusunda hassasiyetleri bulunduğunu ve bunu anlayışla karşıladıklarını belirtti. “Ancak, stratejik anlamda aynı yönde ilerlediğimiz konusunda kuşkumuz yok” dedi.

Bryza, “İran da Türkiye’nin bir komşusu. İyi bir çalışma ilişkisine duyulan ihtiyaç Ankara’da Washington’dan daha çok hissediliyor. Ankara, İran’la normal ilişkiler istiyor. Bu bizim politikamız değil. Özellikle nükleer faaliyetler alanında sürekli tetikte ve hazırlıklı olmak durumundayız. İran’ın yakın gelecekte ilişkilerimizde kriz yaratacağına inanmıyorum. Ancak, bu çok önemli ve transatlantik camianın, stratejik ve işlevsel olarak aynı yönde ve işbirliği içinde hareketini güvenceye almalıyız” diyor.

“Ermenistan sınırı açılmalı”

Bryza, ABD Kongresi’nden Ermeni soykırımı iddialarını içeren karar taşanlarının kabul edilmesine yönetim olarak karşı olduklarını söyledi.

Bryza, 1915 yılında neler yaşandığının, sosyal bilimlerle uğraşanların işi olduğunu ve siyasiler tarafından tamamlanmaması gerektiğini kaydetti.

Bryza, “Başkan Bush da, 24 Nisan mesajlarında buna hep dikkat etmiştir.” dedi. Bryza, Türkiye’nin, Ermenistan ile sınırı açması gerektiğini de söyledi. Karabağ konusundaki bir çözüm için iyimser olduklarını ve çözümün Ermenistan’ın hem Türkiye ile hem de Azerbaycan ile ilişkilerine olumlu yansıyacağını umduklarını söyledi.

“Ruhban Okulu açılsın”

Bryza, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması gerektiğini de söyledi. Bryza, “Fener Patrikhanesi ve Ruhban Okulu, Türkiye’nin ve İstanbul’un neden önemli ve farklı olduğunun birer işareti. Farklı dinler arasındaki çözüm Türkiye’nin hoşgörüsünü gösterecektir. Bunlar Türkiye’nin gücüdür. Doğru olanı yapmak gerekir diye düşünüyoruz” dedi.

“Türkiye ekonomide çok başarılı”

Bryza, Türkiye’nin giderek büyüyen cari açıklarını ‘alarm verici’ bulmadıklarını da kaydetti. Önemli olanın, IMF ile varılan anlaşmaya tam uymak ve mali disiplinden kopmamak olduğunun altını çizen Bryza, “Genelde, Türkiye’nin, ekonomik hedeflerin tutturulmasında başarılı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. Bryza, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde, Türkiye’yi hep bir ortak olarak gördüklerini,Türkiye üzerine odaklanmayı değil, Türkiye ile birlikte çalışmayı hedef edindiklerinin özellikle altını çizdi.”

“Türkiye ABD stratejisinde zorunlu ülkedir”

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bryza, Milliyet'ten Yasemin Çongar’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Türkiye’nin güçlü, laik kurumlarının İslam’ın Türk toplumunda kültürel bir unsur olarak varlığını sürdürmesini sağlamanın yolunu bulmuş olmasının değerini biliyoruz. Aynı zamanda bir farklılık da sağlıyorlar. İslam özel hayattaki yerini korurken, burada kalıyor ve kamusal alana nüfuz etmiyor. Türkiye’deki laik, demokratik kurumlar sağlıklı ve güçlü. Bu kurumların sorunları çözeceğine inanıyoruz.

Bizse, TSK’nın kendine özgü tarihi rolünü ve Atatürk’ün fikirlerinin koruyuculuğunu üstlenmesini anlıyoruz. AKP’deki aktivistler olsun, laik partidekiler olsun, bütün siyasetçiler Atatürk’ü, onun parlaklığını, Türk ve Avrupa tarihine katkılarını sahipleniyorlar.”

“Türkiye Afganistan’da ABD’yi yalnız bırakmaz”

“Washington’da Cumhuriyet gazetesi temsilcisine konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bryza; Afganistan savaşı için Ankara’dan ‘özel’ herhangi bir talepleri olmadığını belirtti. Bryza buna karşın ABD’nin Türkiye’nin de arasında bulunduğu tüm NATO müttefiklerinden askeri ve mali katkı beklentisini dile getirdi.

Bryza, Obama yönetimi ile Türkiye’nin Afganistan politikası konusunda iletişim halinde olduğunu belirtti ve “Afganistan’a yönelik politikamızı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu dostlarımız ve müttefiklerimizle koordinasyon içinde gözden geçiriyoruz.” dedi.

Türkiye’nin giderek Batı’dan koptuğu yönündeki görüşleri de değerlendiren Bryza, “Türkiye Batının, Ortadoğu’nun, Kafkasların, Balkanların ve Karadeniz’in bir parçası. Türkiye sırtını Batıya dönmez. Biz müttefikimiz olan Türkiye’ye odaklanmamızı sürdüreceğiz.” dedi.”

“Montrö engeli aşılacak”

“2007 Kasım ayının sonunda Washington’da Amerikan Yatırım Enstitüsü’nde Karadeniz bölgesi ile ilgili toplantılar
yapıldı. Matt Bryza bu toplantıda Karadeniz Bölgesi’nde enerji tekelinin mutlaka kırılması gerektiğini söyledi.

2008 yılı başında Erivan’da, “Genişletilmiş Karadeniz: Uluslararası Barış ve Güvenlik Perspektifleri” konulu bir konferans toplandı. Bryza burada da yaptığı konuşmada ‘Genişletilmiş Karadeniz’den daha ayrıntılı bir şekilde söz etti.

Bryza şunları söyledi: “Karadeniz bölgesini arttırarak stratejik bir konsept oluşturabilir miyiz? Ama bunu yaparken de kesinlikle Montrö Antlaşması’nı tartışmaya açma gibi bir düşüncemiz yok. Ayrıca Karadeniz Ekonomik Birliği’nin önemini azaltmak gibi bir kanının uyanmasını da istemeyiz. Genişletilmiş Karadeniz bütün ülkelerin yararınadır. Bu enerjinin bölgeye paylaşımında da yararlı olacak, bu alandaki tekeller ortadan kalkabilecek, rekabet hızlanacaktır.”

Görüldüğü gibi Bryza, ABD’nin çıkarları için Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi’nde Rusya’nın enerji tekelinin kırılmasının en hayati hedef olduğunu tekrarlamıştır.

Montrö Antlaşması bir engel oluşturuyorsa bu engelin her ne suretle olursa olsun aşılması gerektiğinin işaretini vermiştir.

ABD’nin yeni Kafkasya siyaseti değişmeyecek

“ABD Başkanı Obama tarafından özel olarak görevlendirildiği ifade edilen Bryza’nın, Azerbaycan ve Ermenistan yöneticileri arasında gerçekleştirilen müzakere sürecine ilişkin önümüzdeki aylarda, barış konusunda önemli adımlar atılacağına inanıyoruz. Her iki ülkenin Cumhurbaşkanı’nı bazı konularda uzlaşma aşamasına getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dediği öğrenildi.

ABD’nin yeni Kafkasya siyasetinde ciddi bir değişiklik olmadığını söyleyen Bryza yeni dönemde ABD ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bakü’deki diplomatik kaynaklar, Amerikalı diplomatın Dağlık Karabağ’la ilgili detaylı bilgi vermekten çekindiğini vurgulayarak “Bununla birlikte, Bryza’nın sözleri ABD’nin yakın gelecekte bir barış beklentisi içinde olduğunu gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Bryza’nın Aliyev’in Moskova’ya gerçekleştirdiği geziden hemen önce yaptığı Bakü ziyareti, Kafkasya’da ABD ile Rusya arasında süren rekabeti de gözler önüne serdi. Azerbaycan’daki muhalefet milletvekilleri, Bryza’nın Aliev’e ABD’nin mesajlarını ilettiği görüşünü dile getirdi. Karabağ meselesinde etkili olmaya çalışan Rusya’ya karşı ABD’nin de harekete geçtiğini söyleyen muhalifler, “ABD Karabağ konusunda Rusya’nın bir adım önüne geçmek için çaba sarfediyor” yorumunu yaptı. ABD’li diplomat, Bakü’den Gürcistan’a gitti.”

“AKP, 22 Temmuz seçimlerinde müthiş başarılı çıktı”

“22 Temmuz Seçimleri’ne atıfta bulunarak demokrasinin kazandığını savunan Bryza: “Türkiye’yi çok seven birisi olarak ve naçizane tarihini bilen birisi olarak Osmanlı’nın ne yaptığını biliyorum.

Bu hükümetin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. AKP hükümetinin reformları ilerletmek ve AB üyelik sürecinde ilerlemek için yaptıkları bana da esin kaynağı oldu. Bu müthiş bir başarı hikâyesidir. Ermenilerin yaşadığı trajediyi inkar etmiyoruz.”

ABD’deki Ermeni tasarısını çok talihsiz bir yasama girişimi olarak değerlendiren Bryza, “Yaşanan insani trajediyi inkâr etmiyoruz. “Bir trajedi yaşandı” dediğim için çoğunuz bana kızacaksınız.

Çok korkunç bir şey yaşandığına gerçekten pek itiraz edilemez” dedi.

Türklerle Ermenilerin geçmişleri ortaktır. Ermeniler Anadoluluydular. Halen Anadolulular. Aynı ailenin üyeleriler. Osmanlı tarihinde olanlara bakalım:

Ermeniler Osmanlı ekonomisinde kilit role sahipti. Silah imalatı, bankacılık ve ticarette faaldiler. Herkes kadar Osmanlıydılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu modem sürecinde Osmanlı İmparatorluğu denen o güzel ruhu yeniden canlandırmanın bir yolunu bulmalıyız.”

Kaynakça
Kitap: Derin Dünya DEVLETİNİN ADAMLARI
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler(CFR, Üçlü Komisyon, Bilderberg)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir