Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Robert Michael Gates

Burada Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Robert Michael Gates

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Tem 2012, 14:50

Robert Michael Gates

Robert Michael Gates, 25 Eylül 1943’te, Wichita-Kansas’ta doğdu. Başkan Baba Bush’un Beyaz Saray Güvenlik Konseyi Danışmanı’nın yardımcısıydı. Gates, doktorasını Georgetown Üniversitesi’nde yapmış, CIA’ya komünist dünyasında uzman bir analizci olarak girmişti. Başkan Gerald Ford ve Jimmy Carter dönemlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmam Zbigniev Brzezinsky’nin yardımcısı olarak bir süre Ulusal Güvenlik Konseyi üyeliğinde bulunduktan sonra yine CIA’ya dönmüş, burada istihbarat müdür yardımcısı daha sonra da müdür vekili olmuştur.

William Casey 1986’da ölümcül bir beyin tümörü nedeniyle CIA Başkanlığından çekilmek zorunda kaldığında, Başkan Reagan CIA Başkanlığı’na Gates’i seçti. Ancak, senatörler Gates’in İran’a satılan silahların satışından elde edilen karın Nikaragua’daki kontralara verildiğini kongreye bildirmediğini hatırlattıkları zaman Baba Bush, Gates’in adaylığını geri çekti.

Ancak 1991’de Başkan Bush tarafından CIA Başkanlığı’na getirildi, 1993 yılında görevinden ayrıldı. Gates 27 yıl CIA’da en alt kademeden en üst kademeye kadar çalıştı. Brzezinsky’nin önem verdiği ve güvendiği pratik, dürüst ve zeki bir bürokrattı. 1966’da girdiği CIA’da 6 ABD başkanıyla beraber çalıştı. Başkan Bush, Gates’i Savunma Bakanlığı’na tayin etti. Tayini Senato’da 2006 Aralık sonunda onaylandı ve göreve başladı.

Rusların Çin hakkında görüşleri konusunda doktora sahibi olan Gates, 2002’de Teksas A&M Üniversitesi’nin rektörlüğünü yapıyordu.

Gates, ABD’nin Afgan Mücahitlerine Destek Operasyonu’nu yönetti. Başkan Ronald Reagan döneminde Nikaragua’daki kontra isyancılarının mali destek sağlamasıyla patlak veren İran-Kontra skandalındaki rolü yüzenden Senato oylamasında soruşturmaya uğradı, fakat aklandı. Saddam’ın koltuğunda bırakıldığı Birinci Körfez Savaşı sırasında Baba Bush’a danışmanlık yapanlardan biriydi.

1989’da Humeyni’nin köktendinci devriminde ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nde rehin alınan elli iki Amerikalı’nın kurtarılmasının, Başbakan Reagan’a seçimi kazandırmak amacıyla ondört ay geciktirilmesinde rol oynadığına ilişkin bir sava maruz kalmıştı.

Gates, Baba Bush'un eski Ulusal Güvenlik danışmanı Brent Scowcroft’un çok yakındır, eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın da dostudur.

CIA’nın gizli silahı Papa’ydı

CIA’nın eski başkanı Gates; Polonya’lı İkinci Jean Paul’un 1978’de Papalık tahtına oturması sonrasında Vatikan’la işbirliği yapıldığını itiraf etti. İtalya’da piyasaya çıkan “Tarihi Değiştiren Adam” adlı kitapta bu itiraf yer aldı.

Gates, “İstihbarat bilgilerimizi Vatikan’la karşılaştırıyorduk. Komünizm ile mücadelede ortak cephede savaşıyorduk” dedi.

Buna göre, Amerikan istihbaratının sahip olduğu gizli belgeler CIA’nın eski başkan yardımcısı tarafından Papa’ya bizzat iletiliyordu. Reagan’ın ABD Başkanı olduğu 1980’li yıllarda Papalık koltuğuna bir Polonyalı’nın oturmasının Komünist Doğu Bloku üzerinde yaratacağı olası etkiler ABD tarafından tahmin edilmiştir. Jean Poul’un Haziran 1979’da Polonya’ya yaptığı ziyaret olağanüstü idi.

Yeni uzun savaş stratejisi

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD Savunma Bakanlığının yeni strateji belgesini 2008 Ağustos başında açıklamıştı.

Yeni strateji belgesinde, köktendinciliği, Çin ve Rusya gibi küresel askeri güce sahip ülkelerden daha büyük tehdit olarak görüyordu.

“Görülebilir gelecekte, şiddetli köktendinci hareketlere karşı Uzun Savaşı kazanmak ABD’nin ana hedefi olacaktır” açılımlı belgeyi Savunan Gates, bunun, Irak ve Afganistan’daki savaşlarda alınan derslerin sonuçlarını birleştirme çabası olduğunu açıkladı. Gates, konvansiyonel silah programlarına Pentagon bütçesinden en büyük miktarın ayrıldığına dikkat çekerek ‘sıra dışı ve asimetrik’ savaş için gerekli ihtiyaçların yeterince karşılanamadığını belirtti. Ordu içinden gelen “küresel askeri üstünlüğün korunması gerektiği” yönündeki eleştirilere gönderme yaparak, “Tehlike, modernizasyonun asimetrik yeterliklere kurban edilmesi değil, bizim ileride yine bu İkincisini ihmal etmemizdir.” dedi.

Belgede, “Köktendinci ideolojilerin uluslararası devlet sistemini değiştirme arayışında olduğu” uyarısı yaparak bu hareketlere karşı mücadelede, “dünyada yönetimsiz bölgeleri azaltmak ve köktendinci düşmanların yataklarını yok etmek için müttefik ülkelerle askeri işbirliğini arttırmak gerektiği”ni vurguladı.

Diğer taraftan ABD’nin kitle imha silahlarıyla yapılacak olası saldırılan önlemek için “önceden harekete geçebileceği”ni ifade etti.

Çin ve Rusya ile işbirliği ve ortaklık ilişkisi

Strateji Belgesi’nde, Çin’in konvansiyonel askeri yeterliklerini hızla arttırdığına, “açıklık ve demokrasiden uzaklaşan” Rusya’nın ise ABD için ciddi güvenlik sorunları oluşturabileceğine değinilirken, “her iki güç ile de işbirliği ve ortaklık ilişkisi yürütülmesinin” önemine vurgu yapılıyor.

Çin’in artan gücüne karşı “tertip ve çevreleme” hamleleri öneren belgede, ABD’nin stratejik avantajlarının korunacağı, gerektiğinde Çin yönetimine karşılık verileceği vurgulanıyor.

Rusya’nın petrol zenginliğini arttırdığına ve Rus savaş uçaklarının uzun menzilli devriye uçuşlarına yeniden başladığına da dikkat çekilen Strateji Belgesi’nde, Rusya yönetimin ABD’nin füze savunma sistemi yerleştirmek istediği Çek Cumhuriyeti ve Polonya’yı tehdit ettiği ve nükleer silah gücünü arttırdığı da not ediliyor.

İran Raporu’nu Brzezinsky ile hazırladı

“Baba Bush’un güvenilir çevresinin de güvenine sahip olan CIA casusu Gates, Bağdat’ı gidip gördükten sonra “Çocuklarımız, Irak’ta yitip giderken Başkan’ın verdiği görevi kabul etmek zorundayım.” diyerek Ronald Rumsfeld’den boşalan görevi kabul etmişti.

Obama daha seçim kampanyalarını sürdürürken onun çekirdek kadrosu Gates’e olan güvenlerinden dolayı aylar önce onu Savunma Bakanlığı’na getirmiş bulunuyordu. Obama’nın arkasındaki güç CFR’nin gücü idi. En başta da Zbigniev Brzezinsky, Brent Scowcroft ve Henry Kissinger vardı.

Bu güç onu daha rektör iken Irak Çalışma Grubu’na sokan güçtü. Irak Çalışma Grubu, Irak’ta takip edilecek politikaları saptamak amacıyla oluşturulmuştu ve Gates, Brzezinsky ile birlikte İran Raporu’nu hazırlamıştı.

Rapor, esas itibariyle Çin-İran-ABD arasında diyalog ve Irak’tan asker çekme konularını kapsıyordu. Obama yönetimince kabul gören bu strateji hayata geçiriliyordu. Seçim kampanyası sürecinde Pentagon bütçesinde kısıtlamaya gidileceğinin sözünü veren Obama, hazırlanan bütçeyi de önemli ölçüde arttırdı. Arttırım sadece kaydırma ödenekleriyle sınırlı kalmadı. Yeni silah ve teknolojiler için de önemli ödenekler ayrıldı.

Gates, Irak’tan çıkışın Türkiye ve Ürdün yollan üzerinden düşünüldüğünü, 2009 Haziran’ına kadar Irak’ta mevcut olan 151 bin askerden 20-30 bin kadarının Afganistan’a gönderileceğini, ABD ile Irak arasındaki anlaşmaya göre Haziran 2009 sonuna kadar ABD birliklerinin Irak kentlerini terk edeceğini ve tüm birliklerin Irak’ı 2011 sonunda terk etmiş olacağının planlandığını açıklamıştır.

Gates, yeni savunma bütçesinde bir kısıntıya gitmiyor, Irak ve Afganistan savaşlarıyla birlikte yaklaşık 600 milyar dolarlık bir artış öngörüyordu.

Bütçenin en önemli özelliği, Pentagon’un önceliklerinde, büyük küresel güçler arası savaş olasılılıklarına (uzak gelecekteki savaş olasılıklarına) değil, Irak ve Afganistan deneylerinden hareketle , ‘küçük savaşlara’ (yakın gelecekteki savaşlara) odaklanan bir değişiklik yaratmayı amaçlıyor olmasıydı. Bu yaklaşım, Eylül 2008’de yayımlanan Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Stephen Speaks imzalı, “Ordu Modernleştirme Stratejisi 2008” başlıklı raporla da uyum halindeydi.

Rapor, sürekli ve kalıcı çatışmalar dönemine girildiğini, büyük güçlerle, siyasi ve askeri karşılaşmaların, doğrudan değil, doğal kaynakların havzalarında, yerel piyasalar üzerinde gündeme geleceğini, yerli halk arasında savaşmak gerekeceğini vurguluyor. “Gelişmekte olan ülkelerde hızla artan genç nüfusun, çöken devletlerin, büyük göç hareketlerinin yarattığı risklere”
dikkat çekiyordu.

Gates’in önerdiği yeni Pentagon bütçesi F-22 savaş uçağı, havada kullanılacak lazer silahı, radarda görünmeyen destroyer, yeni uçak gemileri gibi ‘büyük savaşlar’ (hegemonya savaşları) olasılıklarına göre oluşturulan pahalı projelerin kaynaklarından kesinti yapıyor. Gates kaynaklan, yerdeki hedeflere saldırabilen jet uçaklarının, sahil şeridindeki savaşlara katılabilecek savaş gemilerinin, helikopterlerin, lisansız uçakların (drones), füze savaşlarında kullanılacak füze savunma sistemlerinin yapımına, Özel Güçlerin, Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri personelinin sayısının arttırılmasına, sağlık sistemlerine, hizmet sonrası refah düzeylerinin arttırılmasına kaydırmayı amaçlıyor. Küçük savaşların gereksinimlerine odaklanan bu yönelimi, Kongre’nin 6,5 milyon dolar harcayarak hazırlattığı, Ulusal Savunma Reformu Projesi raporundaki, Dışişleri bütçesinin ve personelinin, USAİD (başka ülkelerde sivil toplum örgütlerini etkiliyor, finanse ediyor) bütçesinin en az yüzde 50 arttırılmasına ilişkin önerilerin ışığında düşünürsek, savunma bütçesinin, gündemde Afganistan ve Irak Savaşlarına benzeyen yeni savaşların, ‘ülke/devlet inşa’ projelerinin olduğu varsayımı ile hazırlandığını, dolayısıyla, sömürgeci bir geleceğe açıldığını görebiliriz.”

“İran’a karşı gerektiğinde sert davranılacak”

Mayıs 2009 başında Mısır ve Suudi Arabistan gezisinin ilk durağı olan Kahire’de basına bir açıklama yapan Gates, Suudi Arabistan’ın zarar görmeyeceği konusunda güvence vereceğini, ABD’nin müttefikleri olan Mısır ve Suudi Arabistan’ın kaygılanması için bir neden bulunmadığını kaydetti.

Gates; müttefiklerine, tekliflerinin geri çevrilmesi durumunda, ABD yönetiminin İran’a karşı sert davranacağı sözünü de verdi.

“Özellikle de Suudiler için vermek istediğim önemli bir mesaj, İran’a yönelik attığımız hiçbir ileri adımın, onlarca yıldan beri müttefikimiz olan Suudi Arabistan ve diğer Basra Körfezi ülkeleriyle uzun dönemli ilişkilerimize zarar vermek pahasına olmayacağıdır. Bu konuyu, akılcı ve öyle ümit ediyorum ki herkesin güvenliğini arttırıcı bir şekilde ele alacağız” dedi.

Gates, ABD’ce İran’la diyalog stratejisinin hayata geçirildiğini ifade ederken isteklerinin kabul edilmemesi durumunda İran’a sert davranılacağını ifade ederken açıkça savaş ilanından söz etmiş oluyor.

Kaynakça
Kitap: Derin Dünya DEVLETİNİN ADAMLARI
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler(CFR, Üçlü Komisyon, Bilderberg)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir