Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Robert Strausz Hupe

Burada Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Robert Strausz Hupe

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Tem 2012, 14:26

Robert Strausz Hupe

Robert Strausz Hupe 1902’de Viyana’da doğdu. 1932’de ABD’ye göç etti. 1950 yılında Dış Politika Araştırma Enstitüsü’nü (Foreign Policy Research İntitute-FPRI) kurdu.

Burada William Yandel Elliott, Henry Kissinger ve Zbigniev Brzezinski ile birlikte çalışmalar yürüttü.

FRPI’nın yayın organı olan ORBIS adlı jeopolitik derginin yayın kuruluna Henry Kissinger’ı da aldı.

Bu derginin ilk sayısında (1957) yer alan Dünya’nın Dengeleri adlı makalesinde; gelecek elli yıl içinde komünizmin çöküşünü tahmin etti, bundan sonra “ABD öncülüğünde yeni bir global imparatorluk doğacak, sonuçta ABD çökecek ve dünya hakimiyeti başka, adı verilmeyen bir ülkeye kayacaktır” diye yazdı. Yazısı şöyle devam ediyordu: “Gelecek Dünya Düzeni Amerikan evrensel imparatorluğu mu olacak? ... Bu olsa olsa... Tarihi bir dönüşümün son aşamasını teşkil edecektir. Amerika’nın misyonu milli devletleri gömmek, onların boşta kalmış halklarından daha büyük birlikler oluşturmak ve kendi kudretiyle bu yeni düzene karşı muhtemel sabotajcıları sindirmektir, çünkü bunların insanlığa çürüyen bir ideoloji ve şiddet dışında sunacakları bir şey yoktur. Çok mümkündür ki, bu misyonun tamamlanması Amerika’nın tüm gücünü bitirecek ve sonra tarihi ağırlık merkezi başka bir millete kayacaktır. Ama bunun çok önemi yoktur... Çünkü gelecek elli yıl Amerika’nındır. Amerikan İmparatorluğu ve insanlık hasım olmayacak, daha çok bu ikisi, barış ve mutluluk içindeki evrensel bir düzenin iki ayrı adı olacaktır. Yani ‘Novus Orbis Tettarum (Yeni Dünya Düzeni)’.” Strausz Hupe, bu küresel stratejiyi hayata geçirmek için diplomatlığa başladı. Nixon’un dış ilişkiler başdanışmanı oldu. Bir anlamda Kissinger’ın alternatifiydi. Sekiz yıl süreyle (1981-1989) ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği görevini yürüttü. Görevine başladığı yıl 12 Eylül darbesinin hemen ertesi olması nedeniyle Hupe için darbe elçisi demek yerinde olacaktır. Bu görevi esnasında Bernard Lewis’in planlarına uygun olarak yeni bir ‘OsmanlI İmparatorluğu’ kurulması, buna paralel olarak Sovyetler içinde ve etrafında Türkî unsurların başkaldırması, aynı zamanda ‘Büyük İsrail’le Türk İttifakı ve bu şekilde İslam dünyasının parçalanması ve ateşe boğulması için çaba sarfetti.

Hupe, FRPI’nin başına Daniel Pipes’ı yeni direktör olarak kendi elleriyle getirdi.

FPRI, bu arada, darbecilerin ‘uygarlıkların çatışması’ eksenli yürüttükleri saldırıların merkezi olarak ortaya çıktı. Bu dönemde Orbis yayın kurulu üyeleri arasında Ronald Lauder (Ariel Sharon ve Benjamin Netanyahu’nun Finansörü), Bernard Lewis, Samuel Huntington, Alexander Haig, Neo Con Midge Dexter ve eski CIA direktörü James Woolsey de yer aldı.

Hupe, 10 yıl süreyle (1927-1937) yatırım bankacılığı yaptı. 2. Dünya Savaşı’nda ABD devlet görevlisi olarak savaş sonrası ile ilgili planlamada ve Pennsylvania Üniversitesi’nde (1946- 1969) çalıştı. 1955’ten itibaren bu üniversitenin Dışpolitika Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü; Başkan Nixon’a dışpolitika danışmanlığı, Seylan Büyükelçiliği (1974-1997), NATO’da Amerikan elçiliği (1976-1997) ve Türkiye Büyükelçiliği (1981-1989) yaptı.

Hupe, ilk dönem Nazi Almanyası’ndaki Rus göçmenler ve buradaki Wall Street yatırımları için arabuluculuk görevleri yaptı. Bu dönemde “Jeopolitik” adlı eserini yazdı. Kitap 1942’de İsaiah Bowman tarafından yayımlandı. Bowman, Strausz Huge’yi gizli devlet görevlerine, CIA direktörü Ailen Dulles ve İngiliz-Wallstreet güç ekseni çevresine soktu.

Hupe’nin Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle ilgili 1957 tarihli makalesi FRPFnın Aralık 1991 -Ocak 1992 tarihli sayısında tekrar yayımlandı. Daniel Pipes, Hupe’nin komünizmin ölümünü önceden bildiğini ve binyılın sonuna yaklaşırken ABD’nin yeni bir evrensel imparatorluk kuracağını, kurmak zorunda olduğunu söylediğini bildirdi.

Amerikan ruhu ve düşüncesi dünyanın simgesi olmalı

Yeni Dünya Düzeni düşüncesi, 50 yılı aşkın bir süre önce Amerikan Dış Politika Araştırmalar Enstitüsü (Institute For Foreign Policy Research) Başkanı olan Strauzs Hupe tarafından yaratıldı. Bir bilim adamı ve diplomat olan Hupe, Yarının Dengeleri (The Balance OfTomorrow) adlı kitabında geleceğin dünyasında, güç ilişkilerinin, ABD’nin bir süper güç olarak dünya liderliğini üstlenmesinin gerektirdiğini yazmaktadır.

Hupe’a göre:

“Yeni Dünya Düzeni, Evrensel Amerikan İmparatorluğu’na ulaşmalı, Amerikan ruhu ve düşüncesi, dünyaya bakışın simgesi olmalı”ydı. Yaratılacak yeni düzen, 20. yüzyılın devrimi ve tarihi değişimin son aşaması olacaktır. Evrensel Amerikan İmparatorluğu, gerçek bir İmparatorluk olarak, 2007 yılına kadar inşa edilecektir.

Hupe; Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) beyin takımından yakın fıkirdaşları David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniev Brzezinski, George Kennan ve Samuel Huntington’la aynı ekiptendir.

Milliyetçilik yüzyılın en gerici kuvvetidir

Hupe yazdığı bir makalede milliyetçilikle ilgili olarak şu ifadelere yer vermektedir: “Milliyetçilik bu yüzyılın en güçlü gerici kuvvetidir. O, şiddet ve diktanın okulu olmuştur. Dar görüşlüdür. Modem teknolojinin istek ve vaatlerini ihmal eder, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını engeller, ekonomik ve kültürel gelişimi durdurur. Amerikan halkının misyonu, milli devletleri tarihe gömmek, onların kalan halklarını daha küçük birimlerde birleştirmek ve elindeki güç ile düzenin muhtelif sabotörlerini (Onların insanlığa kokuşmuş ve kaba kuvvetten başka sunacağı başka bir şey yoktur) caydırmaktır.

Önümüzdeki 50 yılda gelecek Amerika’nındır. Amerikan İmparatorluğu ve insanlık rakip değil, fakat barış ve mutluluk içindeki evrensel düzenin iki adı olacaktır.” Hupe’a göre milliyetçilik ‘en gerici’ güç olmakla birlikte, ABD yayılmacılığı da ‘en ilerici’ kuvvet olarak yüzyıla şekil verecektir.

Özal’ı veto ettirmedi

Hupe’nin Türkiye’de görev yaptığı yıllar, ABD’nin de Türk siyasetinde tamamen hakim olduğu yıllardı. 12 Eylül darbesi henüz gerçekleşmişti ancak koşullan hazırlanmaktaydı. Atılan bütün adımlar ABD hakimiyetini hem Türkiye’de hem de bölgede arttırmaya yönelikti. Bu nedenle Turgut Özal gibi bir siyasetçi ABD için biçilmiş kaftandı: “Turgut Özal’ın seçimlerde Veto edilmemesini temin için, Kenan Evren’in NATO’dan arkadaşı ABD Dışişleri Bakanı General Alexandr Haig, 13 Mayıs 1982 ve 12 Eylül 1983 tarihinde iki kez Türkiye’ye gelmişti.

Seçimlerden hemen sonra, Turgut Özal, ABD Ankara Büyükelçisi Robert Strausz Hupe’ye, yaptıkları yardımlardan dolayı ‘şükran mektubu’ yazdı.”

Japon adasını bombalattı

Hupe’nin mesleki kariyerinde çok ilginç bir hikayeye daha rastlıyoruz. Bu hikaye Hupe ile ilgili başka bir özelliğe dikkat etmemiz gerektiğine işaret ediyor: “Japon halkı hakkında araştırma yapmak üzere Pensilvanya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Dr. Strausz Hupe görevlendirilir. Japon halkının yiyecek konusunda sıkıntı çektiğini dikkate alan Dr. Hupe, gübre konusu üzerinde durur. Bunun Japonya’ya Kuzey Afrika’dan ithal edildiğini ama müttefiklerin Cezayir ve Fas’a asker çıkarmaları üzerine buralarda gübre ithalinin durdurduğunu, bununla beraber Japonya’da tarımsal alanda bir buhran görülmediğini saptar. Japonların nereden gübre bulduğunu araştıran, kitaplar, ansiklopediler karıştıran Hupe, Pasifik Okyanusu’nda küçük bir adada fosfat bulunduğunu öğrenir. Japonya’nın gübre ihtiyaçlarını buradan karşıladıkları sonucuna varır.

Hupe, çıkardığı sonucu askeri makamlara ulaştırır ve adanın bombalanmasını teklif eder. Yapılan hava keşifleri, Hupe’nin çıkardığı sonucun doğru olduğunu gösterir; bunun üzerine ada bombalanır.

Japonya’da tarımsal üretim felç olur.”

Kaynakça
Kitap: Derin Dünya DEVLETİNİN ADAMLARI
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler(CFR, Üçlü Komisyon, Bilderberg)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir