Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Hikmet Çetin

Burada Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Hikmet Çetin

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ağu 2011, 00:29

Hikmet Çetin

Bilderberg üyesi
NATO Genel Sekreteri'nin Bir Altında A.7 Statüsü ile Afganistan'daki en üst düzey sivil yetkili Başbakan eski Yardımcısı Devlet eski Bakanı Dışişleri eski Bakanı CHP eski Genel Başkanı CHP eski Milletvekili


Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Daire eski Başkanı NATO Üstün Hizmet Madalyası sahibi Emanullah Han Nişanı sahibi Amerikan Türk Konseyi'nin Seçkin Yurttaşlık Ödülü sahibi Fethullah Gülen Devlet Adamlığı Ödülü sahibi NATO Genel Sekreterinin bir altında A.7 statüsü ile en üst düzey sivil göreve atanan Hikmet Çetin bir Türk'ün ilk kez böyle bir görevi üstlenmesinin önemli olduğunu vurgulamıştır.

Çetin, NATO'nun askeri hedefinin istikrar ve güvenliği sağlamak, siyasi hedefinin isteyeni bir demokratik siyasal yapılanmaya katkıda bulunmak görevinin bu amaçları gerçekleştirmek üzere NATO adına Afganistan yetkilileri, sivil toplum örgütleri, UN AMA ve AB gibi kuruluşların yetkilileriyle temasta bulunmak olduğunu, bu bağlamda NATO'nun siyasi liderliğini temsil ettiğim açıklamıştır.

Çetin'in Afganistan'da üstlendiği görevlerle ABD'nin Irak'taki temsilcileri Paul Bremer ya da Zalmay Halilzad'ın görevleri arasında özü itibariyle bir fark yoktur. Yani Afganistan'ın inşasında kilit rol üstlenen İSAF* m bu görevi tamamlamasıyla, güçlerinin tamamını NATO'ya devredeceği, böylece NATO'nun savaşa katılma olanağı elde edeceği Çetin'in de asıl bu görevi yerine getirmek üzere ABD tarafından seçildiği açık bir gerçektir.

Kabil ve çevresinde güvenliği sağlayan İSAF'a bir Türk korgeneral, Operasyonel Koalisyon Güçlerine ise bir Amerikalı korgeneral komuta etmektedir. Bu güçler terörist unsurlara karşı mücadele etmektedir. Türkiye'nin İSAF'a komuta süresi 2005 Ağustos ortasında sona ermiştir. TSK 300 kadar askerini bölgede bırakarak çekilmiştir. 2006 sonunda Operasyonel Koalisyon Güçleri, NATO şemsiyesi altında birleşecektir. Böylece, ABD ve İngiltere'nin, Taliban ve El-Kaide'ye karşı düzenlediği operasyonları NATO gerçekleştirecektir. ISAF'tan bölgede bırakılan TSK güçleri de NATO şemsiyesi altında Taliban ve El-Kaide'ye karşı ABD'nin yanında savaşa girecektir. Çetin'in Afganistan'daki önemli görevlerinden biri de bu geçişi gerçek-leştirmektedir.

Çetin, NATO'ya atanma nedenlerini şöyle değerlendirmektedir:

"Ben çok güç dönemlerde DYP-CHP ve CHP-SHP koalisyonlarında Dışişleri Bakanlığı yaptım. SSCB, benim zamanımda dağıldı. Yugoslavya, benim zamanımda parçalandı. Birçok ülke lideri ile tanışma olanağı buldum. Yeni göreve atanmanın, sanıyorum bugüne kadar aldığım görevlerin, bir de o görevleri yaparken beni yakından tanıyanların etkisi oldu. Tabii bizim Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin, Sayın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin de çok büyük desteği oldu. Ama aslında beni değerlendiren dışarısıdır. "

Zaten Amerikan kaynakları da Çetin'in bu göreve Bush yönetiminin desteğiyle alman kararlarla atandığını, bu kararın ABD'nin, NATO'nun Afganistan operasyonunun sadece askeri alanda değil, siyasi ve idari alanda da ağırlığını artırma stratejisinin bir parçası olduğunu teyit eder mahiyettedir. Çetin'in çok uluslu şirketlerin yönetimindeki Bilderberg örgütünün üyesi olmasının bu tayinde önemli payı olduğuna şüphe yoktur. Çetin'in "Aslında beni değerlendiren dışarısıdır" dediği de mensubu olduğu bu örgütün dıştaki ve içteki £Y/f Meridir.

Çetin, Kabil'de 32 ay görevyaptı. TarıkAli, Cumhuriyetteki 5 Mart 2007 tarihli makalesinde, "Çetin'in yakın dostu Hamid Karzai ülkenin en büyük uyuşturucu baronu haline geldi" türünden A^TO'nun başarısızlığı nedeniyle Taliban'm yeniden canlandırıldığını yazdı.

Tabii ki bu atamada örgütün prestijli üyeleri Beyazıt ve Demirel'in katkısının olduğuna şüphe yoktur. Çetin'in NATO Genel Sekreter Yardımcılığı yaptığı Afganistan'ın yeraltı doğal-gaz, petrol, demir ve bakır doludur. Orta Asya petrollerini Hint Okyanusu'na indiren en kısa yol Afganistan'dan geçiyor. Dick Cheney ve Condoleezza Rice'ın bir zamanlar yönetimde bulundukları Unacol petrol tröstü o bölgede petrol hatları döşüyor.
Çetin, 14 Kasım 1993 tarihinde İsrail'i ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Bu sıfatla Şimon Perez'le bir dizi anlaşma imzaladı. Perez'le görüşen Çetin, Ortadoğu'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) benzeri bir oluşumun kurulması konusunda anlaştı. Yürütülen temaslar sırasında Türkiye ile İsrail birçok konuda anlaşmaya vardı. Görüşmelerde İsrail'e su satılmasıyla ilgili olarak da Manavgat Çayı'ndan saniyede 140 metreküp suyun denize aktığı, bu suyun satılmasının öngörüldüğü, İsrail'le birlikte diğer Ortadoğu ülkelerinin suyu satın alabilecekleri konusu da ele alındı.

Çetin'in 14 Kasım 1993 tarihindeki ziyaretinde MOSSAD ile MİT arasında 12 maddelik çok gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Türkiye ve İsrail istihbarat alanında ilk defa tam bir işbirliğine gidiyordu. Anlaşma, MOSSAD'm Suriye ve İran'a sızmasını son derece kolaylaştırdı. Anlaşma; İsrail'in, Türkiye'de organize ettiği bir özel güvenlik şirketi aracılığıyla ajan eğitimi vermesine, İsrail istihbaratına Türkiye'de üslerini genişletme imkânı tanınmasına, Türkiye'de TEVEL ve TZOMET adlı MOSSAD şubelerinin resmen açılmasına olanak sağladı.

Böyle bir anlaşmayı gerçekleştirdiği için ABD ve İsrail büyük bir memnuniyetle Çetin'i kutladılar. Çetin, Afganistan'da görevlendirilmesine katkıda bulunan Recep Tayyip Erdoğan hükümetine şükran borcunu ödemekte gecikmemiştir.

Çetin, bir röportajında NATO/İSAF'm görevlerini şu cümlelerle açıklamıştır:

"NATO/İSAF güvenliği sağlama gibi temel işlevinin yanı sıra BM'in belirlemiş olduğu ve 5 alandan oluşan Güvenlik Sektörü Reform Çalışmaları 'na destek sağlamakta ve katkı yapmaktadır. Bu 5 alan ve bu alanlarda öncülük yapan ülkeler şunlardır: Ulusal ordunun kurulması ve geliştirilmesi (ABD), ulusal polisin kurulması ve güçlendirilmesi (Almanya), silahsızlandırma, terhis ve topluma kazandırma (Japonya), hukuk reformu (italya), uyuşturucu ile mücadele (İngiltere) "

Çetin'in saydığı bu alanlar ve alanlarla ilgili çalışmalarda Türkiye'ye biçilen hiçbir ciddi rol olmadığı bizzat Çetin tarafından açıkça itiraf edilmektedir. Çetin'in görev süresi 4 kez uzatılmıştır. Afganistan'ın yeniden imarında söz sahibi olan ve 10 Ağustos'ta Türkiye'ye dönmesi beklenen Çetin'in, 18 Eylül 2005'te yapılacak parlamento seçimlerinin sorunsuz geçmesi için NATO'daki görev süresi Şubat 2006'ya kadar uzatılmıştır. Bu da ABD ve Avrupa'nın Çetin'e ne kadar güven duyduklarının kanıtıdır.

Çetin, Dışişleri Bakanlığı döneminde en fazla Fethullah Gülen okulu açan siyaset adamı olmuştur. Gülen okulları, bugün Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinde Amerikancı darbeler düzenleyen Soros'la birlikte hareket etmektedir.

Çetin, Türkiye'de etkili olmuş çok sayıda siyasetçi ve bürokrat gibi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okumuştur. Ardından ABD'de Williams College'de master yapmıştır.

CHP içinde ve TBMM de uzun yıllar Kürt kökenli bir siyasetçi olarak istikrarlı bir siyasi çizgi izlemiştir. Siyasette "Devletle barışık, hiyerarşiye saygılı ve uygun dostlukları bulunan " Çetin'in en önemli siyasi özelliği "sert tavırlar takınmaktan kaçınması ve uzlaşmacı bir siyasi kimlik" sergilemesidir.
Çetin, Ceylanlar, Toprak, Tatlıcılar, Süleyman Demir ve Nadire İçkale gibi Diyarbakırlı zengin işadamları tarafından desteklenmektedir.

Çetin, 1977 seçimlerinde CHP1 den İstanbul Milletvekili seçilmiş ve CHP Genel Başkanı Ecevit'in kurduğu hükümette 1978-1979 yılları arasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olmuştur. 29 Kasım 1987'de yapılan seçimlerde SHP'den, 20 Ekim 1991 seçimlerinde yine SHP'den üçüncü kez milletvekili seçilmiştir. 20 Kasım 1991'de DYP-SHP koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanı olmuştur. 18 Şubat 1995'te CHP Genel Başkanı seçilmiştir. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak hükümette görev almıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Kuzey Yemen'e danışman olarak gitmiş, Demirel'in cumhurbaşkanlığında ona başdanışmanlık yapmıştır.

1958'den bu yana Marksist, Sosyalist, Ortanın Solu, Sosyal Demokrat, Sosyal Kırat ve somasında da Fethullahçı olan Hikmet Çetin, Atatürk'ün kurduğu anti-emperyalist, anti-kapitalist, tam bağımsız, laik ve devletçi Atatürk partisini, Çiller'ci partiye ortak etmiştir.

Çetin, 1995'te Başbakan Yardımcısı olarak, Bilderberg Türkiye Temsilcisi Selahattin Beyazıt ve Yeni Demokrasi Hareketinin lideri Cem Boyner ile .Davas'taki Bilderberg toplantısına ilk defa katılmış, Beyazıt'm önerisiyle Bilderberg üyesi yapılmıştır.
Hikmet Çetin, Bilderberg (Türkiye) üyesidir

Kaynakça
Kitap: Dış İlişkiler Konseyi CFR Türk Bilderbergleri
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler(CFR, Üçlü Komisyon, Bilderberg)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir