Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Bilderberg Grubu (Bilderberg Group, BG)

Burada Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Bilderberg Grubu (Bilderberg Group, BG)

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ağu 2011, 00:17

Bilderberg Grubu (Bilderberg Group, BG)

Bilderberg Grubu adını, 29-31 Mayıs 1954'te ilk toplantısını yaptığı Hollanda'nın Oosterbeek şehrinde bulunan, Hollanda Prensi Bernhard Bilderberg Oteli'nden almaktadır. Bilderberg toplantıları; 1954 yılından bu yana önde gelen uluslararası şirketlerin sahiplerinin, tepe yöneticilerinin ve ulusal politik liderlerin Bilderberg'te toplanarak Batı'nın acil ve uzun vadeli sorunlarını ele aldığı toplantılardır. Bilderberg bir icra organı değildir. Bununla beraber Bilderberg üyeleri fikir birliğine vararak aldıkları kararları ulusal ve uluslararası organlarım bir araya getirerek bunu bir program dahilinde uygulamaya sokarlar. Bilderberg, Batı'nın kolektif yönetimini üstlenen Dünya Düzeni'nin tek organı değildir, ama uluslararası koordinasyonun çok güçlü organıdır. Ulus-devletlerin dış politikaları, özellikle ekonomik ve mali politikaları Bilderberg üyelerinin önde gelen meseleleri arasındadır.

Bilderberg'in fikir babası Dr. Joseph Retinger, İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra'da sürgündeki Polonya hükümetinin başı General Sckorski'nin başyardımcısıydı. Savaş sonrası, Avrupa Hareketi içinde yer alan Bilderberg Grubu üyesi Van Zeeland ve Pipinellis arasında yapılan tartışmalar sonunda Retinger, kıta Avrupa'sı dışişleri bakanlarının belirli aralıklarla toplanmasını önerdi. Bu toplantılar Kasım 1942 yılından 1944 yılma kadar sürdü ve savaş sonrasında Benelux Gümrük Birliği'ni doğurdu.

Belçika, Hollanda ve Luxembourg'dan oluşan bu birlik, savaş sonrası AET'ye giden yolu açtı. Savaştan sonra Chatham House toplantısında yaptığı konuşmada Retinger; Beyaz Adam'm faaliyetlerini dünyanın her yerine taşıması sonucu Avrupa'nın birleşemediğini ve iki dünya savaşı sonunda içten çöktüğünü, Avrupa'da kalmış hiçbir güç olmadığım, buna karşın kıta Avrupa'sı insanının dünyanın en kıymetli insanı olduğunu, Avrupa'nın Hitler'in yeni düzeni ve ekonomisini reddettiğini, Avrupa'nın zayıflığının kıta ülkelerinin federal bir birleşmeyle giderilmiş olacağını vurgulamıştır. Bu sıralarda Retinger, Belçika Başbakanı Paul Van Zeeland'm Avrupa İşbirliği İçin Ekonomi Birliği Genel Sekreteri idi. Bu birlik daha sonra Avrupa Hareketi'nin çıkış kuruluşu oldu ve Retinger buranın genel sekreterliğine getirildi.

Chantam House konuşmasından sonra Retinger, ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Averall Harriman ile görüştü. Harriman, Retinger'in görüşlerinden etkilendi ve onun ABD'ye gitmesini sağladı.

Retinger, Amerika'da fikirlerinin kabulüne hazır finansör, işadamı ve politikacılar buldu ve onlarla görüştü.
J.P. Morgan's'ın ortağı Leffinwell, 1927'den bu yana CFR Direktörü David Rockefeller, Nelson Rockefeller, Alfred Sloan, Dodge Motor Şirketi Başkam Charles Hook, American Rolliııg Mills Şirketi Başkanı Sir William Wiseman, Kuhn Loeb şirketi ortağı George Franklin ve Adolf Berre Jr. bunların arasındaydı. Görüştüğü bir diğer isim de Eisenhower'in Dışişleri Bakanı John Foster Dulles da kendisine yardım etmeyi kabul etti. Marshal Planı yürürlüğe girmek üzere iken Retinger Avrupa'ya döndü ve Avrupa Hareketi Genel Sekreteri oldu.

ABD hükümetinin "Birleşmiş Avrupa İçin Amerikan Komitesi" gizli fonlarından yardımlar aldı. Retinger soğuk savaş dönemiyle birlikte etik değerlerin, demokratik enstitülerin, özgürlüklerin korunması ve komünizm tehdidine karşı işbirliğinde bulunulmasının zorunluluğuna dikkat çekti. ABD'nin 1949 Truman Doktrininden sonra Marshal Planına ve ardından NATO'nun kurulmasına katkı sağladı. 1952'de Avrupa Hareketine karşı ABD ve Avrupa cephesinde çeşitli muhalefet grupları oluştu. Retinger meseleye şöyle baktı: Batı Avrupa'da yükselen Amerikan karşıtlığı sadece komünistlerin etkilediği sol çevrelerde değil, aynı derecede liberal ve muhafazakâr çevrelerde de vardır. ABD'nin böyle bir durumda tarafsız kalması şaşırtıcıdır. Bu tavır Batı dünyasının komünizme karşı birliğini sarsar. Retinger, bu durumu değiştirmek için bir şeyler yapmaya karar verdi ve hemen Avrupa Hareketi genel sekreterliğinden istifa etti.

Retinger, halkların eğilimlerinin toplumun etkili kişilerince belirlendiğine inanan bir kişi olarak toplum içinde fevkalade güçlü ve etkili kişilerle birlikte hareketi esas alan bir çözüme gitmeyi hedefledi.

Retinger, eski Belçika Başbakanı Paul Van Zeeland, Unilever Başkanı Paul Rykens ve Prens Bernard ile temasa geçti. Retinger, Marshal Planı Avrupa yöneticiliğini devralarak üye ülkelerle ekonomik işbirliği idaresini yüklenen Harriman, Monnet ve İngiliz Sivil Servisi'nden Edwin Plowden'le de tekrar temasa geçti. 1952'de Eisenhower başkanlığı kazanınca Prens Bernard, Amerika'nın Bilderberg'de bir toplantı düzenlemesini önerdi.

Prens Bernard, Eisenhower'ın savaş zamanı Kurmay Başkanı Walter Bedeli Smith, Başkanlık psikolojik savaş özel danışmanı C.D. Jackson'la temasa geçti.

Jackson da Borroughs şirketi başkanı ve eski ulusal Ticaret Politika Komitesi üyesi John S. Coleman'la temasa geçti.
Bu temaslardan sonra ilk Bilderberg toplantısı 29-31 Mayıs 1954'te Cenevre'de yapıldı. Toplantıda komünizm, SSCB, bağımsız ülkeler ve denizaşırı ülke halklarının ekonomik durumları, sorunları, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik Topluluğu konuları ele alındı. Toplantıya, David Rockefeller, J. H. Heinz II, Dean Rusk, Joseph E. Johnston, Deniş Healey, Lord Boothby katıldı. Bilderberg Oteli'nde yapılan bu toplantıda John S. Coleman ABD Bilderberg başkanlığına getirildi. Bilderberg çalışmaları başlangıçta küçük çekirdek bir grup tarafından yürütülmüştür. İlk grup Prens Bernard tarafından mevcut üyelere danışılarak oluşturulmuştur. Kural Joseph Retinger tarafından şöyle açıklanmıştır. Prens Bernard yürütme kurulu üyelerini kendi seçer ve mevcut üyelerle istişare ederek yıllık toplantılara davet eder.

Çekirdek kadro: Başkan Prens Bernard (1976'da istifa etmiştir), ABD Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa, Kuzey Amerika sekreterleri ve bir mali sekreterden oluşuyordu.

Retinger, öldüğü yıl olan 1960'a kadar daimi sekreter olarak görev yapmıştır. Ölümünden sonra görevi, 1947-1952 Marshal Planı Almanya Direktörü ve 1961 sonrası Hollanda Kraliyet Havayolları Başkanı E. H. Van Der Beugel devralmıştır. Mali sekreter olarak Paul Rykens görev almıştır. Prens Bernard'dan sonra eski İngiltere Başkanı Lord Hume, Joseph E. Johnson, Dean Rusk ve Bedeli Smith bu görevlerde bulunmuşlardır.

Retinger, kural haline getirilen görüşlerini şöyle açıklamıştır:

Batı'nm etik ve kültürel değerlerini paylaşan ve savunan herhangi bir ülke vatandaşı Bilderberg toplantılarına davet edilir. Toplantıların başarısı katılımcıların düzeyi ve yeteneklerine bağlıdır. O nedenle davetler, saygı duyulan, özel bilgi ve yetenek sahibi olan ulusal ve uluslararası çevrelerle yakın ilişkiler içinde olan kişilere yapılır. Siyasi partiler arasında bir denge aranır. İşçi ve sosyalist partiler çok az sayıda üye ile temsil edilir.
Üyeler genelde sağ ve sosyal demokrat çevrelerden seçilir. Toplantılarda genellikle çeşitli ülkelerin gündeminde yer alan konuların 1/3'ü ele alınır. Toplantılara 1/4 veya 1/5 oranında işadamı, kalan oranda Ticari Birlik temsilcileri, diplomatlar ve basın mensupları katılır.

Retinger, bilerek banka temsilcilerinin katılımından bahsetmez, gerçekte bunlar Bilderberg toplantılarının en etkin grubunu oluşturur. Retinger toplantılara sadece seçkinlerin katıldığını açıklamaz.

Retinger'in uzun yıllar sekreterliğini yapmış olan John Pomian; Bilderberg Grubu üyelerinin Avrupa Hareketi, Avrupa Atom Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Komisyonu, Avrupa Kömür Çelik Birliği, OECD, NATO, IMF, Dünya Bankası ve Gümrük Birliği konularında kilit roller oynadığını ifade etmiştir.

Bilderberg toplantıları çok gizlidir. İşleyiş düzeni şöyledir: Konu raportör tarafından belirlenir, toplantıdan önce üyelere dağıtılır. Her konferans sonrasında gizli rapor hazırlanır. Raporda isim zikredilmez, sadece konuşmacının milliyeti ve kısaca katkısı belirtilir. Konuşmacılara beş dakika süre tanınır. Bazı üyeler onlarca yıl sonra birbirlerini tanırlar ve aralarındaki ilişkileri geliştirirler. Bilderberg'in yazılı olmayan kuralına göre, Bilderberg üyeleri konferansa dikkat çekici katkıda bulunan katılımcıları yönetim kuruluna bildirirler.

Petrol krizinden altı ay sonraki 1974 Bilderberg toplantısında bir Alman Bilderberg üyesi şunları söylemiştir:

"Yarım düzine bilgili kişi, dünya mali sistemini rayına sokmalıdır. Bu nedenle ilişkilerimizi bu yönde örmeliyiz. Enstitücülüğe, bürokrasiye, yeni prosedür ve komitelere direnmeliyiz. Bunların yerini alacak yapılanmaları önceden müştereken hazırlamalıyız."

Mart 1955'te Fransa'nın Barbizon şehrinde yapılan ikinci Bijderberg toplantısında, "Batı ülkelerine komünist sızmaları ve komünist partilerin durumu" ele alınmıştır.

1955 yılında Almanya'da yapılan Bilderberg toplantısında NATO, 1960 ve 1970'li yıllardaki Bilderberg toplantılarında iç-dış güvenlik ve istikrar konuları tartışılmıştır.

1968'de ticaretin enternasyonalleşmesi, 1970'te Batı top-lumlarında üniversitelerin fonksiyonları tartışılmıştır. Nisan 1971'de sosyal istikrarsızlığın güncel sorunları, değişen dünyada ABD'nin yeni rolü ele alınmıştır.

Türkiye'de ilk Bilderberg toplantısı 18-20 Eylül 1959'da Yeşilköy'deki Çınar Oteli'nde yapılmıştır. Toplantıya Adnan
Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Muharrem Nuri Birgi ve Selahattin Beyazıt katılmıştır. Türkiye'de ikinci Bilderberg toplantısı 25-27 Nisan 1975'te Çeşme Altınyunus Tatil Köyü'nde yapılmıştır. Toplantıya Selahattin Beyazıt, Semih Akbil, İhsan Sabri Çağlayangil, Süleyman Demirel, İhsan Doğramacı, Bülent Ecevit, Turhan Feyzioğlu, Oğuz Gökmen, Hasan Işık, Kamuran İnan, Gülten Kazgan, Memduh Yaşa, Halil Tunç ve Selçuk Yaşar katılmıştır.

Kaynakça
Kitap: DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ ÖRGÜTLER
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler(CFR, Üçlü Komisyon, Bilderberg)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron