Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations, CFR)

Burada Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations, CFR)

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ağu 2011, 00:13

Dış İlişkiler Konseyi
(Council on Foreign Relations, CFR)


CFR, 21 Temmuz 1921'de Amerikalı banker J. P. Morgan ta-rafından New York'ta kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Amerikan kamuoyunda uluslararası bir ruh yaratılması amacıyla ülkenin en yetenekli diplomasi, finans, sanayi, ekonomi, ticaret, bilim ve iletişim beyinlerince oluşturulan bir çalışma grubu olarak sunulmaktadır.

CFR'nin 1999 yılı raporunda bu amaç şöyle ifade edilmektedir:

Dünya olaylarının daha iyi anlaşılmasının sağlanması ile Amerikan dış politikasına yeni açılımlar kazandırılması.
Amerikan ulusunun en etkin liderlerinin deneyim ve katkılarının bir araya getirildiği ulusal bir hükümet dışı organizasyon kurulması.
Gelecek nesil Amerikan dış politika lider ve teorisyenlerinin ortaya çıkarılarak, bunlara eğitim ve deneyim kazandırılması.

Tabii ki gerçek amaç bu değil. Çünkü CFR'ce kurulacak bir dünya hükümetinin; monolitik kapitalizmin bankacılık, finans, kredi, döviz, yatırım, imalat, hammadde ve sanayi politikaları bu üyelerce yürütülmektedir. Kurulacak tek dünya hükümetinin tek bir ordusu olacağı kendi dokümanlarında açıklanmaktadır.

CFR üyeleri eski ve yeni ABD başkanları, dışişleri bakanları, büyükelçiler, Wall Street yatırımcıları, uluslararası bankerler, spekülatörler, vakıf yöneticileri, Think-Thank yöneticileri, Lobici hukukçular, Pentagon ve NATO generalleri, büyük sanayiciler, medya patronları, medya yöneticileri, üniversite rektörleri, kilit profesörler, senatörler, Temsilciler Meclisi üyeleri, yüksek ve federal mahkeme yargıçlarından oluşmaktadır. CFR'nin günümüzdeki üye mevcudu 3.500 civarındadır. CFR'nin karar organlarının tümünde Beyaz Anglosakson-Protestan, (White Anglo-Sakson-Protestant, WASP) Amerikalılar vardır, kararları bunlar alır.

Bu üyeler; Rockefeller, Carnegie, Hudson, Ford Vakıfları, Standart Oil of New Jersey (Exxon), Mobil, General Motors, IBM, Texaco, Chase Manhattan Bank, City Bank, Du-Pont, Boeing, Lockheed-Martin, CNN ve CBS gibi uluslararası tröstleri; ABD hükümetini, Cumhuriyetçi ve Demokratik Partiyi yönetirler. Başta Batılı emperyalist devletler olmak üzere diğer devletler üzerinde vakıflar, Think-Thank'lar, BM, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, OPEC ve NATO gibi kuruluşlar aracılığıyla doğrudan veya dolaylı şekilde denetim kurarlar.

CFR, esas itibariyle Avrupa çıkışlı bir harekettir. ABD'nin sahiplenmesi ile güç bulmuştur. 1918-1945 arası New York ve Londra finans oligarşilerinin en önemli merkezleri olmuştur. Oligarşinin en muteber üyelerinden biri olan Fransız Jean Monnet, "oligarşimin en önemli projesi olan "Avrupa Hareketimin öncü beyni olmuştur.

1930'lu yıllarda başta Anglosaksonlar olmak üzere uluslararası mali oligarşi Hitler Nazizmine arka çıkmıştır. Bu güçler ve onların yönetimindeki uluslararası tröstler dünyayı altüst eden savaş ve buhranların nedeni olmuşlardır.

Birçok devlet ve hükümet başkanı, siyasetçiler bu kozmopolit banker ve ajanlarının kuklaları olmuştur. Başat olarak Anglosakson olan kozmopolit yüksek finans, Avrupa uluslarını 1914-1918 ve 1939-1945 savaşlarında çok büyük yıkıma uğratmışlardır. Savaşlardan sonra da Avrupa'nın yemden inşasını programlayarak muazzam kârlar elde etmişlerdir.

CFR: İkinci Dünya Savaşının bitimine doğru, "Savaş ve Barış Araştırmaları" adlı bir projeyi başlatmıştır. Proje ile, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada Amerika'nın egemen bir güç olması ve yeni küresel bir düzen kurulması planlanmıştır. Çalışma, emperyal küresel bir imparatorluk için yoğun ve sürekli bir çalışmanın gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu projenin asıl başarısının, ABD'nin dünyanın büyük bir bölümü üzerinde hâkimiyet kurarak dünyanın birinci gücü olması; ABD imparatorluğunun gerçekleştirilmesi olduğu proje teorisyenlerince ifade edilmiştir.

Proje çalışmalarında, Amerikan emperyalizminin sürdürülmesi için hegemonyanın denizaşırı ülkelere yayılması, kamu üretiminin önünün kesilmesi ve tüketim ekonomisinin demokratik programlarla pompalanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Savaş ve Barış Araştırmaları projesinde yer alan CFR teorisyenleri Amerika'nın var olan sistemde "sosyalizm" ve "planlama" yönünden büyük değişiklikler yapılıp yapılmamasını "Yaşam Alanı" açısından tartışmışlar ve sonuçta CFR üyesi Henry R. Luce'un 1941 Şubat tarihli Life dergisindeki ünlü makalesinde açıkladığı temel görüşü kabul etmişlerdir.

"Diktatörlükler geniş yaşam alanlarına ihtiyaç duyarlar. Ama özgürlük, diktadan çok daha fazla yaşam alanına ihtiyaç duyar ve her zaman da duyacaktır."

Bir dünya hükümeti oluşturulması ve yüksek finansın "Yaşam Alam" adına diğer ülkelere "özgürlükler" yoluyla el koymayı planlaması kararını alan araştırma grubu içinde, yöntem açısından iki farklı grup oluşmuştur.

Güvercinler grubu; ne pahasına olursa olsun her ülkeyle ticari ilişkilere girişilmesini savunmaktadır. Grup, tüketim malları üreten uluslararası sanayi tröstlerince desteklenmektedir.

Şahinler grubu; soğuk ya da sıcak savaşı savunmaktadır. Silah sanayisi tröstlerince desteklenmektedir.
İki grup arasındaki mücadele günümüzde de devam etmektedir.

CFR'nin amacı, ünlü finansör ve etkin CFR üyesi Paul Warburg tarafından çok açık bir şekilde şöyle ortaya konulmuştur:

"İyi olsun ya da olmasın, bir dünya hükümetine sahip olacağız. Tek sorun, bunun savaş yoluyla mı yoksa anlaşma yoluyla mı kurulacağını bilmek."

Üçlü Komisyon ve Bilderberg Grubu, CFR'ye bağlı alt örgüt-lerdir. Örgüt yapılanmaları masoniktir. Üyelerin tümü yüksek dereceli masondur.
CFR ve alt örgütleri, Illuminati, Skulls and Bones Society, Bohemian Grove ve Rose Croix (Gül Haç) gibi çok gizli masonik örgütlerle iç içedir.

Kaynakça
Kitap: DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ ÖRGÜTLER
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler(CFR, Üçlü Komisyon, Bilderberg)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir