Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Kadiri Tarikatı

Burada Ergenekon Tertibinde tutuklanan Nedim Şener'in Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen Cemaati konusu hakkındaki çalışmasının bütün konularını başlıklarıyla bulabilirsiniz.

Kadiri Tarikatı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 07 Haz 2011, 00:41

KADİRİ TARİKATI

1. Genel:

a. Tarihi Gelişimi:


Kadiri tarikatının kurucusu, 1078 yılında İran'ın Gılan şehrinde dünyaya gelen ve "Gavsü's-Sakaleyn" lakabıyla da anılan Abdülkadir Geylani (Abdülkadir Gılani)'dir. Hz. Ali'nin soyundan geldiği rivayet edilen Abdülkadir Geylani, genç yaşında Bağdat'a giderek burada tahsil görmüştür! Kanbeli mezhebine mensup olup, elli yaşlarına kadar süren tahsilinden sonra irş'ada başlamıştır. Ebu's-Said Medresesi'nde ders verdiği sıralarda Usul-i fıkıh ve tasavvufa dair kitaplar yazmıştır. "Fütühu'l-Gayb, El-Gunye Talibi Tarikı'l-Hakk, El Füyüzatü'r-Rabbaniyye, Fi-Efradi'l-Kadiriyye" isimli kitaplar onun eserlerinden bazılarıdır. Çeşitli vaaz ve sohbetlerinden derlenen bu eserler günümüze kadar canlılığını koruyabilmiştir.

Abdülkadir Geylani kendi zamanında birçok halife yetiştirmiş ve bunlar sayesinde tarikatını geniş bir coğrafyaya yayma imkânı bulmuştur. Onun halka yakınlığı, üstün hitabeti ve tasavvufa derin hakimiyeti daha sağlığındayken bile binlerce insanın kendine bağlanmasına sebep olmuştur.
Diğer tarikatlarda da olduğu gibi, müridin tarikata katılımı, şeyhin huzuruna gelerek telkinlerine riayet etmekle başlar. Tarikatlarda çok yaygın bir adet olarak müridin saçından bir tel kesilir, bu şekilde müridin Allah'tan başka her şeyle kalbi alakasının kesildiği sembolize edilmiş olur.
Kadiri tarikatının usulünde önce lisan ve sesli olarak başlayan zikir, daha sonraları nefis, kalp, ruh, sır, hafi ve hafiyyü'l-hafi şeklinde gelişir. Lisanı zikir, kulun Allah'ı anması ve hatırlamasıdır, nefsi zikir ise bu hatırlamanın sessiz olması yani sıra kalp ve ruhun da duyarlı hale getirilmesidir. Bu usul üzere diğer makamlarda da benzeri şekildeki mülahazalarla süluka devam edilir.

b. Amacı:

Devletin; sosyal, iktisadi ve hukuki temel nizamlarını dini esas ve inançlara göre düzenlemektir.

c. Stratejisi:

Anılan grup, devlet ile kavgalı olmamaya özen göstermekte, bu amaçla Atatürk'e ve TSK'ya sahip çıkmakta, siyasi faaliyet göstererek etkinliğini arttırmakta, eğitim ve basın-yayın faaliyetlerine özel önem vererek taban genişletmeye çalışmaktadır.

2. Teşkilatı:

a. Kuruluşu:


Günümüzde faaliyet gösteren önemli Kadiri grupları;
(1) Prof. Haydar Baş Grubu,
(2) Galip Hasan Kuşçuoğlu Grubu olarak saymak mümkündür.

b. Lider Kadrosu:

Kadiri Tarikatı'nın ülkemizdeki en belirgin ismi Hacı Muharrem Hilmi'dir. "Kadiri Yolu Saliklerinin Zikir Makamları" isimli bir kitabı da bulunan bu şahsın, 1964 yılında ölmesi üzerine tarikat mensupları dağılmışlardır. Eskisine nazaran etkinliğini büyük ölçüde kaybetmiş olan söz konusu tarikatın, halihazırdaki durumları itibariyle bir bütünlük arz etmediği görülmektedir.

Günümüzde Kadiri Tarikatı şeyhlerinden, faaliyetleri itibariyle dikkat çekenler şunlardır.

(1) Prof. Haydar Baş Grubu,
(2) Galip Hasan Kuşçuoğlu Grubu,

c. Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyetleri:

(1) Prof. Haydar Baş Grubu:

Kadiri şeyhlerinin önde gelen isimlerindendir. Trabzonlu olması nedeniyle grubun bu ilimiz ve çevresinde büyük etkinliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Diğer Kadiri kollarına nazaran daha geniş yelpazede faaliyetlerini sürdürmekte olup, bilhassa basın-yayın alanında etkin oldukları ve ticari bazı faaliyetlerde bulundukları bilinmektedir.

Son dönemde Prof.Haydar Baş Grubu'nun Kadiri Tarikatı mensuplarının siyasi alandaki faaliyetleri dikkat çekmektedir. Bu meyanda söz konusu grup mensuplan tarafından 25 Eylül 2001 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na "Bağımsız Türkiye Partisi" isimli yeni bir siyasi partinin kuruluş dilekçesi verilmiştir.
Yeni kurulan partinin genel başkanlığını Ali Gedik yapmaktadır. Bunun yanı sıra anılan parti, gençlik kollarını da oluşturmuştur. Gençlik örgütlenmesi "Kuvayi Milliye" adıyla faaliyet göstermekte olup Şubat 2002 ayı içerisinde faaliyete başlamıştır.
Günümüzde Haydar Baş Grubu Kadiri Tarikatı mensupları tarafından "Kuvayı Milliye Ruhunun Yeniden Şahlanışı" adı altında organize edilen propaganda faaliyeti ile taraftar kazanma amaçlı yoğun bir çalışma sürdürülmektedir.

Ayrıca Haydar Baş grubunun denetimindeki Meltem TV'nin Türkiye genelindeki izleyici kitiesinin arttırılması amacıyla Şubat 2008 ayı itibariyle daha güçlü vericileri faaliyete geçirme yönünde bir çalışma başlatılması kararı alındığı öğrenilmiştir.
Bu grup tarafından 1983 yılında yayın hayatına sokulan "İcmal" dergisinde daha ziyade dini ve tasavvufi konulara ağırlık verilmesine mukabil, 1986 yılında yayınlanmaya başlayan aylık "Fikir ve Aktüalite Dergisi" ile biraz daha güncel ve politik konular ön plana çıkartılmıştır. Yine aynı şekilde haftalık haber dergisi olarak yayınlanmakta olan "Mesaj" dergisinde de ülke ve dünya gündemini ilgilendiren siyasi, ekonomik ve kültürel konuların işlendiği görülmektedir.

(2) Hasan Kuşçuoğlu Grubu:

Ankara ilindeki faaliyetleriyle tanınan Galip Hasan Kuşçuoğlu, aynı zamanda Rufai tarikatının da şeyhliğini yürütmektedir. Bu sebeple herkese açık olarak düzenlenen sesli zikir törenleri sonrasında "Burhan" adı verilen gösteriler tertiplenmektedir. Çeşitli vesilelerle kamuoyunun gündemine gelen ve şeyh tarafından zikir esnasında müritlere şiş sokulmak suretiyle tertiplenen bu adetin Rufai Tarikatı'ndan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu şiş sokma adeti özellikle yurtdışında bazı yerlerde, kılıç hatta ateşli silahlarla dahi yapılabilmektedir.

Aslında Kadiri Tarikatı'nda Burhan ayini gibi benzeri usul ve tarzlar bulunmaz, ancak Kadiri şeyhlerinden bir kısmının aynı zamanda Rufa?7i tarikatının da şeyhliğini yapıyor olması Rufailer arasında yaygın olan "Burhan" ayinlerinin bu tarikata da nispet edilmesine sebep olmuştur. Ancak Burhan ayinlerini düzenleyen bir şeyh, bunu Kadiri tarikatının bir gereği olarak değil, aynı zamanda icazeti olduğu Rufai tarikatının bir usulü olarak yapmaktadır.

(3) Bunların dışında Elazığ yöresinde Tahir Şaşmaz, Kastamonu ve çevresinde Kemal Akdeniz, Kadiri Tarikatı'nın önde gelen isimleri arasında sayılabilir.

Kadir Tarikatı'nın illegal oluşumlar ile belirlenmiş bir faaliyetine rastlanılmamıştır. Adı geçen tarikat faaliyetlerini, yaklaşık 30 ilde bulunan İlmi Araştırmalar Vakfı aracılığıyla sürdürmektedir.

3. Yan Kuruluşları ve Destekleyen Sivil Toplum Örgütleri:

a. Mesaj TV
b. İlmi Araştırma Vakfı
c. Milli Basın Kurulu
d. Serbest Sanayici ve İşadamları Derneği (SESİAD)

4. Destekleyen Basın Yayın Organları:

a. Meltem TV
b. Mesaj TV
c. Meltem Radyo
d. İcmal Dergisi
e. Öğüt Dergisi
f. Yeni Mesaj Dergisi
g. Fikir ve Aktüa/ite Dergisi
h. Mesaj Dergisi

5. Mali Kaynakları: Grubun gelir kaynaklarını;

a. Kurmuş oldukları şirketier
b. Yayın organları
c. TV'den elde edilen gelirler
d. Taraftarlarının yapmış olduğu yardımlar oluşturmaktadır.

6. Değerlendirme:

a. 1964 yılında tarikatın önemli isimlerinden Hacı Muharrem Hilmi'nin ölümünden sonra parça parça ve birbirinden bağımsız faaliyetlerini sürdüren ve bir cemaat olmayı aşamayan Kadiri Tarikatı Mensupları, tek başına önemli bir tehdit unsuru değildir. Trabzon, Elazığ, Ankara, Kastamonu, İstanbul gibi illerde faaliyetleri görülen tarikat, ekonomik yönden güçlenme ve yayın alanında etkinlik kazanmaya çalışarak cemaaderini genişletmek sureti ile güçlenmeyi hedeflemektedir.

b. Tarikat, lideri Haydar Baş'ın kişisel yaşantısına ve MİT ile varlığı iddia edilen ilişkisine duyulan tepki nedeniyle diğer tarikat ve cemaatler tarafından desteklenmemektedir.

c. Önümüzdeki dönemde; genel başkanlığını Ali Gedik'in yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nde yapılacak olağanüstü kongre ile parti genel başkanlığına Kadiri Tarikatı liderlerinden Haydar Baş'ın getirileceği,

d. Haydar Baş'ın da katılımı ile siyasal platformdaki fikirlerini mensuplarına duyurmak ve taban kazanmak amacıyla önümüzdeki dönemde çeşitli illerimizde mitingler düzenleyeceği,

e. Meltem TV'nin Türkiye genelinde izleyici kitlesini arttırmak için çalışmalarda bulunacakları değerlendirilmektedir.

Kaynakça
Kitap: ERGENEKON BELGELERİNDE FETHULLAH GÜLEN VE CEMAAT
Yazar: NEDİM ŞENER
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen Cemaati

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir