Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Hikmetyar'ı Tanıyor Muyuz

Burada Tayyip Erdoğan'ın Yolsuzlukları, Hainliği(ABD Uşaklığı) ve AKP Ekonomisinin İşleyiş Sistemi(Mafya-Gladyo-Tarikat Sistemi) hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Hikmetyar'ı Tanıyor Muyuz

Mesajgönderen TurkmenCopur » 18 May 2011, 22:44

Hikmetyar'ı tanıyor muyuz

Tayyip'in dizinin dibine çöktüğü Gulbeddin Hikmetyar'ı, 7 Nisan 2010 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden Vahap Erdoğdu'nun yazısından tanıyalım:


"Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) görmezden gelinerek, "terörist" sıfatıyla anılan Harnas lideri Halit Meşal'in Türkiye'ye resmen davetinin ardından, uluslararası "savaş suçlusu" ilan edilen "Raunda kasabı" olarak ünlenen Ömer El Beşir'in ilk konuk olarak Çankaya'yı onurlandırmasının (!) ülkemizde ve dünyada yarattığı şaşkınlığın üzerinden hayli zaman geçti. Davos'ta "one minute"lü günler çok gerilerde kaldı. ABD tarafından, "teröristlere yardım ettiği" kayıtlanan El Kadı'ya "kefalet" de çoktan unutuldu.

Utangaç İslamcılığını bir tarafa bırakarak, uluslararası kabul gören asıl İslamcı kimliğinin, Suud yönetimi tarafından "İslama hizmet" büyük ödülüyle tescil edilmesinden sonra, Başbakan'ın gizli gündemini tartışmanın da bundan böyle "nafile" bir tartışma olacağı açık.
Bugün artık bütün kartların masaya sürüldüğü bir aşamaya ulaşıldığı görülüyor. Türkiye, "yoktan var edilen, İslam Demokrasisinin" sunduğu olanakları dolu dolu yaşıyor! Suud medyası ile birlikte öteki şeyhliklerin denetimindeki medya, AKP iktidarının "demokrasi" yolunda sağladığı başarılara övgüler yağdırıyor!

Ama AKP Genel Başkanı'nın Hikmetyar'ın dizi dibindeki fotoğrafı anımsatıldıkça, AKP ve yandaşlarının bugün de rahatsız oldukları görülüyor. Belli ki, Hikmetyar'la "ülfet" çok daha derinlerde. Hikmetyar'ın Bosna'ya, Çeçenistan'a, Türkiye'deki yandaşları kanalıyla "mücahitler" gönderdiği, Türk mücahitlerinin Hikmet-yar'ın yanında eğitildikleri, anılarda kalmış olsa da, ABD'nin Türkiye üzerinden Afgan cihatçılarıyla ilişkiye girme isteği şu günlerde yeniden ısıtılıyordu.

Tam da bu sırada, CHP lideri Baykal'ın o ünlü fotoğrafa atıfta bulunması üzerine, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendince bir dizi yanlışı ardı ardına sıralayarak şöyle diyordu:

"Zavallı Baykal... Ne Tayyip Erdoğan'ı tanıyor, ne Gudbeddin Hikmetyar'ı..."

Ardından, "Kıyafetine bakıp sakın ha molla sanılmasın; Hikmetyar, Batılı eğitimden geçmiş bir elektrik mühendisidir. Yani öyle adam yetiştirecek bir dini kültür ve birikime sahip değildir... "

Dedikten sonra, o ünlü fotoğrafı şöyle yorumluyor:

"anlamı şuydu o saygının; 'Ey Hikmetyar! Sen komünist işgale karşı vatanını savunuyorsun. Bunun için savaş veriyorsun. Saygım bunadır.' Yıllar önce çekilmiş 'Hikmetyar'ın dizinin dibindeki Erdoğan fotoğrafından Baykal'a ekmek çıkmaz." (Hürriyet, 8 Mart 2010)

Ertesi gün ise Nuray Mert, Hakan'ın söylediklerini doğruladıktan sonra, konuyu siyasal yönüyle irdeliyor (Radikal, 9 Mart 2010)

İyi ki de irdeliyor, yoksa "ekmek kapısı" için, Baykal, başka kapıları çalmak zorunda kalacaktı!

Şimdi "Zavallı Baykal'ın "tanımadığı" Gulbeddin Hikmetyar'ı tanıyalım:

Afganistan'ın en büyük kabilelerinden biri olan Peştun asıllı Hikmetyar 1947'de doğmuş. 1968 yılında askeri akademiye girmiş, iki yıl sonra buradan atılmıştır. 1970 yılında Kabil Üniversitesi mühendislik bölümüne kaydolduğunda, Hikmetyar, Sovyet yandaşı Afganistan Halkın Demokratik Partisi'nin sıkı bir militanıdır. 1972'de Maocu öğrenci liderini öldürmekten hapse atılmıştır. 1973 yılında Davut iktidarı ele geçirince, serbest bırakılır. Eğitimini tamamlama-masına karşın çevresi onu "Mühendis Hikmetyar" olarak tanır.
Hikmetyar'ın "Batı eğitimi", Kabil'deki CIA ile ilişkiye girmesiyle başlar.
CIA'nın kurmuş olduğu Asya Vakfı, ilk hedef olarak, Kabil Üniversitesi'ni seçmişti. Abdul Resul Sayyaf, Burhanettin Rabbani, Ahmet Şah Mesut, Gulbeddin Hikmetyar'ın başını çektiği Müslüman Gençlik Örgütü 1973'te kurulunca, CIA ile ilişkiler sıklaştırıldı. Hikmetyar örgütün askeri kanadının lideriydi. ABD elçiliğine örgüt çalışmalarına ilişkin sundukları raporda dört solcu lideri öldürdükleri belirtiliyor, bir matbaa kurmak için maddi yardım isteniyordu. (Robert Dreyfuss, The Devil's Game, 2005 sayfa 260)

Hikmetyar, Üniversite'de yüzü açık kızların "yüzlerine kezzap atmakla" ünlendi. Daha sonraları arkadaşları tarafından acımasızlığıyla tanınan Hikmetyar, yakaladığı esirlerin derilerini diri diri yüzmekle de, ününe ün katacaktı. (Dreyfuss, sayfa 287)

Müslüman Gençlik Örgütü, dünya İslamcı hareketinin güdümünde bir örgüttü. Başından beri ABD elçiliğinden destek görüyordu. Müslüman Kardeşler'le ilişkiye girmişti.

Hikmetyar, Sovyet işgaline karşı savaşan örgütlerden birinin lideriydi. Sovyetlere karşı savaşta, Hikmetyar, çok ağır eleştiriler almıştır. Sovyetlerle savaşmaktan çok öteki mücahidlere karşı savaşmak ve acımasızca sivil katliama girişmekle suçlanmıştı. (Ahmet Raşid, Descent İnto Chaos, 2008, sayfa 12)

En büyük rakibi Ahmet Şah Mesut'u 1976 yılında casusluk suçlamasıyla Pakistan'da tutuklatmıştır.
Sınır Tanımayan Doktorlar Grubu'nun Kuzey Afganistan'a 96 katır yüklü yardım malzemesi, 1987 yılında Hikmetyar'ın adamları tarafından kaçırılmış, yardım paralarına el konulmuştur.

1986 yılında, yardım ekibinden Thierry Niquet Hikmetyar'ın bir komutanı tarafından öldürülmüştü.
Hikmetyar, Pakistan Gizli Servisi (ISI) kanalıyla CIA'dan milyonlarca dolar almıştır. (Ahmed Raşid, 2008, s. 10). Peter Bergen'e göre bu miktar, 600 milyon dolardan az değildir.

Suudlar ve Pakistan'ın Afganistan'da en güvenilir adamı Hikmetyar'dı. Ve bu iki ülkeden her türlü desteği alan da Hikmetyar olmuştu. Afganistan'a gelen binlerce yabancı kökenli mücahid, onun örgütü tarafından eğitiliyor, İslam cihadını gerçekleştirmek üzere, dünyanın dört bir yanına gönderiliyordu. 1982 ile 1990 arasında, CIA, ISI ve Suud Haberalma Örgütü'nün Pakistan'da ortaklaşa kurdukları medreselerde kırk dört İslam ülkesinden otuz beş bin militan yetiştirmiştir. (Raşid, s, 39)

1993-1994 arasında başbakanlık yaptı. 1996'da da Taliban Kabil'i ele geçirmeden önce, birkaç aylık bir başbakanlık daha yaptı, İran'a kaçtı ve orada altı yıl kaldı. Washington, İran'ı, Hikmetyar'ı korumakla suçladı.
Öte yandan, Afganistan'daki uyuşturucu trafiğinin kilit adamlarından biridir ve bu konuda CIA'dan destek görmüştür.
Karzai'ye karşı birkaç kez düzenlediği suikast başarılı olamadı.
Peki, Hikmetyar bugün "değişmiş" midir?

19 Şubat 2003'ten beri de ABD Dışişleri Bakanlığı'nca, en çok aranan uluslar arası teröristlerden biri ilan edildiğine göre, bir hayli "değişmiş"e benziyor. 23 Şubat 2003'de yayımladığı bildiride, "intihar saldırılarının" yoğunlaştırılmasını önermişti.
Demek oluyor ki, Hikmetyar'ın dizinin dibinin değeri, ne mollalığında Karşılanıyor, ne de Batı'nın "kahramanlığına" verdiği değerden. Hikmetyar'ın dizinin dibini değerli kılan ideolojik birlikteliğidir, siyasal rol arkadaşlığıdır.

Yoksa, Türkiye'de teolojik anlamda, dizi dibine oturulacak, yetkili alimler az değildir.
Kuşkusuz bu teolojik bir sorun değildir. Bu ideolojik bir sorundur. İslamın siyasal ideolojiye dönüştürülmesi sorunudur." İslamcı için gerekli olan İslamın içeriği değil, biçimidir. Samir Amin gibi düşünürler, İslamcıların teoloji ile ilgilenmedikleri ve klasik teologlara hiç başvurmadıklarım vurguluyor.
Tam da bu yaklaşımdan ötürüdür ki, bütün İslamcı hareketlerin yönetici kadroları teolojik derinliği olmayan, alt düzeyde din eğitimli olanlar ya da düzenli din eğitimi almamış olan kişilerdir.

Örneğin Müslüman Kardeşler Örgütü'nün kurucusu Hasan El Banna, ortaokul matematik öğretmeniydi. Aynı örgütün en önemli idelogu Seyyid Kutub, ilköğretim müfettişidir. Pakistanlı Mevdudi, bir gazetecidir. Sudan İslamcı lideri Hasan el Turabi, Londra Üniversitesi ve Sorbonne diplomalıdır.
Cezayir Kurtuluş Cephesi Lideri (FIS) Abbasi Madani, Londra Üniversitesi'nden eğitim doktoralıdır.

Kişiye saygınlık kazandıran, ne molla olması ne de eğitimidir. Tarihin en büyük katliamlarını yaparak, "ölüm tarlaları" ile anılan Pol Pot'un da Sarbonne çıkışlı olduğunu anımsayalım.
O fotoğrafa dikkatli bakanlar, arkasında çok "ekmek" kapısı olduğunu göreceklerdir."

Kaynakça
Kitap: Takunyalı Führer
Yazar: Ergün Poyraz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Tayyip Erdoğan'ın Yolsuzlukları, Hainliği(ABD Uşaklığı) ve AKP Ekonomisinin İşleyiş Sistemi(Mafya-Gladyo-Tarikat Sistemi)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir