Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Osmanlı-Macar Münasebetleri

Burada Yavuz Sultan Selim hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Osmanlı-Macar Münasebetleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 May 2011, 04:26

Osmanlı-Macar Münasebetleri

Macar Tecavüzleri ve Mütareke


"Venedik elçisinin Edirne'ye vardığı sıralarda bir Macar elçisi de gelmişti. Bu elçi, II. Bayezid zamanında imzalanmış bulunan ve biraz önce, Türklerin Sava nehri kıyılarına uzanmaları ile zedelenen mütarekeyi yenilemek için müzakerelere girişecekti. Halbuki bu elçinin yolda bulunduğu sıralarda Wesprim piskoposu Peter Berislo, Sava ve Unna arasındaki Türklere hücûm ederek onları yenmiş ve 2000 Türkü öldürmüştü. Bundan biraz sonra Sieben Bürgen Voyvodası Johann Zapolya da, Macar Kiralının iradesi hilafına 19000 kişilik bir kuvvetle Eflak'daki Osmanlı bölgesini yağma ve tahrib ederek çok mikdarda esir almıştı. ihtimal bu olaylardan dolayı, zengin hediyyelerle Edirne'ye gelmiş olan Macar elçisi habsedilmişti. Fakat Yavuz, Kızılbaşlık işini ön pilanda ele aldığı, esasen Türk topraklarına tecavüz eden macarlar da geri çekildikleri için 1513'de üç yıllık bir mütareke imzalanarak o an için mesele kapatılmış oldu. Buna rağmen Macar Kiralı Wladıslaus (Ladıslas Ulazlo II.) Osmanlılar aleyhine olmak üzre Papa ile münasebetlere girişmiş ve Çaldıran seferi esnasında Izvornik (Swornik)e kadar olan Türk topraklarına saldırmıştı. Ayrıca 1515'de Zapolya'nm, 10000 kişilik bir kuvvetle Sarno adlı Türk kalesine hücûm ettiği ve fakat ağır kayıplar vererek geri çekildiği duyuldu. İhtimal bu olaylardan dolayı macar sınırı üzerindeki Türk kalelerinde gerekli tahkimat yapılmaya başlanmış, ayrıca Bosna Sancak Beyi dahil olmak üzre oniki Sancak Beyi Bosna'da toplanmıştı.

Durumun çok kritik bir hal aldığı bu sıralarda idi ki, Çaldıran seferinden dönen Padişah'ın, yeniden bir savaş için hazırlıklara başladığı görüldü. Bu hal, Macaristan'a bir sefer açılacağı şeklinde yorumlanıyordu, ihtimal Avrupa kırallarından ve hatta Papa'dan macaristan'a herhangi bir yardım yapılamayacağını kabul eden Macar Kiralı, bir Osmanlı tecavüzünü önlemek üzre, 1516 Şubat'ında İstanbul'a arka arkaya üç elçi göndererek aradaki anlaşmayı uzatmak istedi.

Onların bu müracaatı tam zamanında yapılmıştı. Çünkü Osmanlılar, doğuda bir sefer yapmağa hazırlanıyorlardı. Bu sebeple onların teklifleri Divan'da bahis konusu olmuş ve olumlu bir sonuca bağlanma yoluna bile girmişti. Fakat Macar Kiralının ölüm haberi, meselenin herhangi bir suretle neticelenmesine imkan bırakmadı ve İstanbul'da bulunan üç elçiden ikisi yeni Kraldan talimat almak üzre bir Türk elçisi ile birlikte Macaristan'a gitti. Halbuki yeni Macar Kralı, Türklerin bu sıralardaki savaş hazırlıklarının Macarlar için olduğu-nu kabul ederek Yayca (Jajcza) gibi tehlikeli gördüğü şehir ve kasabalarda gerekli tedbirleri alıyor, bir taraftan da amcası olan Polonya Kralına Osmanlı hükümdarının, Romanya prenslikleri yoluyla Macaristan'a ve Polonya'ya yürüyeceğinden endişe duyduğunu bildiriyordu. Fakat onun endişeleri gerçekleşmedi. Çünkü Yavuz, 1516 da Macaristan'a değil Memlûk'lar üzerine yürümüştü. Bununla beraber Osmanlı'lar, 1517'de Hırvatistan'a bir taarruzda bulunmaktan geri kalmadılar.

Macarların, yeniden Izvornik üzerine yürümeleri ve Izvornik Bey'i Hacı Mustafa Bey'i şehit etmeleri ise buna bir karşılık gibi idi. Bu haberi Mısır dönüşü sırasında Şam'da iken duyan Padişah, buna rağmen Macarlarla bir savaş yapmak için istekli görünmüyordu. Onun meseleyi büyütmeyerek barışa mütemayil görünüşü, Macar Kralını ve akrabası olan Polonya Kralını memnun etmiş ve 1519'da Osmanlı'larla Polonyalı'lar arasında bir barış andlaşmasının imzalanmasına sebep olmuştu. Jagellon'ların ve bütün dostlarının bir yıl içinde girebileceği hükmünü de ihtiva eden bu andlaşma ile Yavuz, takip etmek istediği barış politikasını bütün batı alemine ilan etmiş oluyordu. Nitekim bu hükme uyarak 1519 baharında Macarlar, Osmanlı'larla üç yıllık bir mütareke imzaladılar.

Kaynakça
Kitap: YAVUZ SULTAN SELİM
Yazar: Selahattin Tansel
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Yavuz Sultan Selim

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir