Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Raguza'ya Verilen Ahidname, Batılılarla Dostluk Kurma İsteği

Burada Yavuz Sultan Selim hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Raguza'ya Verilen Ahidname, Batılılarla Dostluk Kurma İsteği

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 May 2011, 04:22

Raguza'ya Verilen Ahidname, Batılılarla Dostluk Kurma İsteği

Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlık makamına geçtiği sıralarda, cülûsu tebrik etmek için, komşu olan devlet ve beyliklerin elçileri acele Edirne'ye koşmuşlardı. Çünkü O, babasına karşı isyan halinde bulunduğu tarihlerde Rumeli'de bir sancak istemiş, hıristiyanlara karşı girişeceği bir sefer için bunun lüzûmlu olduğunu İsrarla ileri sürmüş ve bu isteğinin gerçekleşmesine ilk adım olarak yirmibeş bin kişilik bir kuvvet bile toplamıştı. Fakat sonradan anlaşıldığına göre onun din savaşlarına karşı gösterdiği ilgi, Avrupa krallarının-kinden daha fazla değildi. Ancak bu hal, onun tahta çıktığı tarihlerde bilinmediği için devletler, hem cülûsu tebrik etmek, hem de mümkün olursa eski andlaşmaları yenilemek üzre elçilerini göndermişlerdi. Fakat şehzade Ahmed'in çıkardığı isyandan dolayı Padişah, hemen Anadolu'ya hareket etmek zorunda kaldığı için, gelen veya gelecek olan elçilerle ilgilenecek durumda bulunmuyordu. Bununla beraber kendisini "ilk olarak selamlamak ve himayesini taleb etmek üzre gelmiş olan" Raguz'a elçilerini fazla bekletmemiş ve öteden beri Osmanlılara vergi veren bu cum-hûriyyetin temsilcilerine Bursa'da, eski imtiyazlarım tanıyan bir ahid -name vermişti.

1512'de verilen bu ahid-name'de Yavuz Sultan Selim, Raguza'lıların verecekleri vergiler için "büyürdüm ki, sabıka babam tabe serah zamanında virdikleri 12500 filuri sal be-sal adet-i kadime üzre elçileriyle dergah-ı muallama göndereler" diyordu. Fakat, Bursa'da verilmiş olan bu ahid - name ile yüzde iki olarak tanınmış olan gümrük resminin, biraz sonra kadılara gönderilen bir hükme uyularak artırılması Raguzalıları yeniden Padişah'a baş vurmağa mecbur bırakmış, Padişah da ahid-nameye sadakat gösterilmesini, eskiden olduğu gibi onların yine yüzde iki gümrük resmi ödemeleri lazım geldiğini 1513'de gereklilere bildirmişti.

Devletlerin Gönderdiği Elçiler Büyük İtibar Görüyor

Raguzahlara verilen ahidnamenin Bursa'da imzalanmış oluşunun tek sebebi, şehzade Ahmed isyanını bastırmak üzre Yavuz'un, Anadolu'ya geçmiş olması idi. Bir an büyük bir tehlike yaratan bu şehzade, Yenişehir ovasında yenildikten ve biraz sonra da öldürüldükten sonra Edirne'ye dönen rakibsiz ve kudretli Padişah, öteki devlet elçileri ile de gerekli andlaşmaları imza etmeyi faydalı buldu. Çünkü büyük iskenderi (Alexander the Great) kendisi için bir örnek kabul eden Yavuz, yüzünü Batıya değil Doğuya çevirmişti.

Esasen Anadolu'da bir müddetten beri Kızılbaşlar'ın çıkardıkları karışıklıkları ve onları tahrik eden Safevi devletini dikkate almadan Batıya yönelmek akıllıca bir hareket olmazdı. Bu sebepten dolayı bütün Batılı devletlerle dostça münasebetlerde bulunmayı lüzûmlu sayan Yavuz, bu lüzûmun icabı olarak onların elçilerine karşı çok mültefit davranmış, bu arada Eflak ve Boğdan'ın gönderdiği hediyyeleri kabul etmiş ve babası zamanında Boğdan Beyi ile imzalanmış olan andlaşmayı yenilemişti.

Kaynakça
Kitap: YAVUZ SULTAN SELİM
Yazar: Selahattin Tansel
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Yavuz Sultan Selim

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir