1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Cinayet Şebekelerini Yönlendirenler

MesajGönderilme zamanı: 19 Nis 2011, 22:28
gönderen TurkmenCopur
Cinayet Şebekelerini Yönlendirenler

Abdullah Çatlı dan sonra Ankara Şubesi Başkanlığını- Esat Bütün yaptı. Bu dönemde İkinci Başkan Mahmut Korkmaz'dı.
Esat Bütün döneminde bölge başkanlığı sistemi vardı. Ankara Şubesi ile semtler arasında bölge başkanları vardı. Bu bölge başkanlığı dolayısıyla bütün işler fiyaskoyla sonuçlandı. Esat yaptıracağı işleri direkt olarak yaptırmıyor, bölge başkanları aracılığıyla yaptırıyordu. Polis bölge başkanlarını veya semt başkanlarını çekince bütün yapılanlar açığa çıkıyordu. Bu yüzden pek çok adam yakalandı. İs yaptıracak adam bulmakta zorluk çekiliyordu. Teşkilata büyük bir güvensizlik yayıldı. Ayrıca yine bu dönemde aşağıdan devamlı para istendi. Böylece Ankara Şubesi teşkilat özelliğini kaybetmeye, dernekleşmeye başladı.
Bu dönemde Şevkat Çetin idi) Genel Merkezinde teşkilatlandırma sekreteriydi. İşlerin kötü gitmesi üzerine, Ankara Şubesi Başkanlığına talip oldu. Fakat daha sonra ÜGD Genel Başkanlığına oynamaya başladı. Bu sırada teşkilat içinde liderlik mücadelesi cereyan ediyordu. Biz bu sırada Hukuk Masasında görevliydik. Biz de cezaevlerinden adanı kaçırma olay kırından sonra. Ali Kaçar'la aramızda çıkan anlaşmazlık dolayısıyla onu ekarte etmek istiyorduk. Erdem Şenocak ve Ali Durdusal'ın Genel Merkez Yönetim Kuruluna alınmasını isteğimizi Şevkat Çetin'e bildirdik. Bu isteğimiz yerine getirildikten sonra. Şevkat Çetin'in Genel Başkan olmasına yardımcı olacağımız konusunda kemlisine teminat verdik.

Ertuğrul Alpaslan ve Mahir Damatlar da, Şevkat Çetin Genel Başkan olmazsa görevi bırakacaklarını söylediler. Ertuğrul da o dönemde ÜGD Genel Yönetim Kurulu üyesi idi. Teşkilatlandırmada, Şevkat'ın emrinde çalışıyordu. Anarşi islerine bakıyordu. Şevkat Çetin in teşkilatlandırma sekreteri olarak yurt çapında kurduğu cinayet şebekeleri Ertuğrul Alpaslan'a bağlıydı. Ertuğrul. teşkilatlandırma sekreterliğinde Şevkat Çetinden sonra gelen ikinci adanı olarak tanınıyordu.

Teşkilat içindeki bütün silahlar ona geliyordu ve Ankara Şubesine silah lazım olduğu zaman direkt olarak onunla temas kuruluyor, onun gönderdiği yerlerden silah alınıyordu. Şevkat Çetin, Ertuğrul Alpaslan ve Erdem Şenocak, teşkilatın kuvvetli adamlarıydı. Cinayet şebekelerini ve kaçakları bu üçlü yönetiyordu. Şevkat Çetin'in bu unsurlara dayanması ve cinayet şebekelerine hükmetmesi dolayısıyla, teşkilat içinde kendisinden çekinilirdi.

Benim bildiğim, teşkilat içindeki cinayet şebekelerini ilk olarak Salih Dayan ve Haldun Taşova yönetiyordu. Salih Dayan'ın anarşi işlerine baktığından yukarda sözettim. Haldun da, ÜGD eski Genel Yönetim Kurulu üyesiydi. Bunlardan sonra cinayet şebekeleri Şevkat Çetin'e bağlandı. Ertuğrul Alpaslan'ı da Şevkat yetiştirmiştir.

Böylece teşkilat içinde çeşitli kişilerin yaptıkları baskılar ve dayandığı kuvvetler dolayısıyla, Kasım 1978'de yapılan kongrede Şevkat Çetin ÜGD Genel Başkanlığına seçildi. Çetin Genel Başkan olduktan sonra, Esat Bütün döneminde teşkilat içinde yayılan güvensizliği silmek amacıyla çalışmalara başladı. Bütün suçu şahıslara yükleyerek teşkilatı kurtarma yolunu tuttu. Ankara Şubesinin tekrar güven kazanması için teşkilata çeşitli vaatlerde bulunuldu. Silah, malzeme gibi her istekleri karşılanmaya başlandı. Şevkat Çetin "Ankara Türkiye'nin kalbi demektir. Ankara Şubesi teşkilatın güvenini kazanmalıdır" diyordu. Yine Çetin, "Teşkilata yeni bir hava, yeni bir yön verelim" diyordu.

Böylece bütün suç Esat Bütün un sırtına yıkıldı. Ayrıca eski Ankara Şubesi Başkanı Şahin Yıldırım da suçlandı. Adeta hain ilan edildi. Hatta Şahin Yıldırım'a Maltepe'de meydan dayağı atıldı. Yükselişe sokulmadı. Kendisine "Ankara'dan defol git" dendi. Üç, dört ay sonra teşkilat toparlanınca bağrımıza bastık. Ankara'da semt ve yurt başkanları toplanarak Şahin Yıldırım'ın değerli bir ülküdaş olduğunu ve kendisine yanlışlık yapıldığı söylendi.
Şevkat Çetin, Esat Bütün döneminde araya kademe sokulması dolayısıyla birçok cinayetin açığa çıktığını, önüne gelen her şalısın beline silah sokulduğunu da eleştiriyordu.

Çetin şöyle diyordu:

"Esat cinayet emrini yönetim kurulundan birine söylüyordu. O, bölge başkanına, bölge başkanı semt başkanına, semt başkanı da o semtten birine. Böylece olay hemen açığa çıkıyor. Abdullah Çatlı ise öyle yapmıyordu. Direkt iş yapacağı adama emri kendi veriyordu." Bu eleştirilerle birlikte Şevkat Çetin, teşkilat başkanlarının aradan çıkmasını ve hücreler kurulmasını önerdi. Böylece ilerde daha etraflı anlatacağım ETKO, TİT gibi örgütler ortaya çıktı.

Şevkat Çetin ayrıca şöyle diyordu:

"Tek bir mermiyi boşa atmayalım. Artık bunların beyin takımını hedef alalım. Bir semtte devrimcilerin elebaşısı kimse o hedef alınmalıdır. Bu, onların kolunu kanadını kırıyor. Emir verenleri yönlendirenleri vuralım. Sıradan devrimcileri vurunca onları militanlaştırıyoruz." Bu konuşmalardan sonra da devrimcilerin önderleri hedef alınmaya başlandı.

Çetin, Genel Başkanlığı döneminde teşkilata tamim göndererek hukuki seminerler verilmesini istedi. Ayrıca poliste konuşanlara cezaevinde yardım edilmeyeceğini yaydı. Avukatlar yurtlarda seminerler düzenleyerek poliste nasıl davranılacağını anlattılar.
Yine Şevkat Çetin döneminde ve daha önceki Muhsin Yazıcıoğlu döneminde devrimci örgütlerin içine ajan sokuldu. Fakat bunların kim olduğunu bilmiyorum.
Şevkat Çetin döneminde İkinci Başkan Burhan Kavuncu idi. Ama bir yönetim kurulu üyesi kadar değeri yoktu. Daha çok eğitim faaliyetleriyle ilgilenirdi. Genel Sekreter Behçet Kemal Gürsoy, Genel Muhasip ise Vecdet Şendil idi. Bu illegal görevliydi. Legal olarak ise Ahmet Yıldırım görevliydi. İrtibata Ertuğrul Alpaslan bakıyordu. Teşkilatlandırma Sekreterliğine ise önce Yaşar Yıldırım, sonra da Ali Uzunırmak bakıyordu.

Kaynakça
Kitap: MHP Merkezindeki Adam: ALİ YURTASLAN'IN İTİRAFI
Yazar: Ali Yurtaslan